GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

51 resultaten
Filteren
van 6
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

DIK UIT DEN HONIGPOT. Toen indertijd de befaamde „synode" haar bekende beschuldiging formuleerde tegen ondergeteekende, was daarvan de korte inhoud, dat ik me schuldig maakte aan de in het avondmaalsformulier genoemde zonde van: secte en muiter ij in kerken begeere ...

De Reformatie
K. S.
K.S.
f K. S.
K S
B. HOLWERDA.
P. DEDDENS.
6727 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Van gesloten deuren en sleutelnaacht. In ons vorig artikel gaven wij aandacht aan de hoofdzaak van het „geval" Cand. Schilder, in verband met den brief, dien Prof. Grosheide daarover als informatie aan Ds Waagmeester, den 30en September 1944 geschreven heeft. Die h ...

De Reformatie
H. J. SCHILDER
H. J. S.
K.S.
K. S.
4624 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Open Brief aan Prof. Dr H. H. Kuyper. Prof. Dr. H. H. Kuyper heeft op mijn „Open Brief" lermgeerd. Ik meen, een antwoord verschuldigd te eijn, I» ml dit daarom geven. —Eej! extra-vergadering, dte deze week op mijn werkim ingrijpt, en een heelen dag me afneem ...

De Reformatie
K.S.
K. S.
3015 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Is de N.S.B. Christelijk? (V.) Aansluiting bij het Idealisme.Zooals reeds gezegd is, willen wij thans in de eerste plaats nagaan, dat in de officieele litteratuur, waarnaar de N. S. B. ons verwijst, en die zij (b.v. in „Volk en Vaderland" van 17 Maart j.l.) ...

De Reformatie
K.S.
2542 woorden
confessie en organisatie. II.

confessie en organisatie. II.

In ons vorig nummer gaven we het eerste deel van wat drs C. v. Dijk ons verzocht te publiceeren. Omdat drs V. Dijk ook prof. Holwerda en ds Schilder in zijn daarna volgend gedeelte betrok, heb ik beiden inzage van zijn stuk gegeven, met verzoek, hun opmerkingen te willen geven. Waaraan zij volded ...

De Reformatie
K. S.
K.S.
P. DEDDENS
8133 woorden
Toor bet publiek.

Toor bet publiek.

elk moment van 't O.T., js toch weer betrekkelijk arm; daarom is er VOORUITGANG, als Elisa, schoon zelf nóg '„vader" heetend, een gewoon sterfbed heeft, en - als de Dooper (die immers „Elia" heet) straks sterft in een kerker, tegenbeeld van hemelvaart; want alle oud-testamentische aristocratische ...

De Reformatie
K.S.
V. A.
1294 woorden
Fantasia Burculiana

Fantasia Burculiana

Ds J. D. Boerkoel heeft destijds zich doen kennen als een belezen man, schrijver van uitstekende buitenlandse overzichten, bekwaam stylist. Maar sedert hij zich heeft laten belezen door enkele strateegjes, die achter een strateeg aanliepen, en zich heeft opgemaakt om een krantje nog wat leven in ...

De Reformatie
K.S.
382 woorden
DE TAAL DER KERK.

DE TAAL DER KERK.

Waarachtige tale Kanadns wordt geboren, niet gemaakt; gevonden, niet gewild; opgelegd, niet gekozen; in berusting aanvaard, maar niet met wellust verheerlijkt. Alle valsche tale Kanadns wordt gemaakt, niet geboren; gezocht en niet gevonden; gekozen, niet bevolen; met zoete behaaglijkheid gepredik ...

De Reformatie
K.S.
76 woorden
De katheder van Jezus.

De katheder van Jezus.

I. Dagelijks zat ik bij u, leerende in den tempel. Matth. 26:55.Het is een vertroostende gedachte, dat Jezus een katheder heeft gehad. Een katheder is eeii „z i t-stoel", gelijk die door Israels leeraars wordt bezet; bij behoort tot hun leeraarsambt. Jezus h ...

De Reformatie
K.S.
1308 woorden
Tweede druk Witboek

Tweede druk Witboek

Van het bekende boek van ds H. J. Schilder wordt een tweede, en dan vermeerderde, druk in uitzicht gesteld. De auteur heeft op verzoek daarvan een aankondiging geschreven; eerst laat hij uitkomen dat en waarom die herdruk iets later verschijnen zal dan eerst in uitzicht gesteld was; daarna lezen ...

De Reformatie
K.S.
961 woorden
van 6