GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Bedum (nieuw tal): W. M. Ie Cointre te Bergen op Zoom en P. Prins te Deventer. Groningen (vac. H. v. d. Elskamp): P. Deddens te Rijswijken E. G. van Teylingen te Gostwolde (Old.)". Beroepen te: Oldekerk: Cand. J. v. d. Sluis te Amsterdam.Aangenomen naar: Lunteren: Cand. ...

23 maart 1934
De Reformatie
Dr J. HEKMAN Dr J. H. LANDWEHR.
Dr J. HEKMAN
Voorzitter.
Dr. J. H. LANDWEHR
Secr.
697 woorden
Generale Synode.

Generale Synode.

De Raad der Geref. Kerk van Leeuwarden, door de Generale Synode van Rotterdam 1917 aangewezen tot het bijeenroepen der Generale Synode van 1920, brengt bij dezen aan de Kerken ter kennis, dat de Synode D. V. zal gehouden worden te Leeuwarden op 24 Augustus a. s. en volgende dagen.1) De ant ...

20 juni 1920
De Heraut
J. D. v. D. MuNNiK
Voorz.
H. S. BouMA
Secr.
H. VAN DER WAL.
483 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Generale Synode. De Raad der Geref. Kerk van Leeuwarden, door de Generale Synode van Rotterdam 1917 aangewezen tot het bijeenroepen der Generale SyDode van 1920, brengt bij dezen aan de Kerken ter kennis, dat de Synode D. V. zal gehouden worden te Leeuwarden op 24 ...

9 mei 1920
De Heraut
J. D. V. D. MUNNIK
.Voorz.
H. S. BOUMA
Secr.
B. A. JCNOPPFRS.
753 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons uit Oenkerk: Bij ons in 't Noorden wordt de actie voor de Vrije Universiteit met toewijding voortgezet. Is het aantal contribuanten in onze plaats nog klein, spoedig zal dit wel aangroeien.De schoone rede door Dr. ...

19 maart 1916
De Heraut
H. BAVINCK.
J. TER BORG
Secr.
Namens de classe D. TIBBEN.
485 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Evangelisatie-arbeid van de Geref. Kerken in N.-Brabant en Limburg.De deputaten der Particuliere Synode van N.-Brabant en Limburg hebben de eer mede te deelen, dat, inplaats van den Ed. Achtb. heer A. C. van Drimmelen te Klundert, die op zijn herhaald verzoek eervol is ontslagen en tot Eer ...

25 juli 1915
De Heraut
L. G. GORIS
Scriba.
A. KoLLAARD
Voorz.
P. PRINS
Secr.
Ds. J. VISSER
prases.
T. GERBER.
IJsel.
P. JUKKENEKKE J.PZN.
H. DE BRUIJN
scriba II
2076 woorden
Is dat juist?

Is dat juist?

Naar aanleiding van hetgeen we over de verhooging der predikantstractementen in verband met de subsidieering van het Christelijk onderwijs schreven, zond het bestuur van de Unie van Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland, ons het volgende protest: M. d. R.Het zij ...

9 april 1905
De Heraut
M. d. R.
G. JPEMA
Voorz.
A. VOORRIPS JZN.
Secr.
601 woorden
Officieele Gerichten

Officieele Gerichten

Aan het Agendum voor de Synode van de Gereformeerde Kerken in Noord-Holland, op Woensdag 18 Juni 1902, 's morgens te 10 uur, te Amsterdam te houden, T ontleenen we het volgende: Voorstellen in zake de opleiding van aanstaande Dienaren des Woords: 1. van de classe Amsterdam.De ...

15 juni 1902
De Heraut
D. TIBBEN
Secr.
W. v. MUNSTER.
J. VAN ANDEL
J. E. VONKENBERG
2458 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting tiii het Kerkblad van 16 April.Kort verslag van de vergadering der Classis Amersfoort, gehouden te Baam 6 April 1897.De praeses, Ds. J. Bakker, opent de vergadering en roept Ds. Van der Sluys vanBaarn, die voor 'teerst ter vergadering is, een hartelijk wel j kom toe. ...

18 april 1897
De Heraut
H. LOUMAN BEIJER
Secr.
1058 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit het Kerkblad van 15 Januari.) Kerkelijk Gymnasium te Kampen. De iie Januari 1897 was voor het Gymnasium een gewichtige en blijde dag.Aan den avond toch van dezen dag werden Dr. F. F. C. Fischer als Rector, en de heeren Dr. W. H. Nie ...

17 januari 1897
De Heraut
Namens de C. v. T. H. V
D. VEGTE
Secr.
A. H. GEZELLE MEERBURG
208 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Mei varhorting uit het Kei Wad van 27 Sept. 1895.Classis Middelburg, gehouden 13 Augustus 18, 95.Nadat de Classis meer dan anders over de zaak der ineensmeliing gesproken heeft, wordt eene motie aangenomen, waarin de Classis haardiep leedwezen uitspreekt, dat de generale eenh ...

29 september 1895
De Heraut
J. H. FERINGA
Praeses.
J. K. VAN HAERINGEN
Secr.
J. DEN BOER
Penningm. te Aimherk.
C. MULDER
689 woorden