GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

20 resultaten
Filteren
van 2
L. LINDEBOOM
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classis Ommen heeft in hare vergadering van 30 Aug., naC gehouden peremptoir examen, den' heer Siertsema, beroepen predikant te Gramsbergen, met algemeene stemmen toegelaten tot de bediening des Woords en der Sacramenten in de Geref. Kerken.Namens de Classis: R. J. ScHOEMAKER, Pr ...

3 september 1916
De Heraut
R. J. ScHOEMAKER
O. BOERSMA
L. LINDEBOOM
J. G. KUNST
F. KRAMER
J. VONK
S. HUISMANS
546 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Vr\je Universiteit. Men schrijft ons: Drenthe vooruit! Op 31 Maart kwamen de „werkers" voor de Vrije Universiteit in Hoogeveen bijeen om het resultaat van den arbeid op te maken.Ds. J. C. Brussaard opende de vergadering met gebed en riep den „vreedzam ...

16 april 1916
De Heraut
L. LINDEBOOM
J. P. TAZELAAR
989 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

De l> : püiateri door de jongste Generale Synode benoemd om de predikantstractementen te verbeteren, hebben onderstaand schrijven aan de Kerken gericht!Aan de Classis Middelburg van Geref. Kerken.Weleerwaarde en Eerwaarde Broeders in Christus!Reeds drie Generale Synoden, d ...

5 maart 1916
De Heraut
L. LINDEBOOM
Praeses.
P. A. E. SILLEVIS-SMITT
Scriba.
J. G. SCHEURER
Penningm.
872 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De K'erkériad der Geref. \Kerfe' te Krommenie besloot in zijn laatstgehouden vergadering 'in djf gemeente bekend te maken: het verzoek, geen giften, te geven aan rondreizende collectanten, tenzij die voorzien zijn van een namens den kerkeraad geteekénde aanbeveling.•Deze aanbevelingen kunn ...

13 februari 1916
De Heraut
L. LINDEBOOM
Voorz.
J. P. TAZELAAR
ie Secret.
G. W. H. ESSELINK
scriba.
764 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

AGENDUM van de algemeene vergadering der Vereeniging van Predikanten van de 'Gereformeerde Kerken in Nederland, te houden Dinsdag 21 en Woensdag 22 September 1915, in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, Mariaplaats 24, Utrecht.Dinsdag 21 September '15.1. Opening door den voorz ...

5 september 1915
De Heraut
L. LINDEBOOM
J. G. KUNST
F. KRAMER
J. VONK
S. HUISMADS
T. GERBER
1100 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Alkmaar. Men verzoekt ons, wel te willen meêdeelen, dat de classis Alkmaar niet 4, maar II Febr. vergadert. Zuid-Holland (Zuidelijk gedeelte). Aanvragen voor ondersteuning naar art. 119 13 K. O. in Zuid-Holland zuidelij ...

1 februari 1914
De Heraut
Ds. M. H. K. MOL
L. LINDEBOOM
J. P. TAZELAAR
J. G. KUNST.
832 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Agendum der vergadering van de Vereeniging van predikanten van de Geref. Kerken in Nederland op Woensdag 17 April a.s., 's morgens ixl/2 ure, in het gebouw Irene, Keistraat, Utrecht.1. Opening door den voorzitter.2. Presentielijst en notulen.3. Verslag van den secretaris. ...

24 maart 1912
De Heraut
L. LINDEBOOM
J. G. KUNST
F. KRAMER
J. VONK
C. WARNER
G. VAN DETH AZN.
178 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Centrale Pastorale Conferentie. De Centrale Pastorale Conferentie zal D. V, op Donderdag 30 September ek., te Zwolle gehouden worden in de Buiten Sociëteit bij het station.Aanvang des vootmiddags te 9I/2 uur.De volgende onderwerpen zuilen door een ref ...

12 september 1909
De Heraut
L. LINDEBOOM
F. KRAMER.
J. VAN LONKHUIJZEN.
W. J. D. VAN DIJCK.
J. VONK
Gs. SCHERPENZEEL
J. VAN GOLVERDINGE.
J. RIDDER
1463 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Axel A, Zondag 15 Aug, werd de tot ons overgekomen Herder en Leeraar Ds, J, H. Lammertsma des voormiddags tot zijn dienstwerk ingeleid door zijn zwager Ds. S. O. Los van Nieuweroord, naar aanleiding van Maleacbi 2 : 7. Aan het einde der Godsdienstoefening werd Zijn Eerw. door de Gemeente staande ...

22 augustus 1909
De Heraut
M. VAN DEN OUDEN
L. LINDEBOOM
H. FRANSEN.
S. VAN HEEMSTRA
F. A. V. D. HEYDEN GZN
A. BRUMMELKAMP
1155 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Algemeene Vergadering van de Nationale Vereeniging tot overneming van het Geref. Gymnasium te Kampen.Deze Algemeene Vergadering zal D.V. worden gehouden Donderdag 26 September, te Utrecht, in „Irene", Keistraat.Agendum.1. Opening der vergadering.2. Voor en rsa: teek en ...

15 september 1907
De Heraut
L. LINDEBOOM
J
KOK
L
GEEMMIUS
J. VAN HAERINGEN
963 woorden
van 2