GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1888-01-22
Godsdienstige Blaadjes,

Godsdienstige Blaadjes,

Heden zijn de vier eerste Nos. derjaargang i aan de inteekenaren verzonden : No. 241. Gered en thuis. » 242. De almachtige Verlosser. » 243. Een wesp zonder angel. » 244. Trouw in 's Heeren dienst. De 100 Ex. van elk No. 60 Cent, franco per post 70 Cent.Bij inteekening ontvangt men ...

De Heraut
83 woorden
Tournaphone.

Tournaphone.

Ondergeteekende heeft zich eenigen tijd geleden een tonmuphone aangeschaft bij den heer VAN DER WAL te Utrecht, waaromtrent ik moet verklaren, dat ze geheel aan het doel beantwoordt, en ik gemeend heb hiervan kennis te moeten geven aan allen, die voor huis of vereeniging belangstellen in koraal e ...

De Heraut
59 woorden
Diaconaal congres.

Diaconaal congres.

congres.Broeders diakenen, door hun kerkeraad afgevaardigd naar het Diaconaal COIlgre^, • te houden 2 en 3 Februari eerstkomende D. V. te Utrtcht, worden verzocht, indien zijwenschen dat de regelings-commissie voor logïes enz. zorge, daarvan bericht te zenden aan den eerst on ...

De Heraut
79 woorden
Dienstneming voor Oost-lndië.

Dienstneming voor Oost-lndië.

Nederlanders «ontfangea bij het aangaan van eene militaire dienstverbintenis van 2iBS |aar eesn handgeld vanCruMee.Aanbrengpremie TIEM OÜLPEM.MIMÖIE^g ia v^erkelijken dienst of met groot verlof kunnen voor den tijd van TWHE jaa? gedetacheerd worden naar OOST-ïi"Sie; premie ...

De Heraut
74 woorden
Lijdens- en Feeststoffen

Lijdens- en Feeststoffen

Wie goede. Gereformeerde leerredenen wenscht te onderzoeken, bestellevan A. P. A. DU CLOUX, 2de uitgaaf.13 LijdensstolTen, i gulden; 12 FeeststoffenI gulden, franco verzending. De eerste uitgaaf kostte ƒ 1.80. Verkrijgbaar bij R. BOERMA, Groote Appelstraat, Groningen. Een Exe ...

De Heraut
51 woorden
Gideons Hervormingsdaad.

Gideons Hervormingsdaad.

Bij J. H, DUNK, te Rotterdam, verscheen (franco na toezending van postwissel ot op bestelling bij alle boekhandelaars verkrijgbaar): 'ÉOflREDE naar aanleiding van Richt. 6 : 25—32, DOORDr. W.^eEESIMS, Pred. hij de Ned. Oer. Kerk (Dol.) van Rotterdam.24 bl ...

De Heraut
256 woorden
LEESBOEK

LEESBOEK

Bij den Uitgever J. J. "WIARDA, te Sneek, is van de pers gekomen: MmAOVER DEGeliöÈlegr.Zestiende stnk.Heilsofcle. llöMIgsiakiiig.DOORH. E. GR4TËMEIJER.Prijs ƒ 0.90.Van dit werk, door de Christelijke pers zoo gunstig beoordeeld en aanb ...

De Heraut
125 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

De Gereformeerde grondslag dezer stichting is zeker oorzaak, dat zij nog niet algemeen die mate van'hartelijke instemming heeft ontmoet, welke haar deel zou zijn geweest, wanneer zij op ruimere basis ware gesticht. Aan den eenen kant is dit voor het osgenblik zeer zeker te betreuren. Wie zou bijv ...

De Heraut
928 woorden
van 3