GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

131 resultaten
Filteren
van 14
J. Waterink
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 30

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 30

werkte) uitgave 1940; Zur Psychologie der Trinitatsidee, in: Eranos-Jahrb. ' 4 0 / ' 4 l ; Psychologie und Alchemie, 1944; Symbole der Wandlung, 1952; het woord vooraf in White, God and the unconscious, 1953. 41) Zie o.a. Jung, Das Unbewuste im normalen und kranken Seelenleben, 1926, pag. 103. Vg ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
563 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 7

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 7

levens- en wereldbeschouwingen in allerlei psychologische opvattingen verwerkt, dat het mij voorkomt, dat het onze taak moet zijn ons te bezinnen op een vraag, die voor ons waarschijnlijk wel de belangrijkste grondvraag der psychologie is. Op zulk een bezinning hebben niet alleen de vakgenoten re ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
505 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 22

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 22

zijn aan de Vader, zijn dienen van de Vader, zijn verheerlijken van de Vader en zijn heerlijk zijn in de Vader. Als de zonde komt verandert dit alles van richting. Zolang genade niet tussenbeide komt, blijft deze mens religieus functioneren, maar hij functioneert nu van de Vader af, naar zichzelf ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
534 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 8

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 8

sogar verboten wurde, well jede Freundesliebe Gott etwas wegnahme. Dabei war sich der Calvinist bewusst, dass Gott dutch einen ungeheuren Abstand von der Kreatur getrennt und der Gedanke einer unio mystica Teufelswerk sei" 2**). In scherpe tegenstelling tot de gemakkelijkheid, waarmee men tot der ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
457 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 31

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 31

van God; daarmee is echter geen wezensuitspraak gedaan over het absolute, die het zou reduceren tot het persoonsmatige, maar is gezegd, dat het in deze betrekking intreedt als de absolute persoon, die wij God noemen. Men mag het persoon-zijn van God dus opvatten als Zijn daad, ja, de gelovige zou ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
267 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 9

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 9

o p deze opvatting van Binswanger komen wij nader terug. Wij willen hier met enkele woorden de opvatting van Van der Hoop bespreken, los van die van Binswanger. Immers, Van der Hoop denkt anders. Hetgeen reeds blijkt uit het feit, dat hij zich aansluit bij de psychologie van Jung. Hij wil klaarbl ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
541 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 23

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 23

komen. Beide kunnen over de wijze, waarop wij mensen voorstellingen, begrippen en oordelen vormen, gelijk denken, en het eens zijn over de manier, waarop wij persoonlijke ervaringen opdoen; zij kunnen dezelfde phainoumena gelijk weten te duiden. Maar zodra het erop aankomt de feiten te verstaan, ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
529 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 32

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 32

...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
0 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 10

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 10

vaardt. Natuurlijk, wanneer men geen objectieve normen kent, kan deze vraag niet worden gesteld. Maar in feite is er niemand, die niet aan bepaalde waarden een objectief karakter toekent. Ook voor Van der Hoop ligt in de wetenschap de drang om te weten en te begrijpen 28). Maar om te weten en te ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
532 woorden
De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 11

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie - pagina 11

van de mens op zichzelf. En aan dit „op zichzelf betrokken zijn" worden dan alle „godsdienstige" ervaringen en alle ervaringen over en met de wereld rondom dienstbaar gemaakt. Hier ligt, naar ik meen, de wortel van vele systemen op het hedendaagse psychologisch erf^^). Hier ligt ook een basis voo ...

20 oktober 1954
Rectorale redes
J. Waterink
540 woorden
van 14