Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

131 resultaten
Filteren
van 14
Berekening of constructie - pagina 27

Berekening of constructie - pagina 27

25 bewijs der prinCipla is tenslotte steeds een bewijs des geloofs. En in Gods licht zien we het licht. ook voor de eenheid der wetensclJappelijke paedagogiek. Met afwijzing van de methode der berekening en met verwerping van die der loutere constructie. zoeken we de organische opuatting te handh ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
419 woorden
Berekening of constructie - pagina 1

Berekening of constructie - pagina 1

BEREKENING OF CONSTRUCTIE.REDE GEHOUDEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN BUITENGE~ WOON HOOGLEERAAR IN DE FACULs: TEITEN DER LETTEREN EN WIJSBE~ GEERTE EN DER THEOLOGIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM OP VRIJDAG 8 OCTOBER 1926 DOOR DR. J. WATERINK./GEBR. ZOMER ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
35 woorden
Berekening of constructie - pagina 2

Berekening of constructie - pagina 2

...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
1 woorden
Berekening of constructie - pagina 18

Berekening of constructie - pagina 18

16 boogspanning van scbier doodelijke voltage. Welnu, daarmede zegt deze paedagogiek, dat zij baar boogste waarden vindt in bet werkelijk aanwezige; de veelbeid van bet Voor baar werkelijk en concreet aanwezige is de sfeer, waarin zij de laatste principia en de leidende waarden zoekt. Immers bet ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
451 woorden
Berekening of constructie - pagina 28

Berekening of constructie - pagina 28

dit organisch in elkander grijpen van idividu en gemeenschap kan de christelijke paedagogiek haar eigen licht geven en zij kan tusschen individualistische en sociale paedagogiek een eigen baan gaan. In deze organische opvatting hebben onze mannen van de theorie en de practijk der opvoeding ook vo ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
393 woorden
Berekening of constructie - pagina 3

Berekening of constructie - pagina 3

uBEREKENING OF CONSTRUCTIE.I ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
3 woorden
Berekening of constructie - pagina 33

Berekening of constructie - pagina 33

1I I I I I I IîIÎl l~rl ~l lijlrl l ~ïiIl ïl il\lfl l l l l l l 30000004154195 ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
20 woorden
Berekening of constructie - pagina 13

Berekening of constructie - pagina 13

I Inalisme van Scheler, de "philosophie de I'Elan VitaI" van Bergson, de " philosophie de l' Action " van· Blondel en Boutroux, het humanisme van uit Oxford geleeraard, en ten deele ook zelfs aan het pragmatisme van James om nu nog niet eens te spreken van den geweldigen ommekeer, die de b ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
471 woorden
Berekening of constructie - pagina 25

Berekening of constructie - pagina 25

23als bewustzijnsgoed wordt gevonden even werkelijk is als de realiteit rondom, en begrippen evenzeer realiteit bezitten als de door de zintuigen waarneembare wereld. 1) Hetzelfde ideëele, dat er is in het menschelijk bewustzijn, is er ook in de wereld der verschijnselen, die dan slechts i ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
462 woorden
Berekening of constructie - pagina 14

Berekening of constructie - pagina 14

12worden genoemd. Zijn " Sozialpädagogik" 1) is wel h et meest sprekende voorbeeld eener rasechte constructie voor de wetenschappelijke paedagogiek. Met de grootste gestrengheid neemt bij hem de wijsbegeerte de teugels van de paedagogiek in handen. Hij zelf zegt van gevoelen te zijn dat " ...

8 oktober 1926
Inaugurele redes
J. Waterink
446 woorden
van 14