GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

89 resultaten
Filteren
van 9
A. Anema
De bronnen van het privaatrecht - pagina 35

De bronnen van het privaatrecht - pagina 35

33 Romana, zoo luidde haar lijfspreuk. Sinds sloeg zij op het rechtsterrein denzelfden weg in als op wijsgeerig terrein. Zooals zij hier de wijsbegeerte van Aristoteles als geheel overnam en haar enkel een christelijk kopstuk opzette, zoo nam ze daar ook het Romeinsche recht als geheel over, niet ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
301 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 17

De bronnen van het privaatrecht - pagina 17

15 Karolingische monarchie is het de Curia Regis, die zich boven het volksrecht plaatst en naar billijkheid recht spreekt. In Engeland, dat de Karolingische traditie voortzette, toen ze in Frankrijk verdween, nam de Chancery-Court de rol van Equity-Court op zich. Schadevergoeding wegens dwaling o ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
277 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 19

De bronnen van het privaatrecht - pagina 19

17 Het antwoord op de eerste vraag levert betrekkelijk de minste moeilijkheid op. De verhouding van de Overheid tegenover het volksrecht is een dubbele. Vooreerst mag zij nooit het volksrecht wijzigen dan met toestemming der volksgenooten zelf. Dit is een oud Germaansch rechtsbeginsel. De lex ter ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
319 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 36

De bronnen van het privaatrecht - pagina 36

34 Christelijk-Germaansche rechtswereld ingedragen. Zij paste in een tijd als die, waarin ze haar scherpe formuleering had gevonden, waarin de keizer als God zelf werd vereerd, waarin de onderdaan zoo weinig recht had, dat de met plenitudo potestatis uitgeruste vorst hem met pik besmeerd in zijn ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
304 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 37

De bronnen van het privaatrecht - pagina 37

35 het recht was. De oudere, realistische richting sloot zich aan bij den Germaanschen gedachtengang en transponeerde dien in het metaphysische aldus, dat de lex naturalis was te beschouwen als een van den wil onafhankelijke „actus intellectus", een „lex indicativa", waarbij God niet als wetgever ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
311 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 38

De bronnen van het privaatrecht - pagina 38

36 Romeinschen gedachtengang meer of minder bewust steeds voor oogen als de macht om zijn wil bindend te maken. En zoo geraakte men op het voor rechtsleer en rechtspractijk noodlottig spoor, dat men minder in het wezen des rechts zelf, dan in verplaatsing van het gezag verweer zocht tegen de vals ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
298 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 39

De bronnen van het privaatrecht - pagina 39

37 Bastille met haar „lettres de cachet" en in „Ie pare aux cerfs" een al te aanschouwelijke gestalte aangenomen, dan dat men niet weer eens een middel zou beproeven om tot beter standpunt te geraken. Dat meende men nu gevonden te hebben in het dogma van den almachtigen wetgever met zijn beide ha ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
308 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 40

De bronnen van het privaatrecht - pagina 40

38 grond dier wet getracht een systematisch-dogmatisch geheel te maken, waarmee wat soepeler te werken viel, dan met de wet zelf. Maar in plaats van de boeien van het historisme, die men pas had afgeschud, kreeg men nu de kluisters van het begrip, die niet minder knelden. Alras werd algemeene jur ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
303 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 41

De bronnen van het privaatrecht - pagina 41

39 mogelijk vast en duidelijk worden geformuleerd en van eene formeele geboorte-acte voorzien, dat is, tot positief recht gemaakt. Dat geschiedt in de gewoonte, dat geschiedt door de wetgeving, dat geschiedt bij het rechterlijk vonnis, daarbij oefenen de historie, de aard der zaak en bewuste begi ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
313 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 42

De bronnen van het privaatrecht - pagina 42

40 Met de gerechtigheidsidee in het recht wordt dan tegelijk de waarheid herwonnen. De rechter zal dan niet langer op valsche doctrinaire gronden onrecht behoeven te doen en zoo den rechtseisch ten volle kunnen dienen, hij zal ook niet langer, als hij recht wil doen, de waarheid behoeven te vermo ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
299 woorden
van 9