GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1888-03-04
„Gebt vuriglijk lief!”

„Gebt vuriglijk lief!”

Hebbende dan uwe zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zoo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. I Petr. I : 22. In liefde schieten Gods kinderen het meest te kort, en het pijnlijkst is, d ...

4 maart 1888
De Heraut
KUYPER.
1384 woorden
Het Lijden.

Het Lijden.

V.Jezus antwoordde: ij xoudt geene macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven ware; daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grooter zonde. Johannes 19 : 11. VIJFTIENDE ZONDAGSAFDEELING. V.Jezus antwoordde: ij xoudt geene ...

4 maart 1888
De Heraut
KUYPER.
2436 woorden
Vrijmoedige aanspraak aan Z. H Prins van Oranje (Willem II).

Vrijmoedige aanspraak aan Z. H Prins van Oranje (Willem II).

II. Hij (de Heere) heeft een hulpe besteld bij een held, Prins Willem, wiens gedachtenis tot zegen is, toen Frankrijk, Engeland, Duitschland en alle andere potentaten hun rechterhand achterwaarts trokken, toen de vijanden over ons kwamen, en ons niet durfden aannem ...

4 maart 1888
De Heraut
M. TEELINCK.
DE GAAY FORTMAN.
967 woorden
Professor Spruyt heeft

Professor Spruyt heeft

Professor Spruyt heeft gesproken. Hij schreef in De Hervorming een opstel ter beantwoording van de vraag, waarom de Modernen en de Liberalisten thans zoo sterk tegen financieele scheiding van Kerk en Staat zijn.En wat vernemen we nu 1 Niets minder, dan dit, dat de loochenaars van den Chris ...

4 maart 1888
De Heraut
982 woorden
In zijn kerkelijke berichten

In zijn kerkelijke berichten

Independenten. — De Banier heeft een ntdekking gedaan, In zijn kerkelijke berichten neemt hij de beoepingen op van de Synodale Genootschapserk, de Christ. Gereformeerde kerk, en an ook van de... Independenten. Rara, wie 7ijn dat.We zullen het u zeggen, dat moeten de doleerende kerke ...

4 maart 1888
De Heraut
133 woorden
Terugkomend op Turretin

Terugkomend op Turretin

Terugkomend op Turretin deelt de heer oe. De Cock ons thans mede, dat hij gechreven en in schrift aan den drukker oegezonden had: Turretin., De necessaria ecessione nostra ab ecclesca Romana. Disutatio prima % 10.Hiervan echter maakte de drukker door en drukfout kort en goed dit: Turretin. ...

4 maart 1888
De Heraut
168 woorden
De inzender van een

De inzender van een

De inzender van een vorige maal zegt, dat wij zijn vraag misverstonden, en vraagt op dien grond nader antwoord. Hij schrijft: Zeer geachte redèctie !De beantwoording mijner vraag in No. 531 van uw blad noopt mij, u nog eens lastig te vallen.Blijkens o. a. mijn formuleering: & ...

4 maart 1888
De Heraut
279 woorden
„Olie en wijn in de wonden”

„Olie en wijn in de wonden”

„Olie en wijn in de wonden” is uit, en zal den lezer ongemeen boeien.Het is een kostelijk boek, dat leert, sticht, beschaamt en bemoedigt.De thetische ontwikkeling van Ds. Hoekstra, de historische van Ds. De Gaay Fortman, en de ontdekkende van Dr. Van den Bergh, ze zijn alle drie za ...

4 maart 1888
De Heraut
KUYPER.
74 woorden
Voor wat de kerk

Voor wat de kerk

Amsterdam 2 Maart.Voor wat de kerk aangaat verzoeken we onzen lezers in onze Formulieren van eenigheid tweeërlei wel te willen onderscheiden.Er komt in onze Formulieren van eenigheid tweeërlei tegenstelling voor. Eenerzijds die van de zichtbare en onzichtbare kerk; en anderzijds d'e ...

4 maart 1888
De Heraut
1014 woorden
In zake den Doop

In zake den Doop

In zake den Doop doet men ons deze vraag: Aangaande den Doop, zooals die thans in D& Heraut wordt verklaard, zou ik-u nog wel eens eene vraag willen doen. In genoemd blad wordt voor echt erkend de Doop, die nog bediend wordt in den Drieëenigen God; maar ik vraag: -Wanneer aezelfde ...

4 maart 1888
De Heraut
255 woorden
van 3