Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

9 resultaten
Filteren
JAARVERGADERING VAN DE Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag,

JAARVERGADERING VAN DE Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag,

gehouden te Dordrecht op 2 en 3 Juli.Na de ure des gebeds vereenigden zich tal van leden en begunstigers der Vereeniging in de groote zaal van Hotel Ponsen, waar zij door de goede zorgen der regelingscommissie gastvrij werden ontvangen, Dese receptie was niet zoo deuk bezocht als andere jx ...

13 juli 1913
De Heraut
Aan H. M. de Koningin.
R
H
WOLTJER
Aan Dr. A. Kuyper.
H. WOLTJER
R. H
3752 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Kort verslag van de vergadering der classis Haarlem, gehouden op 12 September 1911.Nadat Ds. A. Thielen de vergadering beeft geopend en uit de credentiebrieven is gebleken, dat alle kerken wettig vertegenwoordigd zijn, worden de notulen der vorige vergadering gearresteerd en het moderamen ...

1 oktober 1911
De Heraut
R
W. HUIZING
185 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Par. Synode van Z, - Holland (Z. gedeelte).Deze zal gehouden worden te Hellevoetslais in het Militair Tehuis op Dinsdag 27 Juni.Punten voor het agendum vóór 4 Juni te zenden aan den ondergeteekende.Namens de roepende kerk van HellevoetsluisA. D. C. KOK, consulent. ...

7 mei 1911
De Heraut
A. D. C. KOK
consulent.
R
J
V
D
VEEN
praeses
C
ORANJE LZ
scriba.
W. DE JONG.
T. HOEKSTRA
1277 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De buitengewone particuliere Synode van Zeeland zal D.V. gehouden worden op Woensdag den 8en December a.s. te Goes, aanvang des morgens te 10 ure.De namen der afgevaardigden worden ingewacht vóór Vrijdag 26 Nov. bij den eerst ondergeteekende.De kerkeraad der Geref, Kerk te Goes: ...

14 november 1909
De Heraut
R
J
V. D
VEEN
C
ORANJE LZ
A
D
V. D. SCHAAF
A. DE RUIJTER
T. HOEKSTRA
974 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Hulpbehoevende Kerken van Zuid-Holland, Zuidelijk gedeelte.Ingevolge de scheiding tusschen N. en Z. gedeelte benoemden deputaten Z. gedeelte tot hun voorzitter Ds. E. Douma van Rotterdam, tot assessor Ds. B. Sieders van Vlaardingen en tot secretaris en penningmeester Ds. M. H. K. Mol. ...

25 augustus 1907
De Heraut
J. W. SCHOLTENS
J
v. D. LEE
G
STRUIK CZN.
MR. R. VAN MAARE
J. J. DROST
J. ANDRIESSEN
J. G. VAN DER BURCH
R
BROEKHUIZEN
J. VONK
1917 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Provinciale Synode van Zuid-Holland. De Geref. Kerken te Leiden (A, B en C), daartoe aangewezen door de classis Leiden' noodigen bij dezen de classis van Zuid Holland uit, hunne afgevaardigden te zenden ter Prov. Synode, die gehouden staat te worden D.V. Dinsdag 6 ...

5 maart 1905
De Heraut
H. J. KOUWENHOVEN Dz.
G. WISSE JR.
R
J. W. RUDOLPH.
Ds. H. TEERINK.
Ds. SCHOEMAKERS
A. SCHWEITZER
739 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De arbdd onder de Hollanders te Essen a. d. Ruhr. Een dringende bede om steun. Gedurende de laatste twee maanden werd mij toegezonden: Uit Beekb^gen / 2.50; van Mej. A. te Groningen / i; van de Geref. kerk te Oudega (W.) /3.55. Voor deze gaven brengen ...

4 september 1904
De Heraut
Ds. G. RENTING.
J. VONK
G. STRUIK CZN.
G. TERHAAK
J. B. BLANKENBERG
C. F. VON MEYENFELDT
J. JANSE JZN.
H. WINDT
R
BROEKHUIZEN
H. DE BRUIJN
2042 woorden
Ziekenverpleegsters.

Ziekenverpleegsters.

Gaarne voldoen wij aan het verzoek van het Moderamen der Gereformeerde Ziekenverpleging om onderstaand schrijven, aan de Dienaren des Woords gezonden, ook in de Heraut, een plaats te verkenen. Een woord tot de Dienaren des Woords! Geliefde Broeders in onzen H ...

29 september 1901
De Heraut
R
MULDER
G. J. BARGER
W. H. VAN SCHAIK
Dr. J. H. A. VAN DALE.
J. TEVES TZN
1978 woorden
voor Kinderen.

voor Kinderen.

EEN BEZOEK. XII. Op een avond zat Nikolaas alleen bij zijn moeder, die — dat begreep hij wel — 't niet lang meer maken zou. Hij was niet vroolijk gestemd. Moeder zag Ket, en hoe zwak ook, toch trachtte zij hem moed in te spreken. ...

31 maart 1901
De Heraut
HOOGENBIRK.
R
M. M.
1613 woorden