Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

131 resultaten
Filteren
van 14
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 7

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 7

levens- en wereldbeschouwingen in allerlei psychologische opvattingen verwerkt, dat het mij voorkomt, dat het onze taak moet zijn ons te bezinnen op een vraag, die voor ons waarschijnlijk wel de belangrijkste grondvraag der psychologie is. Op zulk een bezinning hebben niet alleen de vakgenoten re ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
468 woorden
Berekening of constructie - pagina 8

Berekening of constructie - pagina 8

6 hedendaagsche paedagogiek is, dat zij zich geheel tot de samenleving leerde wenden. Grooter wordt de verwarring nog . wanneer we letten op de verhouding van opvoedkunde en filosofie. Er is geen paedagogiek die niet staat onder den invloed eener bepaalde wijsbegeerte; ook al zullen we dan bij so ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
436 woorden
Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 8

Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 8

4 kameren van het hart doorzoekt, ons menschen geeft. Het beteekende slechts, dat men de wissels had omgelegd, en nu toch nog een onjuist spoor volgde. Niet Haeckel, maar Nietzsche werd de leermeester, vooral voor de jaren, waarin men na de catastrophe van den wereldoorlog meende een nieuwe besch ...

20 oktober 1936
Rectorale redes
J. Waterink
380 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 8

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 8

sogar verboten wurde, well jede Freundesliebe Gott etwas wegnahme. Dabei war sich der Calvinist bewusst, dass Gott dutch einen ungeheuren Abstand von der Kreatur getrennt und der Gedanke einer unio mystica Teufelswerk sei" 2**). In scherpe tegenstelling tot de gemakkelijkheid, waarmee men tot der ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
417 woorden
Berekening of constructie - pagina 9

Berekening of constructie - pagina 9

7 noemd e de tegenstelling " Individual -" en " Sozial-Pädagogik"; m en sprak over " naturalistische" en " zed elijke" opvoeding ; m en w ees op het verschil in de cultuur-waardeering bij verscheiden richting. H et wil ons voorkomen , dat w e, bij h et zoeken naar de oorzaak van de verd eeldheid, ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
658 woorden
Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 9

Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 9

5 bewust — maar ten deele slechts vaag bewust — bij onszelf iets ervaren, dat uit de betrekking tusschen het object en onszelf ontstaat, In het Nederlandsch zijn of waren althans twee woorden, welke zouden kunnen dienen om aan dit begrip uitdrukking te geven. Een verouderd woord allereerst, een w ...

20 oktober 1936
Rectorale redes
J. Waterink
371 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 9

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 9

o p deze opvatting van Binswanger komen wij nader terug. Wij willen hier met enkele woorden de opvatting van Van der Hoop bespreken, los van die van Binswanger. Immers, Van der Hoop denkt anders. Hetgeen reeds blijkt uit het feit, dat hij zich aansluit bij de psychologie van Jung. Hij wil klaarbl ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
499 woorden
Berekening of constructie - pagina 10

Berekening of constructie - pagina 10

8 tot deze botsing zelve, om zoo te komen tot een éénheid , die bóven de tegenstelling staat, en van waaruit de beide terreinen , èn die van de psyche èn die van den logos worden bearbeid, als bijeenbehoorend , of als elkander, in telkens andere relatie , dekkend. 1) Ten opzichte nu van de vraag ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
466 woorden
Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 10

Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 10

6 dat we „innerlijk beleven" noemen. Uit hetgeen we vinden volgt dan de probleemstelling omtrent de verhouding van „erleben" en kennen. We willen trachten met critiek op de gereleveerde opvattingen een uiteenzetting van deze verhouding te geven. Tenslotte Avillen we spreken over de beteekenis van ...

20 oktober 1936
Rectorale redes
J. Waterink
372 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 10

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 10

vaardt. Natuurlijk, wanneer men geen objectieve normen kent, kan deze vraag niet worden gesteld. Maar in feite is er niemand, die niet aan bepaalde waarden een objectief karakter toekent. Ook voor Van der Hoop ligt in de wetenschap de drang om te weten en te begrijpen 28). Maar om te weten en te ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
496 woorden
van 14