GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-01-11
Admissie-Examen

Admissie-Examen

Admissie-ExamenTHet eerstvolgend examen ter toelating tot de lessen aan de Vrye Utiirerdteit gegeven, zal D. V. worden afgenomen Dinsdag 80 Janaari. Hun, die zich daaraan wenschen te onderwerpen, wordt verzocht, zich met opgave van ouderdom, woonplaats en der faculteit, waarin zij wenschen ...

De Heraut
64 woorden
Hypnotisme en Suggestie;

Hypnotisme en Suggestie;

Bij A. VAN KLAVEREN, te Amsterdam, (Sweelinkstraat 14—16), is verschenen: Hypnotisme en Sugrgrestie; Verklaring van de algemeene verschijnselen van het Hypootisme, van de Perversie der Zintuigen en de Zinsbegoochelingen, veroorzaakt door de mondelinge en innerlijke Soggestin met lan ...

De Heraut
72 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.Vergadering met leden en begunstigers D. V. op Vrydag: 16 Januari e k, des avonds te 8 uur, op de bovenzaal van het gebouw Coucordia, St. Luciënsteeg, hoek Pijpenmarkt. Spreker: Prof. Dr. H. BAVIi\CK. Namens het Locaal- Comité Amsterdam, H. POUWELS, Voorzitter. G. ...

De Heraut
73 woorden
ALLE DICHTWERKEN

ALLE DICHTWERKEN

Neen, nooit is er, of kan er mooier worden aangeboden.ALLE DICHTWERKENva> uProf. N. Beets.1 Iraaie deeles, omvattende al zijne Gedichten, herzien en naar tijdsorde gerangschikt, versierd met keurig Portret van ReérlantfS meest geliefden Dichitcr, nu bij uitverkoop s ...

De Heraut
95 woorden
EXCELSIOR.

EXCELSIOR.

Uitgave van HöVEKER & ZOON, teAmsterdam : EXCELSIOR.GEÏLLÜSTBEEBD TIIDSCHBIFT VOOB NEEBIAND3 I0N6ELINQSCHAP EN VOLE, OSDEK EEDACTIE VANA. I. HoogeuMrk en I. A. Wormser.Prijs per jaargang van 12 Nrs. a 16 pag en 12 Nrs. a 8 pag. ƒ 3.50.Met adver ...

De Heraut
125 woorden
School met den Bijbel

School met den Bijbel

School met den Bijbelte Kootwijkerbroek.In antwoord op onze vraag om ƒ 400 ontvingen wij met dankzegging van den uitgeverA FERNHOUT f 130, zijnde de opbrengst vande Catechismuspreek van wijlen Dr. W. VANDEN BERGH; van Mevr. X. / 25; van br. deV. ƒ 10; van ...

De Heraut
146 woorden
'T KOMT NOOIT WEER

'T KOMT NOOIT WEER

'T KOMT BïOOïT WBERIÜNo. X. P. VERCJERS. De Tarfd'affr V»H Haaikm, beroemd historisch werk, me gekl. Platen. Prijs ƒ 1.50.De laatste partij ruim ik nu voor ƒ 1.50 finaal op, doch m»n krijgt er by : No. 2. A. C. DE ZWART. De Napoliiaansohe Reis, of Gods wegen zijn wonderlijk. No. 3—1 ...

De Heraut
207 woorden
Gereformeede Gezindheid.

Gereformeede Gezindheid.

Ned. Geret. Kerken. BEBOBPEK: Amsterdam, !• W. A. Notten, Chr. Ger. pred. te Veld wijk — Schraard, R. H. Pel te St. Anna-Parochie. — Schiedam, D. M. Boonstra te Zwolle. — Vianen D. C. P. Sluijter te Loosduinen.BEDANKT: Scheveningen, A. van Veelo te Rotterdam ...

De Heraut
233 woorden
H. TEN HOOVE,

H. TEN HOOVE,

Uitgaven van H. TEN HOOVE, te utrecht: J. Calvyn. Johannes Evangelie, opnieuw uitgegeven en met ophelderende noten voorzien, door Dr. H. FRANSSBN, predikant te AVinterswijk. Prijs / 3 30, geb. . . ƒ 3, 90 G. D. Krummaehttr. De worstelinge Jacobs, elf Leerredenen » 0.60 Th, V. d Groe. De wa ...

De Heraut
248 woorden
CHRISTELIJKE LECTUUR.

CHRISTELIJKE LECTUUR.

Uitgave van HÖVEKER & ZOON, te Amsterdam.VEBEEMIGINGter bevordering vanCHRISTELIJKELECTUUR.Lidmaatschap ƒ 5.— Jaariyks.Ieder- lid heeft het recht om jaarlijks voor zooveel boeken uit het fonds der Vereeaiging gratis te ontvangen, als zijne contributie ...

De Heraut
265 woorden
van 4