GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1888-01-22
TOURNAPHONE.

TOURNAPHONE.

BI B ü wiiierii§Eisoii griel m\ m^ixi.Op dit instrument kunnen alle Psalmen, Gezangen en Christelijke liederen gespeeld worden, zonder dat eenige kennis van muziek daarbij vereischt wordt.Verkrijgbaar in het magazijn van Amfïikaansche orgels vanCilll. J, VAM PEU WAL, ...

De Heraut
46 woorden
Lijdens- en Feeststoffen

Lijdens- en Feeststoffen

Wie goede. Gereformeerde leerredenen wenscht te onderzoeken, bestellevan A. P. A. DU CLOUX, 2de uitgaaf.13 LijdensstolTen, i gulden; 12 FeeststoffenI gulden, franco verzending. De eerste uitgaaf kostte ƒ 1.80. Verkrijgbaar bij R. BOERMA, Groote Appelstraat, Groningen. Een Exe ...

De Heraut
51 woorden
Tournaphone.

Tournaphone.

Ondergeteekende heeft zich eenigen tijd geleden een tonmuphone aangeschaft bij den heer VAN DER WAL te Utrecht, waaromtrent ik moet verklaren, dat ze geheel aan het doel beantwoordt, en ik gemeend heb hiervan kennis te moeten geven aan allen, die voor huis of vereeniging belangstellen in koraal e ...

De Heraut
59 woorden
De Tabernakel.

De Tabernakel.

Heden verscheen bij den Uitgever A. H. TEN BOKKEL HUININK, te Utrecht, de iste aflev. van: Gods Heiligdom bij Israel, DOORL. SCHOUTEN Hzn, Predikant hij de N. Herv. Gemeente te Utrecht.Met prachtige gekleurde platenten. Compleet in 8 a 9 aflev-, a 90 Cts, 4". fo ...

De Heraut
64 woorden
Dienstneming voor Oost-lndië.

Dienstneming voor Oost-lndië.

Nederlanders «ontfangea bij het aangaan van eene militaire dienstverbintenis van 2iBS |aar eesn handgeld vanCruMee.Aanbrengpremie TIEM OÜLPEM.MIMÖIE^g ia v^erkelijken dienst of met groot verlof kunnen voor den tijd van TWHE jaa? gedetacheerd worden naar OOST-ïi"Sie; premie ...

De Heraut
74 woorden
Diaconaal congres.

Diaconaal congres.

congres.Broeders diakenen, door hun kerkeraad afgevaardigd naar het Diaconaal COIlgre^, • te houden 2 en 3 Februari eerstkomende D. V. te Utrtcht, worden verzocht, indien zijwenschen dat de regelings-commissie voor logïes enz. zorge, daarvan bericht te zenden aan den eerst on ...

De Heraut
79 woorden
Godsdienstige Blaadjes,

Godsdienstige Blaadjes,

Heden zijn de vier eerste Nos. derjaargang i aan de inteekenaren verzonden : No. 241. Gered en thuis. » 242. De almachtige Verlosser. » 243. Een wesp zonder angel. » 244. Trouw in 's Heeren dienst. De 100 Ex. van elk No. 60 Cent, franco per post 70 Cent.Bij inteekening ontvangt men ...

De Heraut
83 woorden
Een afloop van zeer

Een afloop van zeer

Een afloop van zeer snelle wateten! Dr. Chantepie de Ja Saussaye Jr. bezocht de vergadering van Moderne theologen.Dr. Bronsveld en Dr. Van Leeuwen vormen saam één politieke kiesvereeniging met de loochenaars van '.s Heeren Godheid. En, let wel, uitgangspunt van deze fusie is, dat de begins ...

De Heraut
113 woorden
LEESBOEK

LEESBOEK

Bij den Uitgever J. J. "WIARDA, te Sneek, is van de pers gekomen: MmAOVER DEGeliöÈlegr.Zestiende stnk.Heilsofcle. llöMIgsiakiiig.DOORH. E. GR4TËMEIJER.Prijs ƒ 0.90.Van dit werk, door de Christelijke pers zoo gunstig beoordeeld en aanb ...

De Heraut
125 woorden
Als iemand om geleden

Als iemand om geleden

Amsterdam 20 Januari.Als iemand om geleden vei-lies rouwt, maakt dan dat rouwkleed dat hij een ander persoon wordt.Natuurlijk niet.Maar hoe ter wereld kan men dan een kerk, die doleert, om dat doleeren, een andere noemen.Wat toch is een kerk, die doleert, anders dan ee ...

De Heraut
128 woorden
van 3