Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

28 resultaten
Filteren
van 3
Het calvinistisch karakter van den heidelbergschen Catechismus,

Het calvinistisch karakter van den heidelbergschen Catechismus,

Dr. A. ZAHN.Hoe noemt de Heilige Schrift anders de ware geloovigen? De uitverkorenen. Waarom worden zij uitverkorenen genoemd ? Omdat God hen van eeuwigheid af verkoren heeft tot zaligheid (Efeze 1 : 4 enz. zijn onomstootelijke bewijzen voor de verkiezing). Heeft dan God hierbij gezien op ...

22 januari 1888
De Heraut
Dr. A. ZAHN.
DE GAAY FORTMAN.
753 woorden
„En vielen op hun aangezichten.”

„En vielen op hun aangezichten.”

Want een vuur ging uit van het aangezicht des HEBBEN, en verteerde op het altaar het brandoffer, en het vet. Als het gansche volk dit zag, zoo juichten zij, en vielen op hunne aangezicliten. Lev. 9 : 24. Onder ons komt het bijna niet voor, dat een man of vrouw werk ...

22 januari 1888
De Heraut
KUVPER.
1273 woorden
Voor de vernedering.

Voor de vernedering.

VEERTIENOE ZONDAGAGSAFDEELING. III. En Maria zeide tot den engel: oe zal dat wezen, dewijl ik geenen man beken? En de engel, antwoordende, zeide tot haar: e Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u oversch ...

22 januari 1888
De Heraut
KUYPER.
2547 woorden
Als iemand om geleden

Als iemand om geleden

Amsterdam 20 Januari.Als iemand om geleden vei-lies rouwt, maakt dan dat rouwkleed dat hij een ander persoon wordt.Natuurlijk niet.Maar hoe ter wereld kan men dan een kerk, die doleert, om dat doleeren, een andere noemen.Wat toch is een kerk, die doleert, anders dan ee ...

22 januari 1888
De Heraut
123 woorden
In het begin van

In het begin van

In het begin van Februari zal er te Utrecht gevolg worden gegeven aan het besluit van het synodaal convent te Rotterdam in zake de Diaconale aangelegenheden.Er was daar besloten, dat een congres voor het diaconaat zou worden saamgeroepen.Zulk een congres zal dan ook saamkomen, zonde ...

22 januari 1888
De Heraut
127 woorden
Ook op hetgeen

Ook op hetgeen

Ook op hetgeen Ds, Beuker in De Vrije Kerk over den ketterdoop schreef, zouden we terugkomen.Ds. Beukers gevoelen deelen we geheel en zonder voorbehoud, gelijk hij het in dit stuk uiteenzette, en alle voorstelling van Ds. Beuker, alsof wij iets anders bedoeld hadden, berust op misverstand. ...

22 januari 1888
De Heraut
808 woorden
Men merkt op, dat

Men merkt op, dat

Men merkt op, dat er plaatsen ia ons land zijn, waai" in de ééne Gereformeerde kerk nog twee kérkeraden naast elkaar staan (Doleerende en Christelijke Gereformeerde), en waar men nu niet zeiden door den eenen kerkeraad iemand ziet aannemen, dien de andere uitwerpt.Dit is een zeer gewichtig ...

22 januari 1888
De Heraut
225 woorden
Een afloop van zeer

Een afloop van zeer

Een afloop van zeer snelle wateten! Dr. Chantepie de Ja Saussaye Jr. bezocht de vergadering van Moderne theologen.Dr. Bronsveld en Dr. Van Leeuwen vormen saam één politieke kiesvereeniging met de loochenaars van '.s Heeren Godheid. En, let wel, uitgangspunt van deze fusie is, dat de begins ...

22 januari 1888
De Heraut
110 woorden
Gelijk we een vorig

Gelijk we een vorig

Gelijk we een vorig maal reeds mededeelden, ontvingen we van den heer Mr, F. Graaf van Bylandt, te 's-Gravenhage, namens het bestuur van de Nederlandsche afdeeling der Evangelische Alliantie een uitvoerig stuk, dat destijds geen plaats kon vinden.Hoewel het ook nu amper gaat, willen we het ...

22 januari 1888
De Heraut
T. V. BYLANDT.
1934 woorden
In een voorwoord voor

In een voorwoord voor

In een voorwoord voor den bundel van Dage7i van goede boodschap schreef Dr Kuyper over het vieren van heilige dagen dit»Christus' Kerk viert geen heilige dagen. Alle dagen zijn voor Gods kind gelijk. Sinds de schaduw wegviel, kleeft er aan de dagen geen heiligheid meer. En we zouden bastaa ...

22 januari 1888
De Heraut
291 woorden
van 3