Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

86 resultaten
Filteren
van 9
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 22

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 22

18 Welke soortnamen het zijn, wier voorwerp ons even oorspronkelijk gegeven is als de beteekenis van dit, dat, iets, moge hier onbepaald blijven. Het gebruik van dit, dat, iets zonder nadere aanwijzing is vanwege zijn onbepaaldheid vrij en leidt daarom nooit tot verschil of conflict. Dit doet zic ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
344 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 21

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 21

17 overeenkomstigheden opbouwde, dat met soortnamen wordt belegd. W a t dit nominalisme als aanvang onzer ervaring aandient ^^), is veeleer een richting, waarin wij streven kunnen, onze ervaring om te werken. Aan het eind van die richting ligt niet terugkeer tot, maar bereiking van een volkomen b ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
335 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 36

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 36

32 zijn. Elke gestalte van den geest, ook het onbepaalde, heeft in het leven bruikbaarheid. Soms wordt er zoo practisch mee omgegaan, dat het is, of die geestesvorm alleen terwille van de praxis bestaat en, zichzelf niet herkennend, eenmaal in den waan verviel, van andere afstamming te zijn. Er i ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
332 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 33

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 33

29 ongelijk; een willekeurige grammatische regel van niet te eenvoudige structuur bewijst dit. Probeeren wij het laatste, zoo blijkt, hoezeer het welomschreven begrip, dat als eenheid zijner gevallen wordt aangediend, iets anders is dan de verschijnselen, waarin die eenheid is gezien. Dit schijnt ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
328 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 29

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 29

25 aanwezig, zoover de woorden zelf meer onderscheiden zijn, toch wel, in zoover zij zich door geen naamvalsuitgang meer onderscheiden. Voor hoogere onbepaaldheid, die iemand en iets verbindt heeft de taal geen eigen term. Tenzij men daarvoor iets neemt en daaronder iemand als geval schaart. Ook ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
328 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 18

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 18

14 De synthese en haar W a t is nu de methodische kern dezer vraagstellingen ? onbepaalde vorm. Vooreerst dit, dat het begrip soms te onbepaald is voor zijn gevallen en daardoor dreigt los van hen te komen staan. Nemen we b.v. aan, dat de tijdsvorm futurum bij zijn ontstaan in de taal reeds dat w ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
327 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 20

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 20

16 bruikt, terstond echter, als men die gevallen van gebruik vasthoudt, te samen stelt en met elkaar vergelijkt. W a t achtereenvolgens voor mijzelf en gelijktijdig voor mij en anderen de aanwijzende voornaamwoorden beteekenen, varieert zoo onbegrensd, dat, als wij uit dat gebruik eerst moesten o ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
326 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 27

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 27

23 "-"het begrip met meerdere gevallen. De opbouw van zulk een begrip wordt gedacht in de volgorde: van menigvuldigheid naar eenheid. Alle gevallen, die samen eenheid hebben, zijn door één van hen voorstelbaar. Zij kunnen in hun eenheid tezamen door een voorbeeld als dat eene worden voorgesteld. ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
325 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 12

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 12

8 een meervoud geworden. Nu staat de vraag open: zijn er andere gevallen, waarin het een het ander werd; zijn die gevallen misschien de oplossing der oneenstemmigheid tusschen regel en uitzondering van geval tot geval ? Voorbeelden van zulke overgangen zijn met name bij de rededeelen van tweeden ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
322 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 23

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 23

19 ontmoeting van tegenstrijdige praedicaten het dit doet loslaten, waarom het ging en inplaats daarvan de vraag stellen: wat is a, wat b, wat zijn de soortnamen zelf, die ter bepaling van dit worden aangediend? Wanneer men zegt, dat een conflict over soortelijke bepaaldheid een woordenstrijd is, ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
320 woorden
van 9