GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

9 resultaten
Filteren
G. MILO.
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

{Buiten verantwoordelijkheid nan de Redactie)Haarlem, 25 Juni 1888.Aan de Beiyders vau den Christus der Schriften, die nog onder de Synodale hiërarchie verkeeren.Zij het mij vergund langs dezen weg een bescheiden en ernstig woord tot u, bijzonder tot de opzieners onder u, te ...

De Heraut
G. MILO.
2987 woorden
Daar onderstaand zeer kalm

Daar onderstaand zeer kalm

Daar onderstaand zeer kalm en ernstig stuk door het 'S^ag. Weekblad geweigerd werd, zoekt de schrijver, de heer Milo, van Haarlem, bij ons een schuilplaats.Zij ze hem gegund.Het op den index geplaatste stuk luidde aldus: Aan de Redactie van het Waeeniugsch Weekblad.Mag ...

De Heraut
G. MILO.
1881 woorden
Jngezonden Stukken.

Jngezonden Stukken.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.)Koog-Zaandijk, 4 Juni 1889.Mijnheer de Redacteur! In het jaarverslag der »Vereeniging voor Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs", dat ik dezer dagen gelegenheid had om te lezen, wordt uit het district Dordrecht medegedeeld, dat er aldaa ...

De Heraut
G. MILO.
1574 woorden
Door den heer G. Milo

Door den heer G. Milo

Door den heer G. Milo te Haarlem wierd ons onderstaand schrijven toegezonden naar aanleiding van het artikel door Prof. De Savornin Lohman over de Kerkelijke Kas in ons blad geplaatst.HAARLEM, 13 Februari 1888.Mijnheer de redacteur !Mag ik door middel van uw blad een paar vra ...

De Heraut
G. MILO.
A. F. DE S. L.
1339 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

Buiten verantwoordeli/kheid van de Redactie.Haarlem., 30 Maart 1887.Aan de Redactie van de Heraut.Mag ik u voor het volgende bescheidenlijk een plaats verzoeken? Tot dusver hadden de belijders onzes Heeren de droeve ervaring opgedaan, dat er menschen waren, die door on ...

De Heraut
G. MILO.
1281 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).HAARLEM, 17 April 1894.Mijnheer de Redacteur lNu de bespreking der vijfde bede van het ïÖnze Vader" ten einde is, zij het mij vergund een plaats te mogen ontvangen voor een paar vragen.Volgens de verklaring van den Catechis ...

De Heraut
G. MILO.
1095 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie^)HAARLEM, II Aug. 1888.Den WelBerwaarden ZeerGeleerden heer Ds. E. C. Segers.Mag ik bescheidenlijk voor de volgende zeer ernstige vraag gehoor bij U verzoeken? In de tweede uitgaaf van »De rechtsbevoegdheid onzer plaatselijk ...

De Heraut
G. MILO.
1009 woorden
HAARLEM, 13 Maart 1889.

HAARLEM, 13 Maart 1889.

Mijnheer de Redacteur !HAARLEM, 13 Maart 1889.Mag ik, naar aanleiding van uw voorlaatste artikel over »de Verkiezinge Gods" bescheidenlijk eene plaats verzoeken voor het volgende? Wellicht kan het eenigen dienst doen tot verheldering der begrippen.In genoemd artikel wordt doo ...

De Heraut
G. MILO.
884 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie. ) Mijnheer de Redacteur! In het laatste nummer van uw blad komt een schrijven voor aan leden der kerk te Hilversum, die schriftelijk op hare hervorming hadden aangedrongen. In dat schrijv ...

De Heraut
G. MILO.
416 woorden