GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

3.236 resultaten
Filteren
van 324
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Zondagsschooluitgaven Firma Gr. F. Callenbach, Nijkerk. Ook dit jaar zond ons de Firma Callenbach haar bekende Zondagsschooluitgaven. Gelezen? Neen. Wel hier en daar ingezien. Ons oor­deel kan hetzelfde zijn als in vorige jaren. ...

26 november 1937
De Reformatie
K. S.
34 woorden
ONWAAR

ONWAAR

De synodocratische pers (ook de politieke) geeft een verhaaltje over wat door Groningens kerkeraad aan ds B. A. Bos zou geschreven zijn. Ds D. van Dijk ontkent de juistheid van het verhaaltje. Onthoud dat. ...

11 maart 1950
De Reformatie
K. S.
34 woorden
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

Aan een „belijdend lid". Het spïjit ïiie wél; maar ook Uw bii«d: gaat weer ter zijde, U hebt gieeii enkele reden, om Uw naam t© verzwijgen; en daarom ook geen verlof ertoe. ...

2 september 1927
De Reformatie
K. S.
35 woorden
CATECHISMUSBIJLAGE.

CATECHISMUSBIJLAGE.

In de vorige week heeft ondergeteekende door een tweetal vergaderingen, waarvan er ééne de noodzaak van reizen meebracht, zooveel tijd gemist, dat de catcchismushiflage niet meer op (den vervroegden) tijd de drukkerij kon bereiken. Vandaar dat we ze deze week moeten laten achterwege blijven. ...

19 juli 1940
De Reformatie
K. S.
44 woorden
Rectificatie.

Rectificatie.

Verleden week stond in ons artikeltje over een woord van dr H. H. Ridderbos een onjuistheid; we zeiden, dat een invasie van „ketters" „deze week" zou plaats vinden' in het gebouw Oudestraat 6. Dat was niet juist; 't zal nog eenige-weken duren, eer het „zoover" is. ...

20 december 1947
De Reformatie
K. S.
45 woorden
MEDEDEELING.

MEDEDEELING.

Enkele toegezegde stukjes (ook een ingezonden) wachten reeds eenige weken. Dit komt van herhaalde bezetting van mijn voor „De Reformatie" bestemden werkdag door anderen arbeid.Volgende week hoop ik den gewonen dag weer vrij te hebben.Dan hoop ik alles af te doen wat achterstallig wa ...

26 januari 1940
De Reformatie
K. S.
46 woorden
Aan de lezerst

Aan de lezerst

Mijn eigen verlangen, dat prof. Holwerda's rede in haar geheel zou worden opgenomen in dit nummer, benevens het feit, dat door het uitvallen van den pinkstermaandag als werkdag de copie niet op gewonen tijd verzonden worden kon, noopt tot uitstel van mijn vervolgartikelen en een afwijkende indeel ...

11 juni 1949
De Reformatie
K. S.
47 woorden
Stichting voor de financiëele verzorging  V. d. opleiding tot den dienst des Woords

Stichting voor de financiëele verzorging V. d. opleiding tot den dienst des Woords

Wil men er nota van nemen, dat de secretaris van de „Stichting", br J. D. Oosterom, met ingang van 28 Maart verhuisd is van Waldeck-Pyrmontplein 12a te GRONINGEN naar Noorderstraat 139, Postbus 1, te SAPPEMEER (Telef. 565)? Met het_oog op hef Secretariaat van de „Stichting" dient deze adreswijzi­ ...

2 april 1949
De Reformatie
K. S.
49 woorden
De „Oecumenische Synode"

De „Oecumenische Synode"

Ons laatste artikel over het amsterdamsche losvaste convent stelde in uitzicht een bespreking van nóg enkele agendapunten. Sindsdien vernamen we echter, dat prof. Veenhof ook daarover iets op het hart had; en daarom laten we onze eigen opmerkingen maar achterwege, teneinde collega V. te laten zor ...

10 september 1949
De Reformatie
K. S.
49 woorden
Naschrift:

Naschrift:

Naschrift: De (overigens prachtige) Bovenkerk heeft inderdaad het bezwaar van moeilijk verstaan op sommige plaatsen. Maar — elk jaar lééren we wat betreft de geluidsinstallatie. We kunnen geen andere hulp vinden. Tenzij weer een tent. Maar o wee. Als het regent! Conclusie: Kom gerust en denk aan ...

5 augustus 1950
De Reformatie
K. S.
49 woorden
van 324