GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

95 resultaten
Filteren
van 10
A.F. de Savornin Lohman
De hoogste vrijheid - pagina 46

De hoogste vrijheid - pagina 46

44 .•' 1 Sir -• - ^ > • • •DE HOOGSTE VRIJHEID.. : ; ;^;^jej3fc'**ï ••j-vfri'^'i'i.aiaKM^systeem der wetenschap, maar of het systeem der wetenschap past in de waarheid. De vraag is of, als men de wetenschap ontdoet van haar Hoofd, er nog iets anders overblijft, dan ...

Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
418 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 47

De hoogste vrijheid - pagina 47

DE HOOGSTE VRIJHEID.45dat zij hunne kracht ontleenden aan hunnen Heer en Meester, Jezus Christus, en hebben zij zich tevens éenes geestes gevoeld met de oude profeten onder Israël, die den Naam verkondigden van Jehova, denzelfden God, dien ook Jezus Christus zelf heeft verkondigd. Z ...

Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
398 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 48

De hoogste vrijheid - pagina 48

46DE HOOGSTE VRIJHEID.:PV,^^^W^'niemand neutraal. Zeer schoon zegt Vinet i ) : „Le dogme chrétien n'est pas plutót exprimé qu'il determine la vie; le vrai nom de Dieu donne le vrai nom de l'homme; dire ce qu 'est Dieu, c'est dire ce que l'homme doit être. . . . Il y va done d ...

Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
480 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 49

De hoogste vrijheid - pagina 49

wg^^.r^:f^im.DE HOOGSTE VRIJHEID.47zoo laat Vinet i) haar spreken, „il y a un moyen-terme admirable; protégeons ce que nous ne pouvons détruirc. Protéger, c'est la forme Ia plus honnête et la plus sure de Ia contrainte. Nous n'étouffons pas cette force que rien ne saurait éto ...

Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
452 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 50

De hoogste vrijheid - pagina 50

4^_IirWmmSÈSim':/^'^HOOGSTE VRIJHEID.|g|^«;^^^g^fe:ozin, zijn zij „Gottes Parthie", „Ie parti du Dieu vivant", maar hun strijden strekt niet om de wereld voor die partij, neen! maar om haar voor den levenden God zelven te doen buigen. Om te resumeeren: de ...

Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
291 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 51

De hoogste vrijheid - pagina 51

DE HOOGSTE V R I J H E I D .49zeventigjarige gevangenis, bespeurde onze stichting niets; zij ging rustig haren gang, en liet zich direct noch indirect met de brandende kerkelijke quaestie in. Maar de hoogleeraren, aan wie het onderwijs aan hare school was opgedragen, moesten menigma ...

Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
358 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 52

De hoogste vrijheid - pagina 52

3°-,DE HOOGSTE VRIJHEID.afgelegd, zóó in het afgeloopen jaar het eerste doctoraal-examen in de rechtsgeleerdheid. Om verschillende redenen zijn de vakken, waarover dat examen zal loopen, nog niet voor goed vastgesteld. Ditmaal liep het examen over het burgerlijk en han ...

Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
366 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 53

De hoogste vrijheid - pagina 53

•|^^>*ï9^.pf;^Kïïgm en, hette S s! 3-DE-HOOGSTE VRIJHEID.'tlf^f^ftpfSfl"5'^^uit eene drijving der consciëntie; uit de begeerte om, ook op wetenschappelijk gebied, openlijk en tegenover gansch de wereld den Naam des Heeren hoog te houden? Voorzek ...

Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
364 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 54

De hoogste vrijheid - pagina 54

52DE HOOGSTE VRIJHEID.waardigheid over te dragen. Drie en een half jaar zijn er verloopen, sedert ik, door de aanvaarding van het professoraat, met deze stichting en dus ook met U persoonlijk in nauwer aanraking kwam. Het is hier niet de plaats om daarover uit te wijden, of te verze ...

Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
210 woorden
De hoogste vrijheid - pagina 55

De hoogste vrijheid - pagina 55

...

Rectorale redes
A.F. de Savornin Lohman
0 woorden
van 10