Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

468 resultaten
Filteren
van 47
Zions roem en sterkte ofte verklaaring van de zeevenendertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis - pagina 11

Zions roem en sterkte ofte verklaaring van de zeevenendertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis - pagina 11

ZIONSROEM EN STERKTE, OFTE VERKLAARING VAN DENederlandsche Geloofs-belydenis, VERVATmDE XXXVII. ARTIKELEN.ARTIKEL,XVI. Vande Eeuwige verkiezingen Gods, zommige tot genade, en regtvaerdige verwerpinge van andere.Wy sondeghelooven des ...

1 januari 1890
Abraham Kuyper Collection
Arnoldus Rotterdam
85 woorden
Zions roem en sterkte ofte verklaaring van de zeevenendertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis - pagina 12

Zions roem en sterkte ofte verklaaring van de zeevenendertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis - pagina 12

XYI.20A rtikel,VRAGE. Watvoornamelykbehoorttot regt besef vanonzengodsdienst?Antw. Tot regt besef der waare Religie behoort voornamelyk de kennisse van twee Personen, te weeten, ADAM en CHRISTUS: l Cor. 15: 22. Want gelyk ze alle in A ...

1 januari 1890
Abraham Kuyper Collection
Arnoldus Rotterdam
208 woorden
Zions roem en sterkte ofte verklaaring van de zeevenendertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis - pagina 13

Zions roem en sterkte ofte verklaaring van de zeevenendertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis - pagina 13

1Vande Eeuwige verkiezinge Gods.1eeuwige leven, Cap. 1 \2. Maar zo veele hem aangenomen hebben, dien heeft hij magt gegeeven kinderen Gods te worden, namentlyk die in zynen name gelooven. Vrag.WieAntw. Handel.hetheeftdielooft, ...

1 januari 1890
Abraham Kuyper Collection
Arnoldus Rotterdam
215 woorden
Zions roem en sterkte ofte verklaaring van de zeevenendertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis - pagina 14

Zions roem en sterkte ofte verklaaring van de zeevenendertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis - pagina 14

XVI.12Vrag. Is Godzalige?dekennisseArtikel,vandit leerstuk nuttigvoor deAntw. De kennisse van deeze Leere strekt 1. Tot stoffe van dankzegginge aan God voor zyne onverdiende genade, waar mede hy ons heeft liefgehad van voor de grondle ...

1 januari 1890
Abraham Kuyper Collection
Arnoldus Rotterdam
266 woorden
Zions roem en sterkte ofte verklaaring van de zeevenendertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis - pagina 15

Zions roem en sterkte ofte verklaaring van de zeevenendertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis - pagina 15

Yande Eeuwige verkiezinge Gods.13andere ongeleegentheden bedugt zyn, dat zy de kragt der aanvegtingen niet zullen konnen uitstaan, en dat zy voor eeuwig zullen verloren gaan, dan kan en moet men hen door verklaring van deezen Geloofs-Artikel sterken, gelijk Paulus doet, Rom. ...

1 januari 1890
Abraham Kuyper Collection
Arnoldus Rotterdam
188 woorden
Zions roem en sterkte ofte verklaaring van de zeevenendertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis - pagina 16

Zions roem en sterkte ofte verklaaring van de zeevenendertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis - pagina 16

XVI.14Antw. MenArtikel.de H. Schrift van een voorschik-leest inkinge der Engelen, 1.ZowelZaligheid,1vangoedeTim. 5:die21.IkGod verkoren betuigevoorheeft tot ...

1 januari 1890
Abraham Kuyper Collection
Arnoldus Rotterdam
209 woorden
Zions roem en sterkte ofte verklaaring van de zeevenendertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis - pagina 17

Zions roem en sterkte ofte verklaaring van de zeevenendertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis - pagina 17

Van de Eeuwigeverkiezinge Gods.15Zaligheid geschikt in~ en door Christus als Middelaar, nog tot de Verdoeinenisse door eenig ongeloof in hem. In de verwerpinge der Engelen3.vanmaarGods regtvaerdigheid,iswel een betoningeniet in ...

1 januari 1890
Abraham Kuyper Collection
Arnoldus Rotterdam
227 woorden
Zions roem en sterkte ofte verklaaring van de zeevenendertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis - pagina 18

Zions roem en sterkte ofte verklaaring van de zeevenendertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis - pagina 18

XYI.16hyuitverkorenwelke deristeheeft,Artikel,.les.42:1.LamHetGods, de-voren gekent geweest voor de grondleggingeWaereld,1Petri1:'20,En wel ...

1 januari 1890
Abraham Kuyper Collection
Arnoldus Rotterdam
257 woorden
Zions roem en sterkte ofte verklaaring van de zeevenendertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis - pagina 19

Zions roem en sterkte ofte verklaaring van de zeevenendertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis - pagina 19

Vande Eeuwige verkiezinge Gods.17besluiten of schikt na de uitkomst; het besluit van de Scheppinge des Menschen en toelatinge van des Menschen val, begrypende voor dat van 's Menschen uithelpinge of verdoenienisse of meer na den aart der zaake zelve; het besluit van het laats ...

1 januari 1890
Abraham Kuyper Collection
Arnoldus Rotterdam
295 woorden
Zions roem en sterkte ofte verklaaring van de zeevenendertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis - pagina 20

Zions roem en sterkte ofte verklaaring van de zeevenendertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis - pagina 20

XYI.18Artikel^Plet ondereinde, ten deele de Zaligheid, ten deele de 2. verdoemenisse der Menschen waar uit dan bloeijen de twee zoorten van voorschikkingen, te weten de verkiezinge van eenige, ende verwerpinge van andere. Het een en ander staat ons nader ter verklaringe van d ...

1 januari 1890
Abraham Kuyper Collection
Arnoldus Rotterdam
238 woorden
van 47