GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

51 resultaten
Filteren
van 6
Pluriformiteit der kerk en epigonisme (nieuwe reeks I).

Pluriformiteit der kerk en epigonisme (nieuwe reeks I).

Die lezers, welke reeds tot ons „overjarig koren" behooren, zullen zich berinneren, dat in den vorigen jaargang een artikelenreeks is geopend, welke bedoelde, antwoord te geven op een door Prof. Dr V. Hepp in den almanak van het Studentencorp'S aan de Vrije Universiteit geschreven artikel. We heb ...

De Reformatie
K.S.
K. S.
2303 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Vrede op aarde. Al zijn wij, wat den kalenderdatum van heden betreft, eigenlijk al weer ver van het Kerstfeest af, en misschien ook al weer dat Kerstfeest vergeten, toch blijft de Schrift het thema van den Kerstnacht naar voren brengen. Lees den tekst, hierboven af ...

De Reformatie
K.S.
936 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Eén bokje, of - „de gansche kudde naar buiten”? I.Aangezien „doorpraten" christelijk, en derhalve vredemakend is — de irenische daad tegenover anderer irenische praat — en aangezien publiek spreken beter is dan privatim legendes verbreiden (wat wordt er ook onder ons over bepaalde personen ...

De Reformatie
K. S.
K.S.
2538 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Beter lezen en onderscheiden. Dr W. A. van Es heeft in hel „Gereformeerd Kerkblad, officieel orgaan van de Gereformeerde Kerk van Leeuwarden", van 1 Juni j.l. geschreven over mijn artikel „Niet in den goeden weg" in „De Reformatie" van 24 Mei j.l.Toon en wij ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
K.S.
K. S.
2645 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Is de N.S.B. Christelijk? (VI.) (H e g e 1 i a n i s m e.) Zooals gezegd is, rest ons thans na te gaan, dat in de staatsleer der N. S. B., gelijk deze in brochure III (verantwoording doende in laatster instantie) ontwikkeld wordt, het idealisme bepaaldelijk in Hege ...

De Reformatie
K.S.
2581 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald ?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald ?

X. uitgangspunt voor de bespreking vaa deze urgente kwestie is het rapport, dat in deze materie op de Synode van 1917 werd uitgebracht en de konldusies, welke daar werden aangenomen. De Syaode achtte een herziening van de Statenvertaling niet beslist noodzakelgk.• ...

De Reformatie
HEPP.
K.S.
7202 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

KEKKEUJKLEVEM Geen onnoodige polemiek. Tegen onnoodige polemiek wordt hier en daar gewaarschuwd.Volkomen terecht.Het „onnoodig©" krijg© nooit ©en eeredienst.Maar met de opmerking zelf kunnen we eerst dan winst doen, als we weten, welke polemiek ...

De Reformatie
K.S.
K. S.
3089 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De efiiciency-kerk. Heinrich Frick spreekt in zijn opstel over „die gestaltenden Krafte des westlichen Psrotestantismus und die protestantische Einheit" zich tamelijk breed, uit over de nieuwere opvattingen, met name tan. aanzien vaii het kerkbegrip, die ons aangew ...

De Reformatie
K.S.
1823 woorden
Dubbele bewaringsdienst.

Dubbele bewaringsdienst.

Er ligt in dit tekstwoord ©en prachtige harmonie.Er is een schat, een erfgoed; en er zijn aangewezen erf g e n a m e n.Die twee behooren bij elkander. Maar zullen ze elkander ook ontmoeten? Er is zoo vaak erfgoed, dat door den erfgenaam vurig wordt begeerd, maar dat hem nooit in han ...

De Reformatie
K.S.
611 woorden
Woord en geest.

Woord en geest.

Over „Woord en Geest", hun samenhang en verhouding, met name in het heilswerk, wordt veel nagedacht. Ook door het eenvoudige volk. Met name, waar het zich bezig houdt met de vraag van de prediking. De vraag, wat troostende, vermanende, stichtende prediking is, leeft onder het volk. Gelukkig. Er z ...

De Reformatie
K.S.
K. S.
4759 woorden
van 6