Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

131 resultaten
Filteren
van 14
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 6

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 6

het feit, dat „de materialistische psychologie" is overwonnen i"). Zeer veel van datgene, wat Bavinck zeide, kan ook thans nog onderschreven worden. Zelfs kan gezegd worden, dat sommige woorden van Bavinck modern klinken i^). Toch geeft ook deze rede ons een gevoel van teleurstelling. Van teleurs ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
508 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 20

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 20

weer als donum-superaddi:um in het leven komen kan, kan de boven-natuur herstellen en de mens weer zijn eind-bestemming doen bereiken. De reformatorische en speciaal de gereformeerde opvatting van het beeld Gods, zoals wij die kortelijks omschreven, ziet de mens wel heel anders. Men heeft weliswa ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
500 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 9

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 9

o p deze opvatting van Binswanger komen wij nader terug. Wij willen hier met enkele woorden de opvatting van Van der Hoop bespreken, los van die van Binswanger. Immers, Van der Hoop denkt anders. Hetgeen reeds blijkt uit het feit, dat hij zich aansluit bij de psychologie van Jung. Hij wil klaarbl ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
499 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 14

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 14

religieus functioneren, maar dit betekent niet, dat ik langs die weg ook maar iets te weten kan komen over het wezen van de religie zelve of over het religieuse „zijn" van de mens als zodanig. De langzamerhand uit het wetenschappelijk veld verdwijnende ouderwetse godsdienstpsychologie is óók ster ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
499 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 22

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 22

zijn aan de Vader, zijn dienen van de Vader, zijn verheerlijken van de Vader en zijn heerlijk zijn in de Vader. Als de zonde komt verandert dit alles van richting. Zolang genade niet tussenbeide komt, blijft deze mens religieus functioneren, maar hij functioneert nu van de Vader af, naar zichzelf ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
498 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 17

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 17

vinden voor onze psychologie. Het moge schijnen, dat wij, sprekend over deze dingen, ons begeven op een terrein, dat niet meer ligt binnen het gebied der psychologie; meer dan schijn is hier echter niet. Ik zal mij hier niet beroepen op het feit, dat wij in allerlei psychologische publicaties uit ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
497 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 10

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 10

vaardt. Natuurlijk, wanneer men geen objectieve normen kent, kan deze vraag niet worden gesteld. Maar in feite is er niemand, die niet aan bepaalde waarden een objectief karakter toekent. Ook voor Van der Hoop ligt in de wetenschap de drang om te weten en te begrijpen 28). Maar om te weten en te ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
496 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 25

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 25

politieke, godsdienstige, „klasse-" of groepsverschillen gebaseerde tegenstellingen in het bedrijfsleven. Maar wij bedoelen te zeggen, dat de verhoudingen in het bedrijf, de tussen-menselijke relaties, de vraagstukken van de overgave van de mens aan zijn arbeid, de noodzakelijkheid voor de mens o ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
496 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 23

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 23

komen. Beide kunnen over de wijze, waarop wij mensen voorstellingen, begrippen en oordelen vormen, gelijk denken, en het eens zijn over de manier, waarop wij persoonlijke ervaringen opdoen; zij kunnen dezelfde phainoumena gelijk weten te duiden. Maar zodra het erop aankomt de feiten te verstaan, ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
494 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 19

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 19

natuur. Hier is onze visie wezenlijk anders dan de rooms-katholieke. Het is hier natuurlijk niet de plaats om uitvoerig op de rooms-katholieke beschouwing in te gaan. Slechts een enkele opmerking moge volstaan. De mens in puris natui'alibus zonder boven-natuurlijke genade heeft, volgens Rome, sle ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
491 woorden
van 14