Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

34 resultaten
Filteren
van 4
De 'kleyne luyden' - pagina 11

De 'kleyne luyden' - pagina 11

„DE KLEYNE LUYDEN".Hooggeachte Heeren en Broedeven,Deradicale omgieting,waarmee de nieuwe Kieswet onzefundament zelf van haar bestaan bedreigen komt, is in zoo hooge mate bedenkelijk, dat Voorzitter in de rede, die aan onze beraadslagingen voorafgaat, ditmaal vó ...

1 januari 1917
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
215 woorden
De 'kleyne luyden' - pagina 12

De 'kleyne luyden' - pagina 12

6Wmvan Oranje op de Edelen uit zijn dagen gehoe jammerlijk liep 't toch niet al op bittere teleurstelling uit, tot tenleste alleen de „kleyne luyden" hem getrouw bleven, schier enkel kleyne luyden, niet dan door zeer enkelen uit de mannen van naam gerugsteund. Zoo was het toe ...

1 januari 1917
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
366 woorden
De 'kleyne luyden' - pagina 13

De 'kleyne luyden' - pagina 13

terzijde gezet, dan wel of voor God alle ziel ook van het Vaderland zou buigen. Ik moet hier wel tot op het Paradijs teruggaan.inde zakeDrieërleiheeft eens in het oorspronkelijk Paradijs geschitterd. Vóór alle dingen God Almachtig, dan onder God de naar zijn beeld gesc ...

1 januari 1917
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
335 woorden
De 'kleyne luyden' - pagina 14

De 'kleyne luyden' - pagina 14

8vertegenwoordigde. En voorzoover dan nog in dat volk van Israël onderscheid opkwam tusschen de grooten en machtigen in Jeruzalem en de kleinen en armen in Galilea, koos de Christus immers van meet af het kleinere en armere Galilea tot Zijn arbeidsveld, en sprak het „wee u" uit over Jeruza ...

1 januari 1917
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
354 woorden
De 'kleyne luyden' - pagina 15

De 'kleyne luyden' - pagina 15

de armeren tegenover de rijkeren stelt, maar de verdoolde geleerden tegenover de ongeleerden naar de wereld. Jezus spreekt niet van den bezittende en den minder-bedeelde, maar trekt zich van 't goed dat de mensch bezit, geheel terug op wat ons sterk maakt in ons verstand en in ons denken. Eenerzi ...

1 januari 1917
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
351 woorden
De 'kleyne luyden' - pagina 16

De 'kleyne luyden' - pagina 16

;10 zijn Vader zoo vuriglijk dankt, dat Hij de zoo vaak voor de wijzen en geleerden verborgen heeft, en heeft ze aan de kleinen naar de wereld geopenbaard. Het zich overgeven aan Mammon hangt wel rechtstreeks met dit verdolen in de wijsheid der wereld saam, maar toch, het dolen in het denk ...

1 januari 1917
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
348 woorden
De 'kleyne luyden' - pagina 17

De 'kleyne luyden' - pagina 17

11Thans, meer dan twintig eeuwen na hun bloei, oog mannen als Plato en Aristoteles gelden nog als betrouwbare gidsen. In veler oog is in schat van wijsheid al wat Gods Woord ons biedt, niet te vergelijken bij wat in de werken der Heidensche geleerden tot ons kwam. En wat was nu de positie, ...

1 januari 1917
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
330 woorden
De 'kleyne luyden' - pagina 18

De 'kleyne luyden' - pagina 18

12 Christus zich zoo beslist als 't menschelijk woord slechts toeHet. „Gij kunt niet, zoo klinkt het dan op Jezus' heilige lippen,kunt niet God dienen en den Mammon." Al uw pogen om twee heerschappijen tegelijk te huldigen, loopt op niet anders Ge kunt dan nog uit dan op vloekwaardige tele ...

1 januari 1917
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
335 woorden
De 'kleyne luyden' - pagina 19

De 'kleyne luyden' - pagina 19

13Ongetwijfeld bestaat er ook een tegenovergesteld gevaar. Niet zelden toch is er ook een toegeven aan de onwetenschappelijke schare geweest. Maar toch moet de tegenovergestelde zwenking schier nog ernstiger betreurd, wijl er duurzaam zoo bedenkelijke invloed van op de jongeren uitgaat en ...

1 januari 1917
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
335 woorden
De 'kleyne luyden' - pagina 20

De 'kleyne luyden' - pagina 20

14 die in één kerkelijk saamleven vereenigdzijn,wezenlijke behoeften hunelkaar innoodZelfs helpen en in alle mag en moet betuigd, dat allengs geheel onze diaconale inrichting vervalscht is. De Diaconie moet te hulp komen bij allen, die voorgoed of tijdelijk in n ...

1 januari 1917
Abraham Kuyper Collection
Abraham Kuyper
318 woorden
van 4