GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

51 resultaten
Filteren
van 6
P. JASPERSE.
De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

4de verantwoording: 25 Aug.: D. J. G. te K. f2.50; A. E. B. te E. f2.50; D. S. te B. f3.—; 26 Aug.: J. A. B. te L. f5, — (girobiljet No 100; ik wilde wel, dat alle giro-chèqueboeken tegen het eind gingen lopen; u moogt echter No. 100 er voor dit doel ook wel al uitscheuren, al bent u nog maar bij ...

6 september 1952
De Reformatie
P. JASPERSE.
P. D.
1482 woorden
Christelijke geneeskunst en Buchman-beweging (IX, slot)

Christelijke geneeskunst en Buchman-beweging (IX, slot)

Dr PAUL TOURNIER, VAKWETENSCHAP EN PRACTIJKWe zagen reeds, dat Tournier vaak op heel vreemde wijze omspringt met de Schrift. De ene keer schrijft hij: „Alleen de Bijbel geeft ons het juiste antwoord op het onbegrijpeUjke mysterie van het hjden" (R. T., 146); maar een andere keer sch ...

31 mei 1952
De Reformatie
P. JASPERSE.
1812 woorden
Christelijke geneeskunst en Buchman-beweging (VIII)

Christelijke geneeskunst en Buchman-beweging (VIII)

Dr PAUL TOURNIER, VAKWETENSCHAP EN PRACTIJKTourniers subjectivistisch handelen wordt m.i. ook in de hand gewerkt, doordat hij soms zijn patiënten „de handen oplegt".Dat 1 ij k t Bijbels, maar is het in deze tijd helemaal niet! Wie er zich aan schuldig maakt, de dokter, die de ...

24 mei 1952
De Reformatie
P. JASPERSE.
1151 woorden
Christelijke geneeskunst en Buchman-beweging (VII)

Christelijke geneeskunst en Buchman-beweging (VII)

VAKWETENSCHAP EN PRACTIJK IDr PAUL TOURNIER, Ik geloof er in 't geheel niets van, dat God ons nóg , , openbaringen" schenkt en „opdrachten" geeft; en dat „Hij ons Zijn plan met ons leven bekend maakt". God heeft zichzelve aan ons geopenbaard in de natuur en in Christus Jezus heeft H ...

3 mei 1952
De Reformatie
Dr PAUL TOURNIER
P. JASPERSE.
1687 woorden
Aanvulling

Aanvulling

Bij het overlijden van Prof. Schilder: In het Herdenkingsnummer bij het overlijden van Prof. Schilder heb ik een stukje geschreven: „Herinneringen aan de onderduiktijd". Hierin kwam deze zin voor: „De maand Januari 1944 was hij van ons weg. Maar daarna kwam hij weer en hij is toen bij ons ...

26 april 1952
De Reformatie
P. JASPERSE.
959 woorden
HERINNERINGEN AAN DE ONDERDUIKTIJD

HERINNERINGEN AAN DE ONDERDUIKTIJD

De moderne oorlog is mogelijk wel één van de ergste dingen, die de mensheid kunnen treffen.Heeft zo'n vreselijk iets echter ook nog zijn „voordelen" ? „voordelen" ? Sommigen zeggen haastig van ja. En ze wijzen u dan b.v. op de bereiding van de penicilline, waardoor nu toch wel zéér ...

29 maart 1952
De Reformatie
P. JASPERSE.
4065 woorden
Christelijke geneeskunst en Buchman-beweging (VI)

Christelijke geneeskunst en Buchman-beweging (VI)

Dr PAUL TOURNIERVAKWETENSCHAP EN PRACTIJKTournier is op deze wijze eigenlijk een soort psychiater geworden. Al .denkt hij er niet over, om typisch psychiatrische behandeUngs-methoden toe te passen. De eigenlijke psychoanalyse, de electro-shockbehandeling, e.d. laat hij konsekwent ov ...

22 maart 1952
De Reformatie
Dr PAUL TOURNIER
P. JASPERSE.
1032 woorden
Christelijke geneeskunst en Buchman-beweging (V)

Christelijke geneeskunst en Buchman-beweging (V)

I VAKWETENSCHAP EN PRACTIJKDr PAUL TOURNIER, In de boeken van Tournier lezen we herhaaldelijk, dat hij met zijn patiënten bidt.Zoiets doet sympathiek aan; hoewel het iemand, die wel eens wat meer van nabij heeft kennis gemaakt met de z.g. „genezingen"-op-het-gebed even kopsch ...

15 maart 1952
De Reformatie
Dr PAUL TOURNIER
P. JASPERSE.
2042 woorden
Christelijke geneeskunst en Buchman-beweging (IV)

Christelijke geneeskunst en Buchman-beweging (IV)

Dr PAUL TOURNIER, VAKWETENSCHAP EN PHACTIJKVoor ik overga tot een wat meer critische bespreking van het voorgaande, wil ik echter eerst nog aan Tournier vragen, of hij er wel zeker van is, dat, wat hemzelf en zijn patient, in het „stille-tijd-houden" te binnen komt, werkelijk openba ...

8 maart 1952
De Reformatie
Dr PAUL TOURNIER
P. JASPERSE.
2251 woorden
Christelijke geneeskunst en Buchman-beweging (III)

Christelijke geneeskunst en Buchman-beweging (III)

Dr PAUL TOURNIERAKWETENSCHAP EN PRACTIJKDe middelen, waarmee Tournier tracht z'n patiënten tot de persoonlijke ontmoeting met Christus te brengen, zijn typisch de middelen van de Buchmanbewegüig; waaronder het , , stille-tijd-houden" en het „delen" wel de voornaamste plaats innemen. ...

1 maart 1952
De Reformatie
P. JASPERSE.
2041 woorden
van 6