Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

131 resultaten
Filteren
van 14
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 21

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 21

gerechtigheid. Het beeld Gods ligt in alles, waarin het kind op de Vader lijkt. Als Adam het beeld Gods verliest, verliest hij de qualitates, van waaruit kennis van God, gerechtigheid en heiligheid voortkomen, maar anderzijds komt er geen verandering in de substantie van zijn zijn. Het beeld Gods ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
510 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 6

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 6

het feit, dat „de materialistische psychologie" is overwonnen i"). Zeer veel van datgene, wat Bavinck zeide, kan ook thans nog onderschreven worden. Zelfs kan gezegd worden, dat sommige woorden van Bavinck modern klinken i^). Toch geeft ook deze rede ons een gevoel van teleurstelling. Van teleurs ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
508 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 30

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 30

werkte) uitgave 1940; Zur Psychologie der Trinitatsidee, in: Eranos-Jahrb. ' 4 0 / ' 4 l ; Psychologie und Alchemie, 1944; Symbole der Wandlung, 1952; het woord vooraf in White, God and the unconscious, 1953. 41) Zie o.a. Jung, Das Unbewuste im normalen und kranken Seelenleben, 1926, pag. 103. Vg ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
565 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 7

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 7

levens- en wereldbeschouwingen in allerlei psychologische opvattingen verwerkt, dat het mij voorkomt, dat het onze taak moet zijn ons te bezinnen op een vraag, die voor ons waarschijnlijk wel de belangrijkste grondvraag der psychologie is. Op zulk een bezinning hebben niet alleen de vakgenoten re ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
468 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 22

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 22

zijn aan de Vader, zijn dienen van de Vader, zijn verheerlijken van de Vader en zijn heerlijk zijn in de Vader. Als de zonde komt verandert dit alles van richting. Zolang genade niet tussenbeide komt, blijft deze mens religieus functioneren, maar hij functioneert nu van de Vader af, naar zichzelf ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
498 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 8

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 8

sogar verboten wurde, well jede Freundesliebe Gott etwas wegnahme. Dabei war sich der Calvinist bewusst, dass Gott dutch einen ungeheuren Abstand von der Kreatur getrennt und der Gedanke einer unio mystica Teufelswerk sei" 2**). In scherpe tegenstelling tot de gemakkelijkheid, waarmee men tot der ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
417 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 31

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 31

van God; daarmee is echter geen wezensuitspraak gedaan over het absolute, die het zou reduceren tot het persoonsmatige, maar is gezegd, dat het in deze betrekking intreedt als de absolute persoon, die wij God noemen. Men mag het persoon-zijn van God dus opvatten als Zijn daad, ja, de gelovige zou ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
253 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 13

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 13

is te handhaven in een enigszins aannemelijke vorm moet overigens ook duidelijk zijn. Het zou ons voor hedenmiddag veel te ver voeren, wanneer ik met U besprak de opvatting van S p e a r m a n over het ontstaan van het godsbewustzijn, en de bijval door Mc Kenzie aan deze opvatting verleend. Alles ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
458 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 25

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 25

politieke, godsdienstige, „klasse-" of groepsverschillen gebaseerde tegenstellingen in het bedrijfsleven. Maar wij bedoelen te zeggen, dat de verhoudingen in het bedrijf, de tussen-menselijke relaties, de vraagstukken van de overgave van de mens aan zijn arbeid, de noodzakelijkheid voor de mens o ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
496 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 14

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 14

religieus functioneren, maar dit betekent niet, dat ik langs die weg ook maar iets te weten kan komen over het wezen van de religie zelve of over het religieuse „zijn" van de mens als zodanig. De langzamerhand uit het wetenschappelijk veld verdwijnende ouderwetse godsdienstpsychologie is óók ster ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
499 woorden
van 14