GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

5 resultaten
Filteren
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Alkmaar. De classis Alkmaar heeft in hare vergadering van 20 Aug, j, l. praeparatoir onderzocht den Ësrw. heer Jb. GDOtjes te Dirkshorn, cand. aan de V. U. te Amsterdam, en hem met algemeene stemmen beroepbaar gesteld; en peremptoir onderzocht den Eerw. Zee ...

24 augustus 1913
De Heraut
J. MULDER
h
t. assessor.
73 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Art. 11 en 13 KO.Aanvragen, inzake bovenstaande artikelen, ir Zuid-Holland, Z.-Ged., in te zenden voor i Maart e.k. bijDs. M. H. K. MOL, sccr.-penn.Zwartewaal, 10 Februari I9I3.Kort verslag van de vergadering der classis 's Hettogenbosch, gehouden ag Jan. I9I3.I ...

16 februari 1913
De Heraut
Ds. M. H. K. MOL
G. VAN DER ZANDEN
J. J. STEINHART
h
t
594 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Dordrecht. De vergadering der kerken zal D.V. worden gehouden op Donderdag 3 Febr. a.s.Deputaten en kerken gelieven punten voor het agendum op te zenden aan den tweeden ondergeteekende voor 14 Jan. a.s.Namens den raad der roepende kerk van Bru ...

2 januari 1910
De Heraut
C. WARNER
praeses.
G. VAN DETH
AZ.
scriba.
S. DOORNBOS
h
t. scriba.
640 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

SLIEDRECHT, 12 Aug. J.l. Zondag nam onze geachte leeraar. Ds, C. J. Bos, afscheid van de Geref. gemeente alhier, met een leerrede over 2 Thess. 3 : 16. Bij het eindigen der Godsdieastoefening sprak een der Ouderlingen, namens Kerkeraad en gemeente, een woord van waardeering over zijn bijna 5 jari ...

16 augustus 1908
De Heraut
PH. JUCH.
D. DE BRUYN IJZN.
M. STADIG.
H. VAN DIJK
h
t.
KOPPE
Scriba.
1738 woorden
Officieele berichten uit de Ued. Beref. kerken.

Officieele berichten uit de Ued. Beref. kerken.

De kerkeraad der Ned. Geref. kerk van Lopik en Kabauw heeft het voorrecht, aan de zusterkerken te mogen berichten, dat, door de ontferminge Gods, ook de kerk te dier plaatse in den weg der reformatie is geleid geworden. Nadat herhaalde malen vruchteloos aan den kerkeraad der synodale organisatie ...

12 oktober 1890
De Heraut
De kerkeraad van Lopik c
a.
G. RINGNALDA
h
t. consulent.
ANTH. DEN HARTOG
ouderling.
T. SPELT
»
J. HoOGENDooRN
diaken.
C. BENSCHOP
L Ds. E. ZwiËRS
h. t. scriba.
924 woorden