Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

131 resultaten
Filteren
van 14
Berekening of constructie - pagina 27

Berekening of constructie - pagina 27

25 bewijs der prinCipla is tenslotte steeds een bewijs des geloofs. En in Gods licht zien we het licht. ook voor de eenheid der wetensclJappelijke paedagogiek. Met afwijzing van de methode der berekening en met verwerping van die der loutere constructie. zoeken we de organische opuatting te handh ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
419 woorden
Berekening of constructie - pagina 1

Berekening of constructie - pagina 1

BEREKENING OF CONSTRUCTIE.REDE GEHOUDEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN BUITENGE~ WOON HOOGLEERAAR IN DE FACULs: TEITEN DER LETTEREN EN WIJSBE~ GEERTE EN DER THEOLOGIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM OP VRIJDAG 8 OCTOBER 1926 DOOR DR. J. WATERINK./GEBR. ZOMER ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
35 woorden
Berekening of constructie - pagina 2

Berekening of constructie - pagina 2

...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
1 woorden
Berekening of constructie - pagina 18

Berekening of constructie - pagina 18

16 boogspanning van scbier doodelijke voltage. Welnu, daarmede zegt deze paedagogiek, dat zij baar boogste waarden vindt in bet werkelijk aanwezige; de veelbeid van bet Voor baar werkelijk en concreet aanwezige is de sfeer, waarin zij de laatste principia en de leidende waarden zoekt. Immers bet ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
451 woorden
Berekening of constructie - pagina 28

Berekening of constructie - pagina 28

dit organisch in elkander grijpen van idividu en gemeenschap kan de christelijke paedagogiek haar eigen licht geven en zij kan tusschen individualistische en sociale paedagogiek een eigen baan gaan. In deze organische opvatting hebben onze mannen van de theorie en de practijk der opvoeding ook vo ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
393 woorden
Berekening of constructie - pagina 3

Berekening of constructie - pagina 3

uBEREKENING OF CONSTRUCTIE.I ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
3 woorden
Berekening of constructie - pagina 4

Berekening of constructie - pagina 4

...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
1 woorden
Berekening of constructie - pagina 20

Berekening of constructie - pagina 20

18 ban van mechanisme en materialisme, waarin alle positivistische richtingen gevangen liggen. Ook al spreekt men van de idee der gemeenschap, die de opvoeding moet beheerschen, dan hebben we toch in die idee niet een eeuwige, het leven beheerschende waarheid, maar slechts een tijdelijk ervaarbaa ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
447 woorden
Berekening of constructie - pagina 29

Berekening of constructie - pagina 29

27 arbeid gedurig gebracht werd voor den troon der genade door hen, die onze christelijke wetenschap, onze scholen en onze Universiteit liefhebben, dan zou ik zeker mijn ambt niet hebben durven aanvaarden. Maar nu dit wèl zoo is, zie ik ook de schoonheid van den arbeid , die voor mij ligt, en waa ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
457 woorden
Berekening of constructie - pagina 5

Berekening of constructie - pagina 5

BEREKENING OF CONSTRUCTIE.REDE GEHOUDEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN BUITENGE~ WOON HOOGLEERAARIN DEFACUL~ TEITEN DER LETTEREN EN WIJSBE~ GEERTE EN DER THEOLOGIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM OP VRIJDAG 8 OCTOBER 1926 DOOR DR. J. WATERINK.G EBR. ZOMER &. K EU ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
48 woorden
van 14