Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

131 resultaten
Filteren
van 14
Berekening of constructie - pagina 9

Berekening of constructie - pagina 9

7 noemd e de tegenstelling " Individual -" en " Sozial-Pädagogik"; m en sprak over " naturalistische" en " zed elijke" opvoeding ; m en w ees op het verschil in de cultuur-waardeering bij verscheiden richting. H et wil ons voorkomen , dat w e, bij h et zoeken naar de oorzaak van de verd eeldheid, ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
658 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 28

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 28

men in de latere jaren (Thorndike) tot mildere vormen te komen. Psychologie is bij deze richting echter steeds berekening en voorspelling van de uiterlijke wetmatigheden van het handelen. De materialistische psychologie van het behaviorisme is in brede kringen in Amerika de grondslag van een gehe ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
593 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 30

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 30

werkte) uitgave 1940; Zur Psychologie der Trinitatsidee, in: Eranos-Jahrb. ' 4 0 / ' 4 l ; Psychologie und Alchemie, 1944; Symbole der Wandlung, 1952; het woord vooraf in White, God and the unconscious, 1953. 41) Zie o.a. Jung, Das Unbewuste im normalen und kranken Seelenleben, 1926, pag. 103. Vg ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
565 woorden
Berekening of constructie - pagina 11

Berekening of constructie - pagina 11

9 meen geldige levens-wetten vinden, om zoo te komen tot regelen voor de paedagogische werkzaamheid . 1) We noemen hier slechts het werk van S i e g f r i e d K a w era u. 2) Een andere hoofdrichting leeft onder den indruk van de resultaten van de experimenteele psychologie , zooals men die sinds ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
554 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 27

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 27

NOTEN 1) Groningen 1909. 2) a.w. pag. 16. 3) a.w. pag. 18. *) a.w. pag. 13. 5) a.w. pag. 15. 6) a.w. pag. 21 v.v. 7) a.w. pag. 26. 8) Rede, uitgesproken op het achtste Nederlandse Philologen Congres te Utrecht op 26 April 1916. Kampen 1916. 9) Op 26 September 1909 schreef Bavinck een brief aan He ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
537 woorden
Berekening of constructie - pagina 12

Berekening of constructie - pagina 12

10woordigers van de paedagogische wetenschap. Zij komen alle met de pretenties van h et naturalisme. Het naturalisme toch wil de wetenschap bij uitstek zijn. De natuur is de eenige groote werkelijkheid , en dus is de natuurwetenschap uitsluitend de wetenschap en is de weg tot de waarheid a ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
535 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 29

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 29

volkomen foute exegese van deze tekst aanwendt tot ondersteuning van zijn gnostische opvatting, mag zeker hier ook als voorbeeld genoemd worden, cf. H. Trüb, Heilung aus der Begegnung, 1951, pag. 23. Meer voorbeelden zouden zijn te geven van de al te grote gemakkelijkheid, waarmee sommigen zich o ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
516 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 16

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 16

Het mag evenwel onze aandacht niet ontgaan, dat er bij hen, die deze critiek oefenen, dikwijls toch ook een opvatting is. die, naar v/ij menen, aan het wezen van de mens geen recht doet. Wanneer bijvoorbeeld T o u r n i e r S i ) zegt, dat de ziel rwee beweegkrachten heeft: „het instinct en de He ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
512 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 21

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 21

gerechtigheid. Het beeld Gods ligt in alles, waarin het kind op de Vader lijkt. Als Adam het beeld Gods verliest, verliest hij de qualitates, van waaruit kennis van God, gerechtigheid en heiligheid voortkomen, maar anderzijds komt er geen verandering in de substantie van zijn zijn. Het beeld Gods ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
510 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 11

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 11

van de mens op zichzelf. En aan dit „op zichzelf betrokken zijn" worden dan alle „godsdienstige" ervaringen en alle ervaringen over en met de wereld rondom dienstbaar gemaakt. Hier ligt, naar ik meen, de wortel van vele systemen op het hedendaagse psychologisch erf^^). Hier ligt ook een basis voo ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
510 woorden
van 14