Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

131 resultaten
Filteren
van 14
Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 4

Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 4

« ...

20 oktober 1936
Rectorale redes
J. Waterink
1 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 4

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 4

...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
1 woorden
Berekening of constructie - pagina 5

Berekening of constructie - pagina 5

BEREKENING OF CONSTRUCTIE.REDE GEHOUDEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN BUITENGE~ WOON HOOGLEERAARIN DEFACUL~ TEITEN DER LETTEREN EN WIJSBE~ GEERTE EN DER THEOLOGIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM OP VRIJDAG 8 OCTOBER 1926 DOOR DR. J. WATERINK.G EBR. ZOMER &. K EU ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
48 woorden
Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 5

Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 5

INNERLIJK BELEVEN EN KENNEN IN DE STRUCTUUR DER OPVOEDING REDE TER GELEGENHEID VAN DE 561^ HERDENKING VAN DE STICHTING DER VRIJE UNIVERSITEIT OP 20 OCT. 1936 VAN DEN RECTORMAGNIFICUSDR. J. WATERINKi ...

20 oktober 1936
Rectorale redes
J. Waterink
25 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 5

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 5

Mijne Heren Directeuren van de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag, Mijne Heren Curatoren der Vrije Universiteit, Dames en Heren Professoren, Lectoren en Docenten dier Universiteit, Dames en Heren Studenten, en voorts Gij allen, die deze •plechtigheid m,et Uw aanwezigheid v ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
310 woorden
Berekening of constructie - pagina 6

Berekening of constructie - pagina 6

...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
1 woorden
Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 6

Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 6

UITGAVE VAN DE N.V. GEBR. ZOMER & KEUNING'S UITGEVERSMAATSCHAPPIJ • WAGENINGEN ...

20 oktober 1936
Rectorale redes
J. Waterink
8 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 6

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 6

het feit, dat „de materialistische psychologie" is overwonnen i"). Zeer veel van datgene, wat Bavinck zeide, kan ook thans nog onderschreven worden. Zelfs kan gezegd worden, dat sommige woorden van Bavinck modern klinken i^). Toch geeft ook deze rede ons een gevoel van teleurstelling. Van teleurs ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
508 woorden
Berekening of constructie - pagina 7

Berekening of constructie - pagina 7

HOOGEERZAME HEEREN DIRECTEUREN ONZER VEREENIGING, HOOGACHTBARE HEERE GESCHOOL ,CURATORENDEZER HOO -HOOGGELEERDE HEEREN HOOGLEERAREN, HOOGWAARDE HEER EN LEDEN V AN DE COMMISSIE VAN UITVOERING VAN HET GEREFORMEERD SCHOOL VERBAND, ZEERGELEERDE HEERE DOCTOREN DE E WETENSCHAPPEN, ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
250 woorden
Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 7

Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 7

Hoogeerzame Heeren Directeuren onzer Vereeniging, Hoogachtbare Heeren Curatoren dezer Hoogeschool, Hooggeleerde Heeren Professoren, Zeergeleerde Dames en Heeren Doctoren in onderscheidene wetenschappen, Damtes en Heeren Studenten, en voorts gij allen, die gekomen zijt om deze plechtigheid met uwe ...

20 oktober 1936
Rectorale redes
J. Waterink
276 woorden
van 14