GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1890-10-12
JOH DE LIEFDE.

JOH DE LIEFDE.

^ y Bij den Uitgever en bij alle soliede boekhandelaren is de inteeke- " ning opengesteld op de boeiende Christelijke Scheurkalenders »De Waarheidsvrif lid" en »net Mosterdzaadje."Bij den Kalender »De Waarlieidsvrieiid" behoort een Oleographieplaat, voorstellende: > ^Het Ontzet van Leid ...

12 oktober 1890
De Heraut
136 woorden
N. A. DE GAAY FORTMAN,

N. A. DE GAAY FORTMAN,

.....Ter gelegenheid van het Tweede Lustrum der Vrije universiteit, 20 October a. s., verschijnt, D. V., bij A. FERKHOÏJT, Amsterdam: W iCHmSTUOBl SP M erf iet f eteBSDOORUi. A. DE CtAAY FORTMATV, Predikant te Amsterdam. ...

12 oktober 1890
De Heraut
53 woorden
Familieberichten

Familieberichten

33VERGADERING op Maandag 13 Oct. e. k. des namiddags ten één ure, in de Oosterkerk, te Utrecht. Diaconieën van Geref. Kerken en verdere belangstellenden, worden dringend uitgenoodigd, deze vergadering bij te wonen.33Ds.J. C. VAN SCHELVEN, Voorzitter. F. KORTLANG J.Ez , Secret ...

12 oktober 1890
De Heraut
41 woorden
MEYJES & HOWELER,

MEYJES & HOWELER,

Wolvenstraat 31.'sDeze Brandkasten zijn in gebraik l> ij de Firma FRIEBRICH ERUFP, Staalfabriekanten te Essclien; worden gesloten met 3 en meerdere verscliillende sleutels en hebben door ondervinding' bewezen aan alle eischen te voldoen.deïll. Fffijsooiaffaiiten irertoijg^ ...

12 oktober 1890
De Heraut
40 woorden
Proceskosten.

Proceskosten.

Sedert de opgave in Juli in dank ontvangen : kerk Bodegraven ƒ 10.80; kerk 's-Hage ƒ 100.16; kerk Waarder ƒ 18.85; kerk Loosduinen ƒl1.8ï'; kerk Sloterdijk ƒ S.111/2; kerkBuiksloot ƒ 3.77; kerk Vreeswijk ƒ 4 391/2; kerk Beverwijk ƒ3.641/2) kerk Naaldwijk ƒ80.—; kerk Broek op Langendijk ƒ 7.50; ke ...

12 oktober 1890
De Heraut
378 woorden
familieberichten

familieberichten

De 3de aflevering vanonder redactie van de ProfessorenKuyper, Bavinck en Eutgers, is den 6denOctober verzonden. Be-, stellingen worden aangenomen bij eiken boekhandelaar en aan het kantoor der Flakkeesche Boekdrukkerij te Middelharnis. Men leze de beoordeeling i ...

12 oktober 1890
De Heraut
42 woorden
G. A. goldschmeding.

G. A. goldschmeding.

...

12 oktober 1890
De Heraut
1 woorden
Dr A. KUYPER.

Dr A. KUYPER.

Heden verscheen bij GEBR. HUGE, te Rotterdam ; Zions roem en sterkte ofte verklaring van de zeven en dertig artikelen der Nederlandsche Geloofsbelijdenis, door A. Rotterdam.Opnieuw uitgegeven en bij ons Christelijk publiek ingeleid, doorDr. A. KÜYPEH, , Compleet 2 deel ...

12 oktober 1890
De Heraut
52 woorden
A. VAN ROSSUMS.

A. VAN ROSSUMS.

A. VAN ROSSUM'SGoedkoopste Bijbel Magazijn, Singel 331 23, te Amsterdam, is ruim voorzien van alle soorten Bijbels eri Kerkboeken.8«- Speciale Binderij voor Bijbels en Kerkboeken. Oode Fijbels worden ingeruild. ...

12 oktober 1890
De Heraut
29 woorden
Uit Maassluis schrijft men ons:

Uit Maassluis schrijft men ons:

Uit Maassluis schrijft men ons: Veroorloof mij langs dezen weg eenige opmerkingen te maken over uw artikel van verleden week, aangaande 'de Maassluische kerkelijke toestanden.Wanneer u zoo schrijft van in dm regel hoogstens 500 kerkgangers, zou men haast wel gelooven' dat dit zootoe ...

12 oktober 1890
De Heraut
KUYPER.
678 woorden
van 4