GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1890-10-12
G. A. goldschmeding.

G. A. goldschmeding.

...

De Heraut
0 woorden
Familieberichten.

Familieberichten.

Plaatsgebrek noodzaakt ons eenige Advertentién tot een volgend nr. uit te stellen. ...

De Heraut
13 woorden
A. VAN ROSSUMS.

A. VAN ROSSUMS.

A. VAN ROSSUM'SGoedkoopste Bijbel Magazijn, Singel 331 23, te Amsterdam, is ruim voorzien van alle soorten Bijbels eri Kerkboeken.8«- Speciale Binderij voor Bijbels en Kerkboeken. Oode Fijbels worden ingeruild. ...

De Heraut
28 woorden
PIANO EN ORGELHANDEL.

PIANO EN ORGELHANDEL.

DELAMSTERDAM: LEIDEN': Keizersgracht 305.Haarlemmerstr. 15.Hoofd-Agent voor Nederland en België der^^^Crhicag'o en ander® Org'els. ""WSSteeds voorhanden in prijzen van ƒ 80, ƒ ICO, ƒ 120, ƒ 155, ƒ 170 enz. tot ƒ 500.VIJF JAAR SCHRIFTE ...

De Heraut
31 woorden
Voor Jongens

Voor Jongens

CHRISTELIJKE BURGERSCHOOLvoor Jong^ens en Meisjes, EERESTRAAT No. 3i0, tusschen VÜZELSTRAAT en REGULIEÏtSGRACHTInrichting voor Oevoon en Uitgebreid Lager Onderwijs.Aanvangsklasse (4—6 jaar) ƒ 20.—; Laagste klasse ƒ 24 —; Volgende klassen ƒ 32.— 's jaars.Prospect ...

De Heraut
40 woorden
familieberichten

familieberichten

De 3de aflevering vanonder redactie van de ProfessorenKuyper, Bavinck en Eutgers, is den 6denOctober verzonden. Be-, stellingen worden aangenomen bij eiken boekhandelaar en aan het kantoor der Flakkeesche Boekdrukkerij te Middelharnis. Men leze de beoordeeling i ...

De Heraut
42 woorden
Familieberichten

Familieberichten

33VERGADERING op Maandag 13 Oct. e. k. des namiddags ten één ure, in de Oosterkerk, te Utrecht. Diaconieën van Geref. Kerken en verdere belangstellenden, worden dringend uitgenoodigd, deze vergadering bij te wonen.33Ds.J. C. VAN SCHELVEN, Voorzitter. F. KORTLANG J.Ez , Secret ...

De Heraut
43 woorden
MEYJES & HOWELER,

MEYJES & HOWELER,

Wolvenstraat 31.'sDeze Brandkasten zijn in gebraik l> ij de Firma FRIEBRICH ERUFP, Staalfabriekanten te Essclien; worden gesloten met 3 en meerdere verscliillende sleutels en hebben door ondervinding' bewezen aan alle eischen te voldoen.deïll. Fffijsooiaffaiiten irertoijg^ ...

De Heraut
43 woorden
P. VAN EIJK,

P. VAN EIJK,

TTBM.AJOHANHEiS KBAMEB. & Co., Bam 15-1? , AinstaFdam.Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. Nemen gelden h DEPOSITO met rentevergoeding van 3 pCt. Bedrage ...

De Heraut
46 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Zoo de Heere wil, hopen onze geliefde Ouders t K. WERNER, Geref. Predt. te Leiden, 'ENJ. J. LANCÉ, op 26 October a. s. den dag te herdenken, waarop zij voor vijf eo twintig jaar door den band des huwelijks werden verbonden. Hunne liefhebbende Kinderen, Behuwd- en Klein ...

De Heraut
48 woorden
van 4