GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

375 resultaten
Filteren
van 38
J. Woltjer
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 1

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 1

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging.REDE gehouden bij de overdracht van het Rectoraat aan de Vrije Universiteit 20 October 1908DOORDr. J. WOLTJER, Hoogleeraar in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte.AMSTERDAM.J. W. A. VAN SCHAÏK. 1908. ...

20 oktober 1908
Rectorale redes
J. Woltjer
31 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 27

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 27

21begrip toerekenbaarheid, dat immers het oordeel insluit: dit of dat kan men dezen of dien toerekenen, men kan hem daarvoor verantwoordelijk stellen, en dus leidt tot de vragen: wie rekent toe? wien wordt toegerekend? wat wordt toegerekend? op welken grond? wie bepaalt dien grond? en derg ...

20 oktober 1908
Rectorale redes
J. Woltjer
246 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 2

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 2

^^1 "'I'I'fRi\• ' - ^ * ^ " ' -iiüiÉü^^^AtaJL ...

20 oktober 1908
Rectorale redes
J. Woltjer
9 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 18

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 18

12soort van overdracht van beteekenis „woord" kan noemen, — dat men dan niet alleen den historischen en natuurlijken weg verlaat, maar ook voor tal van tegenstrijdigheden en bezwaren komt te staan. Men zou daarop kunnen antwoorden, dat men die bezwaren niet ontgaat, wanneer men woord-ah-zi ...

20 oktober 1908
Rectorale redes
J. Woltjer
239 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 3

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 3

^V! ^•^•^^1:d -^'1"'"•iiM^UfaSi^'iSMiè^^^jïSf.sisSÖ ...

20 oktober 1908
Rectorale redes
J. Woltjer
1 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 28

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 28

22Tegen deze opvatting van het denkproces kan men niet inbrengen, dat toch naar de regelen der rhetorica, de inventio, de vinding, het eerste werk van den redenaar is, dat deze dus zijn stof moet zoeken en samenbrengen en dan uit dit gevondene zijn werk moet opbouwen, wat geene analyse, ma ...

20 oktober 1908
Rectorale redes
J. Woltjer
255 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 4

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 4

^•^f^i IL ...

20 oktober 1908
Rectorale redes
J. Woltjer
2 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 20

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 20

14of in een klein onderdeel beoefent, zal tegenwoordig ontkennen, dat kennis van psychologiedaarbijonontbeerlijk is. Paulbouwde zijn Prinzipiën der Sprachgeschichte, die zulk eenen grooten invloed hebben geoefend, op den grondslag van Herbart's psychologie. Delbrück me ...

20 oktober 1908
Rectorale redes
J. Woltjer
231 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 29

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 29

23spreekt. En hij, aan wien de gedachte wordt medegedeeld, vindt daarin niets vreemds. Vandaar het spreekwoord, dat bij vele volken gevonden wordt: „een goed verstaander heeft maar een half woord noodig"; deze bouwt dus niet de gedachte op uit de voorstellingen of begrippen, die haar volle ...

20 oktober 1908
Rectorale redes
J. Woltjer
232 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 5

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 5

Het woord, zijn oorsprong en zijneREDE gehouden bij de overdracht van het Rectoraat aan de Vrije Universiteit 20 October 1908DOORDr. J. WOLTJER, Hoogleeraar in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte.AMSTERDAM.J. W. A. VAN SCHAÏK. 1908. ...

20 oktober 1908
Rectorale redes
J. Woltjer
30 woorden
van 38