Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

96 resultaten
Filteren
van 10
Existentiebewijzen in de wiskunde - pagina 4

Existentiebewijzen in de wiskunde - pagina 4

2 Treffende gedachten over het realiteitsbegrip kan men vinden inde op den zestienden verjaardag dezer Universiteit door wijlen ƒ. Woltjer uitgesproken rectorale oratie ,,Ideëel en Reëel" - ). Woltjer betoogt breedvoerig, dat realiteit bezitten, niet alleen, wat wij stoffelijke dingen noemen, maa ...

20 oktober 1938
Rectorale redes
J.F. Koksma
385 woorden
Discreet of continu - pagina 4

Discreet of continu - pagina 4

2J. F. KOKSMAsaltus, de natuur maakt geen sprongen. Een klein kind, in gedachten, hoorde ik eens zeggen: „Maar ik moet toch zo klein zijn geweest als een lucifer en nog kleiner". Natura non facit saltus: wat groeit kan geen stadium overslaan. Het kind had een fundamenteel principe v ...

20 oktober 1953
Rectorale redes
J.F. Koksma
326 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 5

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 5

5 rekenkunde, wij zullen dat gebied niet betreden: ik zal U niet lastig vallen met recepten voor het samenstellen van logarithmentafels, doch U eenige beschouwingen geven over de theoretische zijde van het onderwerp „Benaderings? problemen bij irrationale getallen". Het is mijn doel daarbij Uw aa ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
251 woorden
Existentiebewijzen in de wiskunde - pagina 5

Existentiebewijzen in de wiskunde - pagina 5

3 dan naar aanleiding van de ervaring worden gedacht, zijn niettemin gedachtendingen. En al ontmoeten we de telbaarheid als relatie tusschen de dingen der ervaringswereld, ook het getal als zoodanig treffen we daar niet aan. N a de inleiding van zooeven, acht ik het niet noodig te betoogen, dat d ...

20 oktober 1938
Rectorale redes
J.F. Koksma
388 woorden
Discreet of continu - pagina 5

Discreet of continu - pagina 5

DISCREET OF CONTINU3Men denke aan het naast elkaar bestaan van undulatietheorie en partikeltheorie in de natuurkunde, en lette op de wiskunde! De negentiende-eeuwse mathematicus Hankel heeft de opmerking gemaakt, dat hoewel wijsbegeerte en wiskunde beide met fundamentele problemen t ...

20 oktober 1953
Rectorale redes
J.F. Koksma
299 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 6

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 6

6 per dan de vorige. W e merken echter op, dat we in deze stellingen den noemer y niet willekeurig mogen kiezen. Er wordt alleen uitgesproken, dat er oneindig veel noemers x bestaan, waarbij een breuk - behoort, die de scherpe be? nadering van a geeft, welke in de stelling van Hurwitz is uitgedru ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
270 woorden
Existentiebewijzen in de wiskunde - pagina 6

Existentiebewijzen in de wiskunde - pagina 6

4 de opzettelijke bespreking van de vraag naar de verschillende opvattingen der mathematici betreffende het begrip bestaan, voorloopig te laten rusten. Het is mijn bedoeling, om, uitgaande van een oeroud vraagstuk, het zoogenaamde isoperimetrische probleem, allereerst in een concreet geval de noo ...

20 oktober 1938
Rectorale redes
J.F. Koksma
366 woorden
Discreet of continu - pagina 6

Discreet of continu - pagina 6

4J. F. KOKSMAlijke ervaring tot op zekere hoogte van de rest te onderscheiden, te benoemen, te herkennen en op zich zelf te beschouwen, voert ons tot het besef van meer of minder, tot het begrip aantal, zowel als tot het begrip rangorde. Daarbij helpen ons de van ouds zogenaamde nat ...

20 oktober 1953
Rectorale redes
J.F. Koksma
374 woorden
Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 7

Benaderingsproblemen bij irrationele getallen - pagina 7

7 In het algemeen: een reëel getal heet algebraïsch, wanneer het de wortel is eener algebraïsche vergelijking met geheele coëfficiënten. Den kleinsten graad, dien die vergelijking kan bezitten, noemen we den graad van het getal a; men onder? scheidt dus algebraïsche getallen van den len, 2en, 3en ...

10 oktober 1930
Inaugurele redes
J.F. Koksma
249 woorden
Existentiebewijzen in de wiskunde - pagina 7

Existentiebewijzen in de wiskunde - pagina 7

5 een duizendste vierkante millimeter). Terloops zij opgemerkt, dat de manoeuvres volgens het systeem van Besicovitch voor de marine weinig beteekenis hebben, daar de cirkel, waarbinnen zij nog plaats kunnen vinden, noodzakelijk zeer groot wordt, indien de van te voren opgegeven bovengrens voor h ...

20 oktober 1938
Rectorale redes
J.F. Koksma
361 woorden
van 10