Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

67 resultaten
Filteren
van 7
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 6

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 6

6de grond moet gezocht worden in de wisselende verhoudingen der dingen. Deze relaties zijn de voorwaarden voor de ontwikkeling der werkzaamheid der krachten. De oorzaak van iets kan dus niet meer worden gedacht als uitsluitend opgaande in de werkzaamheid der dingen, maar deze werkzaamheid ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
323 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 6

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 6

HOOGEERZAMEHEEREND I R E C T E U R E N ONZER V E R -EENIGING, H O O G A C H T B A R E H E E R E N C U R A T O R E N DEZER H O O G E SCHOOL, HOOGGELEERDE H E E R E NPROFESSOREN,Z E E R G E L E E R D E H E E R E N DOCTOREN I N ONDERSCHEIDENE WETENSCHAPPEN, WELEDEL ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
253 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 7

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 7

7het begrip energie, en zoo wordt het energetisme reeds door een oppervlakkige beschouwing der psychische verschijnselen weerlegd. Onze energetische beschouwing der levensverschijnselen moet zich dus beperken tot de stoffelijke verschijnselen en wij willen ons voor alles de vraag voorlegge ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
310 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 7

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 7

©een zelfde dampkring en verliezen zich in eenzelfden oceaan. Eén wet, voortkomende uit één Geest dwingt en leidt al het bestaande naar het einddoel van alle historie. De mensch ontving in zijn bewustzijn de gave deze wet te gevoelen en in zijn wil de macht dezen Geest te gehoorzamen. Alle ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
302 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 8

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 8

8het eigenlijke constantie-principe, dat echter met elk qualitatief energetisme onvereenigbaar is. Het constantie-principe eischt toch, dat alle energiesoorten in wezen één energievorm zijn en wel mechanische energie of in ieder geval zonder rest in dezen eenen energievorm kunnen worden om ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
315 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 8

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 8

7 tegemoet. De wetenschappelijke aristocratie moge deze beschouwingen uit haar midden hebben verbannen, de geestelijke erfenis van het vorige geslacht wordt door velen toch nog zuinig bewaard en winstgevend gemaakt. Ook de moderne wijsgeerige stroomingen steunen op physiologische feiten en hypoth ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
268 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 9

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 9

9staan met naar het bekende werk van B U S S E ) te verwijzen, waar de meest verschillende opvattingen van deze wisselwerking worden uiteengezet in overeenstemming met het aequivalentie-principe der eerste warmtewet. Deze uiteenzettingen gelden natuurlijk evenzeer, indien men de werking de ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
326 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 9

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 9

8 zekere beginselen vinden, waarop alle wetenschap is gebouwd en waar alle natuurkennis henenwijst. Ernstig is ook de taak van den bioloog door het ontzaglijk aantal vraagstukken, die de moderne wetenschap hem aanbiedt. Tusschert de stofwisseling van een insect en de spraak der negerstammen ligge ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
283 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 10

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 10

10 machine is gerealiseerd, bepaald de richting en grootte der energie-omzettingen. Daar de voorstelling onhoudbaar is om de natuurdingen uitsluitend als energievormen op te vatten, zoo zal men noodzakelijkerwijze bij een volledige natuurverklaring iets moeten aannemen, dat het wezen der dingen b ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
326 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 10

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 10

9 problemen, welker oplossing wij zoeken, en het verbaast ons niet, dat de belangrijkste dezer problemen ook de oudste zijn. De mensch en zijn wezen, de levende natuur en hare verschijning veranderden niet. Hetgeen dat geweest is, dat is nu, en wat wezen zal, dat is aireede geweest, geldt ook voo ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
315 woorden
van 7