Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

86 resultaten
Filteren
van 9
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 9

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 9

5 had taai-wetenschap toch een nieuwe bepaaldheid verworven; zij was een historische wetenschap gebleken. Twee tot dusver wel onderscheiden vakken, grammatica en historie, hadden naar elkaar toeschuivend, een gemeenschappelijk grensvlak gevonden. En de beweging in de verhouding der vakken stond h ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
292 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 23

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 23

19 ontmoeting van tegenstrijdige praedicaten het dit doet loslaten, waarom het ging en inplaats daarvan de vraag stellen: wat is a, wat b, wat zijn de soortnamen zelf, die ter bepaling van dit worden aangediend? Wanneer men zegt, dat een conflict over soortelijke bepaaldheid een woordenstrijd is, ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
320 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 10

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 10

6 Belangwekkender, minder wanordelijk ook, schijnen de werken van dien synthetischen geest binnen de vakgebieden zelf. Daar laat zich in concreto zijn activiteit waarnemen. Gevolg juist van die op het concrete gerichte en alleen daarom bekommerde werkzaamheid is de naar buiten tredende onordelijk ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
285 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 32

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 32

28 andere te zetten, wat neerkomt op het vervangen van een geval door een voorbeeld; begripsmatig omschrijven van wat hun functie is verwijdert zoozeer van die functie, dat men er soms alle begrip daarvan bij verliest. W a t bijv. toch beteekent is vóór alle omschrijving evident en kan desnoods m ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
295 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 11

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 11

7 Nemen wij nu een geval, waarin synthetische be- a- hei Gcieksche schouwing voor de uitzondering, die den regel al weigerend °"^'P'9 meervoud steunt, iets beters in de plaats gaf. In het Grieksch hebben meervouden van naamwoorden meervouden van werkwoorden bij zich, met uitzondering van het onzi ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
310 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 12

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 12

8 een meervoud geworden. Nu staat de vraag open: zijn er andere gevallen, waarin het een het ander werd; zijn die gevallen misschien de oplossing der oneenstemmigheid tusschen regel en uitzondering van geval tot geval ? Voorbeelden van zulke overgangen zijn met name bij de rededeelen van tweeden ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
322 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 33

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 33

29 ongelijk; een willekeurige grammatische regel van niet te eenvoudige structuur bewijst dit. Probeeren wij het laatste, zoo blijkt, hoezeer het welomschreven begrip, dat als eenheid zijner gevallen wordt aangediend, iets anders is dan de verschijnselen, waarin die eenheid is gezien. Dit schijnt ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
328 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 13

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 13

9 begripsvorming, kan niet enkel een bijdrage tot de logica zijn, zij dient uitteraard ook de taalwetenschap en behoort tot geen van die beide gebieden alleen. Het Grieksch heeft aan zijn werkwoord een welgeleed c- de Gneksche systeem van vormen gegeven. Naast persoon en wijs worden ^(/"•sasperfe ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
302 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 25

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 25

21 dezen samenhang. In het onbepaalde vallen werkelijkheid (indic.) en noodzakelijkheid (imper.) samen, in het onbepaalde maakt het geen onderscheid, of wij den eisch stellen, dat iets tot stand komt, dan wel constateeren, dat iets gebeurt; het gemeenschappelijke is de voorstelling van iets. De i ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
299 woorden
Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 14

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde - pagina 14

10 ook, in dat afleiden zelf. In deze onbedoelde argeloosheid blijft niet ligt bevangen wie met een taal te doen heeft, welke niet de zijne is. W e l kan men steeds volhouden, dat de vorm, dien wij uit den regel afleiden en toch nergens aantreffen, er had kunnen wezen, er misschien buiten ons wet ...

21 oktober 1929
Rectorale redes
H.J. Pos
318 woorden
van 9