GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
F. de Roos
Problemen van wereldhandel - pagina 8

Problemen van wereldhandel - pagina 8

op het producüviteitsverhogende effect, dat voortvloeide uit de verruiming der markten en de toegenomen arbeidsverdehng, waardoor de geschiktheid en bekwaamheid van arbeiders en ondernemers toeneemt, een stimulans ontstaat tot het invoeren van nieuwe productietechnieken, en technische ondeelbaarh ...

21 oktober 1963
Rectorale redes
F. de Roos
341 woorden
Problemen van wereldhandel - pagina 9

Problemen van wereldhandel - pagina 9

'• waarin de wet van Say zich dus niet kan realiseren, is de mogelijkheid ; van verkoop van producten op internationale markten, waarvoor anders geen of onvoldoende vraag zou bestaan, voor deze landen bijzonder belangrijk. Zij verkrijgen dan internationale betaalmiddelen, waarvoor andere producte ...

21 oktober 1963
Rectorale redes
F. de Roos
355 woorden
Problemen van wereldhandel - pagina 23

Problemen van wereldhandel - pagina 23

^BIBÜOTHEEK VRUE UNIVERSITEIT3 0000 00973 5790 ...

21 oktober 1963
Rectorale redes
F. de Roos
6 woorden
Problemen van wereldhandel - pagina 10

Problemen van wereldhandel - pagina 10

maatstaven goed geleide ondernemingen, terwijl de rest van de volkshuishouding haar traditionele karakter behield. Het aantrekken van ongeschoolde immigranten in deze exportsectoren van arme landen versterkte nog het duahstische karakter. Bovendien hadden de in buitenlandse handen zijnde plantage ...

21 oktober 1963
Rectorale redes
F. de Roos
311 woorden
Problemen van wereldhandel - pagina 11

Problemen van wereldhandel - pagina 11

De export van agrarische en minerale producten kan dus niet tot gevolg hebben gehad, dat de economische ontwikkeling der betrokken gebieden werd belemmerd. Integendeel, op deze wijze werden productiefactoren gebruikt, die anders onbenut zouden zijn gebleven, en verkregen de landen opbrengsten in ...

21 oktober 1963
Rectorale redes
F. de Roos
336 woorden
Problemen van wereldhandel - pagina 24

Problemen van wereldhandel - pagina 24

...

21 oktober 1963
Rectorale redes
F. de Roos
1 woorden
Problemen van wereldhandel - pagina 12

Problemen van wereldhandel - pagina 12

Al heeft de internationale handel de voDcshuishoudingen der arme landen niet benadeeld, en zoals wij hebben gezien, zelfs bepaalde voordelen opgeleverd, toch heeft zij niet een proces van economische ontwikkeling teweeggebracht, als op grond van de overwegingen der klassieke auteurs, die zoals ge ...

21 oktober 1963
Rectorale redes
F. de Roos
324 woorden
Problemen van wereldhandel - pagina 13

Problemen van wereldhandel - pagina 13

aan vreemde valuta grote schommelingen vertonen^''), hetgeen belemmerend werkt op een rustige en regelmatige voortzetting van binnenlandse ontwikkehngsprogramma's. Verschillende pogingen zijn ondernomen of worden bestudeerd om de exportopbrengsten van de grondstoffenexporterende landen te stabili ...

21 oktober 1963
Rectorale redes
F. de Roos
335 woorden
Problemen van wereldhandel - pagina 14

Problemen van wereldhandel - pagina 14

handel in het algemeen zijn evenwel niet bijzonder gunstig. Integendeel, sinds het begin van de jaren vijftig is wel de waarde van de uitvoer der ontwikkelingslanden toegenomen maar hun aandeel in de wereldhandel is gedaald. Tussen 1950 en 1962 nam het aandeel van de ontwikkeHngslanden in de tota ...

21 oktober 1963
Rectorale redes
F. de Roos
325 woorden
Problemen van wereldhandel - pagina 15

Problemen van wereldhandel - pagina 15

geëxpandeerd. Wij hebben echter gezien, dat juist het tegengestelde moet worden verwacht. Wel zullen de ontwikkelde landen inzoverre de arme landen te hulp kuimen komen, dat zij de invoer vanuit die landen vergemakkehjken, door de bestaande belemmeringen af te schaffen of te verminderen. Recentel ...

21 oktober 1963
Rectorale redes
F. de Roos
343 woorden
van 3