Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

95 resultaten
Filteren
van 10
De hoogste vrijheid - pagina 6

De hoogste vrijheid - pagina 6

E R R A T A .W. 10 reg. 14 v. o. „gedachtuiting" Ues.- „gedachtenuiting "'5., 3°j.3 V. b. „en beslissing" /ees i,van elke beslissing of' iS V. b. „die" lees.- „dien" 4 V. b. „un erschrocken" Ues: „unerschrocken••ié**Bfe».-itói- ...

20 oktober 1887
Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
36 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 21

De hoogste vrijheid - pagina 21

DE HOOGSTE V R I J H E I D .19daar zij nooit kan weten, wat in absoluten zin voor zedelijk en rechtvaardig moet worden gehouden. Op elk gebied geldt hetzelfde bezwaar; elke wet is onvolmaakt. Maar wat nood? Al doende leert men. Aan de smakelijkheid van de vrucht zal men de voortrefl ...

20 oktober 1887
Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
357 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 30

De hoogste vrijheid - pagina 30

•28DE HOOGSTE VRIJHEID,denkbeeld of het ideaal der menschheid of de gewetensvrijheid of den onbekenden God, maar den levenden God, dien zij kenden, en die ons beschreven is in de boeken, waarin hunne geschiedenis is opgeteekend. Al deze mannen waren tevens verkondigers van Dengene, ...

20 oktober 1887
Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
374 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 7

De hoogste vrijheid - pagina 7

'MMms^'é^:^Ammimmmmi^^C3?«T;S5?*KÏ#^HOOGACHTBARE F I E E R E N DIRECTEUREN HOOGGEACHTE H E E R E N HOOGGELEERDE DENEONZERCURATOREN ONZERHEERENPROFESSOREN^3s»*KïïStSï|f«:-VEREENIGING,UNIVERSITEIT,IN D EONDERSCHEI-F ...

20 oktober 1887
Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
186 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 22

De hoogste vrijheid - pagina 22

2oDE HOOGSTE VRIJHEID.•:r^!m^&i:J^ii-/M'J^heid de verspreiding van wat de groote menigte voor wanbegrippen aanziet kan tegengaan. Maar berust dan de godsdienstvrijheid niet op 's menschen diepste behoefte ? De vrijheid toch is het hoogste goed; vrijheid vooral ten aan ...

20 oktober 1887
Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
582 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 8

De hoogste vrijheid - pagina 8

6DE HOOGSTE VUIJHEID..-^'Sïfjf^.Protestanten bestond, „ce principe a pénétré partout; il surmonte toutes les difficultés qui non seulement distinguent, mais divisent communément les hommes; ce n'est plus un voeu de philanthropes, ni un système de philosophes, ni une doctrine ...

20 oktober 1887
Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
416 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 31

De hoogste vrijheid - pagina 31

DE HOOGSTE V R I J H E I D .29„afschudden van het stof, in de steden die hen niet ontvingen, t o t e e n e g e t u i g e n i s tegen hen". Wel verre van eene dwingende hiërarchie in te voeren, zegt Hij dat het onder zijne discipelen „niet zal zijn, als onder de oversten der volken d ...

20 oktober 1887
Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
414 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 9

De hoogste vrijheid - pagina 9

DE HOOGSTE VRIJHEID.7ontnomen door de toevoeging, dat de Kerk daarom nog niet de regeerders veroordeelt, die, om een groot goed te bereiken, of om kwaad te voorkomen, het in de zeden en de gewoonte geduldig dragen, dat zoo iets in dezen of genen staat plaats hebbe i). Aan de andere ...

20 oktober 1887
Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
394 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 10

De hoogste vrijheid - pagina 10

8DE HOOGSTEVRIJHEID.Alsnu overgaande tot de behandeling van mijn onderwerp, wensch ik eerst zeer kort na te gaan, wie de consciëntievrijheid voorstaan of hebben voorgestaan; daarna op welke gronden zij wordt verdedigd; eindelijk wien wij haar verschuldigd zijn. Indien, gelijk ...

20 oktober 1887
Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
351 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 23

De hoogste vrijheid - pagina 23

DE HOOGSTE V R I J H E I D .21Liefde en eerbied voor de vrijheid schenken alzoo voor het erkennen van gewetens- en godsdienstvrijheid geen waarborg. Vrijheid, in formeelen zin genomen, is onmogelijk, en beperking van die vrijheid door de overheid, zij het ook slechts in een enkel ge ...

20 oktober 1887
Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
390 woorden
van 10