Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

131 resultaten
Filteren
van 14
Berekening of constructie - pagina 11

Berekening of constructie - pagina 11

9 meen geldige levens-wetten vinden, om zoo te komen tot regelen voor de paedagogische werkzaamheid . 1) We noemen hier slechts het werk van S i e g f r i e d K a w era u. 2) Een andere hoofdrichting leeft onder den indruk van de resultaten van de experimenteele psychologie , zooals men die sinds ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
554 woorden
Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 11

Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 11

7 Schleiermacher kon aansluiten met zijn „religionspsychologische Methode". ^R) En toch gaat de z.g. godsdienstpsychologie al dra een eigen weg. Het pro en contra van de waarde van het „Erlebnis" wordt door Scholz, Heiier, Otto, Girgensohn en anderen onderzocht, maar weldra blijken de godsdienstp ...

20 oktober 1936
Rectorale redes
J. Waterink
379 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 11

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 11

van de mens op zichzelf. En aan dit „op zichzelf betrokken zijn" worden dan alle „godsdienstige" ervaringen en alle ervaringen over en met de wereld rondom dienstbaar gemaakt. Hier ligt, naar ik meen, de wortel van vele systemen op het hedendaagse psychologisch erf^^). Hier ligt ook een basis voo ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
510 woorden
Berekening of constructie - pagina 12

Berekening of constructie - pagina 12

10woordigers van de paedagogische wetenschap. Zij komen alle met de pretenties van h et naturalisme. Het naturalisme toch wil de wetenschap bij uitstek zijn. De natuur is de eenige groote werkelijkheid , en dus is de natuurwetenschap uitsluitend de wetenschap en is de weg tot de waarheid a ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
535 woorden
Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 12

Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 12

8 één sociaal levensverband. ^^) Lockes „disposition" is bij Rousseau geworden een spontane begeerte om te kennen en een uit de gevoelvol beleefde ervaringen gegroeid verlangen naar hetgeen hem goed is. Leven en opvoeding zijn hier één geworden — in systeem althans. De ontwikkeling van het kind, ...

20 oktober 1936
Rectorale redes
J. Waterink
377 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 12

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 12

telkens weer, dat het niet mogelijk is de psychologie als wetenschap te beoefenen zonder dat men een opvatting heeft omtrent het wezen van de mens. Jung geeft daarvan wel een zeer klaar bewijs in zijn stellig principieel bepaald mensbeeld. "Want niet, zoals men wel eens heeft gemeend, in het naar ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
476 woorden
Berekening of constructie - pagina 13

Berekening of constructie - pagina 13

I Inalisme van Scheler, de "philosophie de I'Elan VitaI" van Bergson, de " philosophie de l' Action " van· Blondel en Boutroux, het humanisme van uit Oxford geleeraard, en ten deele ook zelfs aan het pragmatisme van James om nu nog niet eens te spreken van den geweldigen ommekeer, die de b ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
471 woorden
Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 13

Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding - pagina 13

9 hetgeen geleerd moest worden werd voorbijgezien. *^) En straks zet Herbart, die wel zegt op meer dan één punt deze van het leven vervreemde methodiek te bestrijden, ongewild de kroon op Pestalozzi's werk door zijn psychologie der voorstellingsmechanismen. *^) Met als resultaat, dat de 19e eeuw ...

20 oktober 1936
Rectorale redes
J. Waterink
369 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 13

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 13

is te handhaven in een enigszins aannemelijke vorm moet overigens ook duidelijk zijn. Het zou ons voor hedenmiddag veel te ver voeren, wanneer ik met U besprak de opvatting van S p e a r m a n over het ontstaan van het godsbewustzijn, en de bijval door Mc Kenzie aan deze opvatting verleend. Alles ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
458 woorden
Berekening of constructie - pagina 14

Berekening of constructie - pagina 14

12worden genoemd. Zijn " Sozialpädagogik" 1) is wel h et meest sprekende voorbeeld eener rasechte constructie voor de wetenschappelijke paedagogiek. Met de grootste gestrengheid neemt bij hem de wijsbegeerte de teugels van de paedagogiek in handen. Hij zelf zegt van gevoelen te zijn dat " ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
446 woorden
van 14