GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

551 resultaten
Filteren
van 56
Maarten Aalders
Ds. J.C. Aalders (1881-1960) als predikant van de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband

Ds. J.C. Aalders (1881-1960) als predikant van de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband

InleidingIn 1926 verliet ds J.C. Aalders de Gereformeerde Kerken om zich aan te sluiten bij het nieuwgevormde kerkverband rond J.G. Geelkerken, de Gereformeerde Kerken in Nederland in Hersteld Verband. Na tien moeizame jaren werd hij in 1936 Nederlands hervormd.1 Zijn leven heeft voor een ...

10 juni 2006
DNK
Maarten Aalders
7571 woorden
125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit - pagina 488

125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit - pagina 488

noten hoofdstuk 11 30. Archief curatoren, Notulen, 4 juni 1966 en Archief FdG, Dossier no 330, Notulen, 17 juni 1966, waar het verslag van Nauta verslag staat opgetekend. 31. In dat kader werd ook voorgesteld Verkuyl tot gewoon hoogleraar te benoemen en hem dan tevens de zendingsgeschiedenis toe ...

1 januari 2005
Historische Reeks
Maarten Aalders
385 woorden
125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit - pagina 489

125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit - pagina 489

noten hoofdstuk 1148842. Archief deputaten, Inventarisno 33, Notulen, 28 augustus 1967. 43. Hoewel Aalders in het meervoud spreekt, noemt hij slechts de benoeming van Kuitert. Het ligt echter voor de hand te veronderstellen dat hij ook de benoeming van Baarda op het oog had, over wi ...

1 januari 2005
Historische Reeks
Maarten Aalders
403 woorden
125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit - pagina 490

125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit - pagina 490

noten hoofdstuk 11 drukt. In de literatuurlijst heb ik ook enkele andere artikelen opgenomen waarin Baarda zich over deze thematiek uitlaat. 59. H. N. Ridderbos, ‘De betrouwbaarheid van de Evangeliën’, Gereformeerd Weekblad, 5 mei 1967; ‘De historische Jezus en de levende Heer’, Gereformeerd Week ...

1 januari 2005
Historische Reeks
Maarten Aalders
335 woorden
125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit - pagina 491

125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit - pagina 491

noten hoofdstuk 1149072. Archief curatoren, Notulen, 6 oktober 1967. Schippers meldde op een gezamenlijke vergadering van faculteit en deputaten dat hij de indruk had ‘dat zij niet onbevredigd zijn heengegaan’. Zie Archief deputaten, Invenarisno 5, Notulen, 27 oktober 1967. 73. Arch ...

1 januari 2005
Historische Reeks
Maarten Aalders
387 woorden
125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit - pagina 492

125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit - pagina 492

noten hoofdstuk 11 Schrift als Woord van God en handhaving van de drie Formulieren van Enigheid. 87. Deputaten hadden daartegen in een brief van 31 oktober aan de secretaris van deze vereniging geprotesteerd. De klacht werd behandeld in de deputatenvergadering van 17 februari 1969. Op 3 maart 196 ...

1 januari 2005
Historische Reeks
Maarten Aalders
389 woorden
125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit - pagina 493

125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit - pagina 493

noten hoofdstuk 1149299. Kerk en belijdenis, 67-74. 100. Kerk en belijdenis, 70. 101. Kerk en belijdenis, 70. 102. Kerk en belijdenis, 70. 103. Kerk en belijdenis, 74. In het Gereformeerd Weekblad kregen Berkouwer en A. D. R. Polman alle ruimte om kritiek te uiten. De laatste viel A ...

1 januari 2005
Historische Reeks
Maarten Aalders
355 woorden
125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit - pagina 494

125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit - pagina 494

noten hoofdstuk 12 (red.), Profiel, 359-379. Zie van Weijland ‘Belijdend Samen op Weg. Enkele opmerkingen rondom het thema “de dynamische binding aan de belijdenis” ’, in: J. M. Vlijm en H. W. de Knijff, Elkaar verstaan. Overwegingen nà de Verklaring van Overeenstemming van de Nederlandse Hervormde ...

1 januari 2005
Historische Reeks
Maarten Aalders
404 woorden
125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit - pagina 495

125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit - pagina 495

noten hoofdstuk 12494mij van 19 december 2003 ontkracht Wiersinga dit gerucht. Berkouwer had hem intensief begeleid. Opvallend is dat Wiersinga zich pas tijdens de promotietoespraak van Berkouwer bewust werd van het feit dat dit proefschrift hem wel eens in moeilijkheden kon brengen ...

1 januari 2005
Historische Reeks
Maarten Aalders
423 woorden
125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit - pagina 496

125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit - pagina 496

noten hoofdstuk 12 22. In het archief van directeuren trof ik deze brieven niet aan, wel in dat van curatoren en van de FdG. Zie over deze ‘tragi-komische periode’ Arntzen, Een theologenleven, 141-144. Een en ander werd door directeuren beslist, onder goedkeuring van curatoren, die de faculteit e ...

1 januari 2005
Historische Reeks
Maarten Aalders
429 woorden
van 56