Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

10 resultaten
Filteren
R. BROEKHUIZEN
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Eenvaarde Heeren en Broeders., Ter vaststelling van de Agenda voor de 29e Centrale Diaconale Conferentie, die D.V. op nader te bepalen plaats en tijd zal gehouden worden, wordt , u door deze vriendelijk uitgenoodigd, de punten van behandeling, te willen opzenden vóór 1 Augustus a.s., aan h ...

23 juni 1918
De Heraut
P. J. J. MEIJ
R. BROEKHUIZEN
Ds. JOH. LANGEN
Ds. DEKKER
R. J. SCHOEMAKER.
1123 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De Kerkeraad der Geref. Kerk te Zuidwolde (Gron.) maakt door dezen aan belanghebbenden bekend, dat collectanten, die eene aanbeveling van den Kerkeraad begeeren, haar minstens vier weken van te voren moeten aanvragen.De Kerkeraad voornoemd: R. S. WIGBOLDUS, scriöa.Aan de diac ...

28 juni 1914
De Heraut
R. S. WIGBOLDUS
P. J. J. MEIJ
J. H. KOK
W. v. D. LINDEN
J. ANDRIESSEN
Mr. A. J. L. V. BEECK CALKOEN
J. BIJLENGA
H. D. L. DEN ENGELSE
Jb. DE GRAAFF
M. QUAKKELAAR
A. T. VEENINGA
R. BROEKHUIZEN
Dr. J. C. DE MOOR
Ds. J. G. MEIJNEN
Ds. H. BUITENHUIS
Ds. R. J. AALEERTS
W. B. RENKEMA
Ds. R. J. AALBERTS
496 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

In de maand September a.s., waarschijnlijk Dinsdag 6 September, zal D.V. te Utrecht de 22e Centrale Diaconale Conferentie der Geref. Kerken plaats hebben. Ter vaststelling van de agenda worden de diac. der Geref. Kerken vriendelijk uitgenoodigd, de punten van behandeling te willen opzenden vóór i ...

5 juni 1910
De Heraut
P. J. J. MEIJ
J. H. KOK
W. v. D. LINDEN
J. ANDRIESSEN
N. ARDON
S. BAKKER
L. G. v. D. BURCH
C. F. VON MEIJENFELDT
H. S. VAN WAVEREN
R. BROEKHUIZEN
CHR. WARNER
710 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Kort verslag der vergadering van de classis Zwolle op 16 Augustus 1906. Art. I. Ds. Zijp opent met gebed.Art. 2. De lastbrieven worden nagezien en in orde bevonden. De notulen worden gelezen en goedgekeurd, nadat het moderaiuen is geconstitueerd.Art. ...

26 augustus 1906
De Heraut
Ds. J. THOLEN.
B. J. ESSER
G. STROTK CZN.
MR. R. VAN MAARE
J. B. BLANKENBERG
C. F. VoN MEIJENFELDT
W. J. NOTEBOOM
JOH. T. DE LANGE
R. BROEKHUIZEN
1304 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Aangezien een vervroegde particuliere Synode van Zuid-Holland noodzake ijk is geworden door een besluit van de Algemeene Synode, hebben de kerkeraden van Vlaardingen (A en B) bepaald, dat deze particuliere Synode D. V. zal gehouden worden te Vlaardingen op Dinsdag 30 Januari 1906. Punten voor het ...

15 oktober 1905
De Heraut
Ds. W. SIEDERS.
Ds. F. DROST.
J. M. MULDER
C. LION CACHET
R. BROEKHUIZEN
A. SCHWEITER
G. SLEGT
J. STERK VAN DE WEG AZN.
886 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De heer J. Brinkman, theol. docts, deelt door dezen de kerken mede, dat hij, ofschoon zich voorloopig nog niet beroepbaar stellende, toch gaarne bereid is op ver-joek voor de Gemeente op te treden. Classis Zutphean. Vergadering D. V. op Donderdag 24 Nov., 's ...

6 november 1904
De Heraut
H. ORMEL
R. BROEKHUIZEN
Dr. J. C. DE MOOR.
J. J STEINHART
1183 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met hartelijken dank aan de gevers vermelden wij de ontvangst der volgende giften voor de Chr. school te Vroomshoop: Van V. S. te Amsterdam / 3; G. L. Leiderdorp / 1.50; J. Hendriks te Zevenbergen / 2, samen / 6 50.T. VaISSCHER, Penn.Vroomshoop, Juni 1904.Eerw. Heeren ...

3 juli 1904
De Heraut
T. VISSCHER
G. STRUIK CZN.
G. TERHAAK
J. B. BLANKENBERG.
C. F. VON MEIJENFELTDT.
J. JANSE JZ.
H. WIND.
R. BROEKHUIZEN
Ds. G. RENTING
C. L. F. VAN SCHELVEN.
M.
S.
J. VONK. Geref.
Ds. P. J. BAAIJ
2043 woorden
De vijftiende Centrale Viaconale Conferentie

De vijftiende Centrale Viaconale Conferentie

{Slot.) Punt X. Gereformeerde Ziekenverz jrging.Punt IX, door het Comité op de agenda ge plaatst, werd voorloopig overgeslagen en kon ten slotte wegens gebrek aan tijd, evenals een paar andere vragen, staande de vergadering ter tafel gebracht, niet in bespre ...

11 oktober 1903
De Heraut
R. BROEKHUIZEN
1260 woorden
De Dijftienbe Centrale Diaronale Conferentie

De Dijftienbe Centrale Diaronale Conferentie

der Gereformeerde Kerken dezer landen behoort reeds tot de geschiedenis.Pas was Augustusmaand, de tijd van algemeene [verpoozing en rust, — die ditmaal aan velen groote teleurstelling bezorgd had, bij gebrek aan de noodige droogte en een behoorlijken graad van warmte — voorbij, toen op den ...

13 september 1903
De Heraut
Breukelen.
Assen.
R. BROEKHUIZEN
Secretaris.
1318 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De raad der Gereformeerde Kerk van Beekbergen deelt aan de Zusterkerken mede, dat haar leeraar Ds. J. Teves van deze gemeente is losgemaakt, bij de uitvoering van het desbetreffende besluit der Generale Synode van Arnhem door de daartoe benoemde Deputaten.Namens den kerkeraad voornoemd: ...

14 september 1902
De Heraut
G. VAN ENGELAND
JB. BRINK
G. STRUIK CZN.
Vice-Voorz
J. B. BLANKENBERG
J. JANSE JZN.
H. WIND
R. BROEKHUIZEN
Meppel.
G. TERHAAK
Alkmaar.
C. F. VoN MEYENFELDT
Groningen B.
800 woorden