Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

143 resultaten
Filteren
van 15
De invloed van het christendom op het Romeinsche recht - pagina 32

De invloed van het christendom op het Romeinsche recht - pagina 32

ken om een staal te geven van de detailonderaoekingen, waaruit tenslotte het beeld van het geheel moet worden opgebouwd. Natuurlijk ga ik niet over elk punt van het personen- en familierecht, van het erfrecht, van het zakenrecht, van het verbintenissenrecht, waarbij christelijke invloed wordt aan ...

21 oktober 1940
Rectorale redes
V.H. Rutgers
286 woorden
De invloed van het christendom op het Romeinsche recht - pagina 24

De invloed van het christendom op het Romeinsche recht - pagina 24

Calvijn verschillende malen critiek op Romeinsch-rechtelijke regels (de zooeven aangehaalde lof had trouwens op bepaalde wetten betrekking, niet op het geheel van het Romeinsche recht), maar daartegenover staan weder verscheidene andere plaatsen, waar hy een volledige overeenstemming van Romeinsc ...

21 oktober 1940
Rectorale redes
V.H. Rutgers
299 woorden
De invloed van het christendom op het Romeinsche recht - pagina 12

De invloed van het christendom op het Romeinsche recht - pagina 12

glossatoren. De humanisten met al hun geleerdheid zijn tot de beteekenis van de Justiniaansche wetgeving niet doorgedrongen. Hun voorliefde voor het archaïsche en hun bewondering voor de strenge structuur van het ius civile kwamen wel aan de kennis der oude rechtsgeschiedenis ten goede, maar brac ...

21 oktober 1940
Rectorale redes
V.H. Rutgers
287 woorden
De invloed van het christendom op het Romeinsche recht - pagina 33

De invloed van het christendom op het Romeinsche recht - pagina 33

zij'n, en dat het kind van een slavin niet kon worden aangemerkt als vrucht van een zaak. Cicero, Plinius de jongere, Seneca, Marcus Aurelius hebben ook op het gebied van het recht den invloed der Stoa doen werken. Deze invloed kan samenvallen met wat christelijke schrijvers begeeren, wat kan sam ...

21 oktober 1940
Rectorale redes
V.H. Rutgers
297 woorden
De invloed van het christendom op het Romeinsche recht - pagina 13

De invloed van het christendom op het Romeinsche recht - pagina 13

aan Justinianus' codificatie eigen is, zal de studie van het Romeinsche recht moeten behouden. Dat recht is voor ons van beleekenis, omdat het de grondslag is, waarop het moderne recht is opgebouwd, omdat het een groot deel van de rechtstaal en van de juridische begrippenwereld van Europa heeft g ...

21 oktober 1940
Rectorale redes
V.H. Rutgers
313 woorden
De invloed van het christendom op het Romeinsche recht - pagina 25

De invloed van het christendom op het Romeinsche recht - pagina 25

ver niet verder stil, maar wijs er nog op, dat het Romeinsche recht ook in de Gereformeerde dogmatiek de plaats inneemt, die het in de na-Constantijnsche periode is gaan bekleeden. Wanneer rechtsvoorschriften of rechtsinstellingen worden gebezigd, die theologische uiteenzettingen moeten verhelder ...

21 oktober 1940
Rectorale redes
V.H. Rutgers
291 woorden
De invloed van het christendom op het Romeinsche recht - pagina 14

De invloed van het christendom op het Romeinsche recht - pagina 14

ren der rechtshoogescholen moeten beschikken, over pleidooien en rechterlijke uitspraken, over documenten uit het particuliere rechtsverkeer als contracten en testamenten, over geschriften van practici of voor de practijk bestemd; maar wij bezitten van dat alles uitermate weinig en wat wij bezitt ...

21 oktober 1940
Rectorale redes
V.H. Rutgers
291 woorden
De invloed van het christendom op het Romeinsche recht - pagina 34

De invloed van het christendom op het Romeinsche recht - pagina 34

ontbinding van het huwelijk. Het concubinaat wordt tegengegaan. Huwelijksbeletselen ontleend aan den stand der partijen worden opgeheven. Zware strafbedreigingen worden vastgesteld tegen velerlei zedendelecten. De caritas, liefde tot God en liefde tot den naaste, heeft in den na-Constantijnschen ...

21 oktober 1940
Rectorale redes
V.H. Rutgers
283 woorden
De invloed van het christendom op het Romeinsche recht - pagina 15

De invloed van het christendom op het Romeinsche recht - pagina 15

Eenige nadere preciseering van het onderwerp is gewenscht. „De invloed van het christendom", — wat wordt daaronder verstaan? Christendom is hier te nemen in objectieven zin; ik zou niet weten hoe men bij het beschouwen van verschijnselen op het gebied der gemeenschap een subjectief, voor menschel ...

21 oktober 1940
Rectorale redes
V.H. Rutgers
307 woorden
De invloed van het christendom op het Romeinsche recht - pagina 26

De invloed van het christendom op het Romeinsche recht - pagina 26

gebiedsdeelen van het Rijk en behoudens de gebrekkige kennis van het recht die ook in het Westen wel voorkwam. Zoo is het ook niet aannemelijk dat men een eigen nieuw autonoom christelijk rechtsstelsel tegenover het Romeinsche recht zou zijn gaan opbouwen. Eenzelfde gebruik van het Romeinsche rec ...

21 oktober 1940
Rectorale redes
V.H. Rutgers
286 woorden
van 15