GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-01-11
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie)Geëerde Redactie!Met bevreemding lees ik de kritiek op hetgeen na den dood van Z. M. den Koning door onze Nederl. Evang. kerk gedaan werd, in uw Heraut der Gereformeerde keiken van Nederland van 14 Dec. 11.Blijkens hier bijgevoegde ...

De Heraut
A. PIJNACKER
RED
560 woorden
Verleden Dinsdag had aan de Vrije Universiteit

Verleden Dinsdag had aan de Vrije Universiteit

Amsterdam, 9 Jan. 1891, Verleden Dinsdag had aan de Vrije Universiteit de eerste promotie in de theologie plaat? .In éz i^'Iïtsgeleerde faculteit promoveerden reeds vroeger de tegenwoordige hoogleeraar Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman, en daarna de heer Mr. I. Esser, thans in Trans ...

De Heraut
509 woorden
Prof, Bavinck heeft in de Bazuin

Prof, Bavinck heeft in de Bazuin

Prof, Bavinck heeft in de Bazuin een hoogst welwillende aankondiging geplaatst van Separatie en Doleantie, die ons de overtuiging schonk, dat ernstige bespreking van de kerkelijke quaestie, mits ze met kennis van zaken, helderheid van oordeel en edeler bedoeling geschiedt, metterdaad steeds klaar ...

De Heraut
KUYPER.
500 woorden
CHRISTELIJKE LECTUUR.

CHRISTELIJKE LECTUUR.

Uitgave van HÖVEKER & ZOON, te Amsterdam.VEBEEMIGINGter bevordering vanCHRISTELIJKELECTUUR.Lidmaatschap ƒ 5.— Jaariyks.Ieder- lid heeft het recht om jaarlijks voor zooveel boeken uit het fonds der Vereeaiging gratis te ontvangen, als zijne contributie ...

De Heraut
265 woorden
H. TEN HOOVE,

H. TEN HOOVE,

Uitgaven van H. TEN HOOVE, te utrecht: J. Calvyn. Johannes Evangelie, opnieuw uitgegeven en met ophelderende noten voorzien, door Dr. H. FRANSSBN, predikant te AVinterswijk. Prijs / 3 30, geb. . . ƒ 3, 90 G. D. Krummaehttr. De worstelinge Jacobs, elf Leerredenen » 0.60 Th, V. d Groe. De wa ...

De Heraut
248 woorden
Gereformeede Gezindheid.

Gereformeede Gezindheid.

Ned. Geret. Kerken. BEBOBPEK: Amsterdam, !• W. A. Notten, Chr. Ger. pred. te Veld wijk — Schraard, R. H. Pel te St. Anna-Parochie. — Schiedam, D. M. Boonstra te Zwolle. — Vianen D. C. P. Sluijter te Loosduinen.BEDANKT: Scheveningen, A. van Veelo te Rotterdam ...

De Heraut
233 woorden
'T KOMT NOOIT WEER

'T KOMT NOOIT WEER

'T KOMT BïOOïT WBERIÜNo. X. P. VERCJERS. De Tarfd'affr V»H Haaikm, beroemd historisch werk, me gekl. Platen. Prijs ƒ 1.50.De laatste partij ruim ik nu voor ƒ 1.50 finaal op, doch m»n krijgt er by : No. 2. A. C. DE ZWART. De Napoliiaansohe Reis, of Gods wegen zijn wonderlijk. No. 3—1 ...

De Heraut
207 woorden
School met den Bijbel

School met den Bijbel

School met den Bijbelte Kootwijkerbroek.In antwoord op onze vraag om ƒ 400 ontvingen wij met dankzegging van den uitgeverA FERNHOUT f 130, zijnde de opbrengst vande Catechismuspreek van wijlen Dr. W. VANDEN BERGH; van Mevr. X. / 25; van br. deV. ƒ 10; van ...

De Heraut
146 woorden
EXCELSIOR.

EXCELSIOR.

Uitgave van HöVEKER & ZOON, teAmsterdam : EXCELSIOR.GEÏLLÜSTBEEBD TIIDSCHBIFT VOOB NEEBIAND3 I0N6ELINQSCHAP EN VOLE, OSDEK EEDACTIE VANA. I. HoogeuMrk en I. A. Wormser.Prijs per jaargang van 12 Nrs. a 16 pag en 12 Nrs. a 8 pag. ƒ 3.50.Met adver ...

De Heraut
125 woorden
ALLE DICHTWERKEN

ALLE DICHTWERKEN

Neen, nooit is er, of kan er mooier worden aangeboden.ALLE DICHTWERKENva> uProf. N. Beets.1 Iraaie deeles, omvattende al zijne Gedichten, herzien en naar tijdsorde gerangschikt, versierd met keurig Portret van ReérlantfS meest geliefden Dichitcr, nu bij uitverkoop s ...

De Heraut
95 woorden
van 4