GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

49 resultaten
Filteren
van 5
L. DOEKES.
Reformatie en Wachter

Reformatie en Wachter

Hoe was de verhouding tusschen „De Reformatie" en dat gedeelte van de leden der (gereformeerde Kerken, wat vaak is aangeduid als „de oude A-groep", die sinds 1902 haar orgaan had in „De Wachter"? Het is de moeite waard daarop terug te zien — vooral nu in de vrijmaking een nieuwe periode in de ker ...

7 oktober 1950
De Reformatie
L. DOEKES.
984 woorden
De mutsen af.

De mutsen af.

Toen Johannes Huss openUjk weigerde, zijn z.g. dwalingen te herroepen, werd hem zijn priesterkleed uitgetrokken onder het uitspreken van banformules. Daarna zetten ze hem een papieren bisschopsmuts op het hoofd, voorzien van het opschrift: „aartsketter". Zoo is hij „ontwijd", en overgegeven in de ...

21 januari 1950
De Reformatie
L. DOEKES.
827 woorden
Valsche leer

Valsche leer

De term „scheurmaking" is in de onrechtvaardig gevelde vonnissen van den jongsten kerkstrijd schering en inslag. Maar het ging allereerst om de vraag van ware of valsche leer. Daarover ontbrandde immers de zware strijd? Het ging om het bevel der synode tot binding aan haar formules, b.v. inzake h ...

3 september 1949
De Reformatie
L. DOEKES.
1515 woorden
Amersfoort

Amersfoort

Amersfoort doet weer van zich spreken in verband met den kerkstrijd. De synodocratische kerkeraad lanceerde een voorstel tot „hereeniging".lanceerde een voorstel tot „hereeniging". Onlangs heeft prof. Holwerda in ons blad in het kort iets weergegeven van het optreden der synodocratische hi ...

14 mei 1949
De Reformatie
L. DOEKES.
1218 woorden
Verzet - het oude lied

Verzet - het oude lied

Indertijd is op instigatie van deputaten voor samenspreking een onderzoek ingesteld naar de vonnissen, die in den jongsten kerkstrijd werden geveld over trouwe gereformeerde geloovigen. In ons blad is een begin gemaakt met de publicatie daarvan.Het was nog maar een begin van de reeks. En n ...

2 april 1949
De Reformatie
L. DOEKES.
813 woorden
Inzake „samenspreking”

Inzake „samenspreking”

Aan de Deputaten vanwege de Generale Synode van de zich noemende „Gereformeerde Kerken in Nederland", gehouden te Zwolle Aug.—Oct. 1946 tS-zake van. eventueele samenspreking.Geachte Heeren, Uw brief van Juni 1948 werd door ons besproken. Daarop in het kort reageercnde, brengen we he ...

18 september 1948
De Reformatie
L. DOEKES.
P. GROEN.
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
G. VISEE.
C. VONK.
A. ZIJLSTRA.
830 woorden
Hed gebed van den wetende

Hed gebed van den wetende

De discussie over „samenspreking" is na de afwijzing van ons zakelijk yoorstel opgeleefd.Het leek mij eerst gewenscht, dat onze deputaten zich niet afzonderlijk daarover zouden uitspreken, voordat hun gezamenlijk antwoord gereed was.Maar er is vooral één punt in de discussie, wat mi ...

21 augustus 1948
De Reformatie
L. DOEKES.
923 woorden
TYRANNIE tat in dt huiskamer

TYRANNIE tat in dt huiskamer

Een vorige maal schreven we, dat br. H; . J. Kouwenhc^ven te Voorburg de tweede ambtsdrager was, die in den kerkelijken strijd in 1944 werd gevonnist. Dit bericht blijkt inmiddels te moeten worden gecorrigeerd. Mij werd namelijk inzage gegeven van de stukken betreffende het verloop van den strijd ...

31 juli 1948
De Reformatie
L. DOEKES.
1067 woorden
Samenspreking.

Samenspreking.

Volgende brief is verzonden: Depataten (naar art. 136 sub I) van de Generale Synode te Groningen (1946) van , , De Gereformeerde Kerken in Nederland".Hilversum, 3 Mei 1948. Aan de Deputaten vanwege de Gtenerale Synode der zich noemende „Gereformeerde Kerken in Nederland", gehouden t ...

8 mei 1948
De Reformatie
L. DOEKES.
S. GREIJDANUS.
P. GROEN.
B. HOLWERDA.
H. J. SCHILDER.
K. SCHILDER.
G. VISéE.
A. ZIJLSTRA.
535 woorden
Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? VII.

Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? VII.

De capitulatie voor het javaansche revolutie-geweld (bloedloos, maar niet minder geweld-dadig) is wel volledig geweest. De besprekingen, die te Batavia gehouden zijn waren niet „kerkehjk" in den zin waarin wij dit woord plegen te verstaan (d.w.z. ze gingen niet uit van' het instituut, dat dr Bavi ...

10 april 1948
De Reformatie
K. S.
L. DOEKES.
4532 woorden
van 5