GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-01-11
P. VAN EIJK

P. VAN EIJK

P. VAN SU K, FIRMA JOHANNES KB, AMEB, & Co., Bam IS-l? , Amsterdam.Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO met rentevergoeding van 3 ...

De Heraut
51 woorden
Hypnotisme en Suggestie;

Hypnotisme en Suggestie;

Bij A. VAN KLAVEREN, te Amsterdam, (Sweelinkstraat 14—16), is verschenen: Hypnotisme en Sugrgrestie; Verklaring van de algemeene verschijnselen van het Hypootisme, van de Perversie der Zintuigen en de Zinsbegoochelingen, veroorzaakt door de mondelinge en innerlijke Soggestin met lan ...

De Heraut
72 woorden
Dames

Dames

I DE TOKO, te Oist, • levert franco thuis rembours, 4^/2 K. G. extra fijne Geld Koiikw«»rst, è. / 4 50; 41/3 K. G. id. Büterlitrameiiworst, è ƒ 6 —.Alles bereid van de fijnste vleezen. Strengste keur. ...

De Heraut
29 woorden
DE VRIJE KERK.

DE VRIJE KERK.

Heden verscheen de Jannari-aflerering' vanDE VRIJE KERK.Vereeaiging van Christel. Gereforffleerde Stemmen, onder redactie van H. BEUKER.Zeventiende laargang.Dit Tijdschrift verschijnt maandelijks in afleveringen van 3 vel. Prijs per jaarg. ƒ3.—.De inteeke ...

De Heraut
44 woorden
CHRISTELIJKE LECTUUR.

CHRISTELIJKE LECTUUR.

Uitgave van HÖVEKER & ZOON, te Amsterdam.VEBEEMIGINGter bevordering vanCHRISTELIJKELECTUUR.Lidmaatschap ƒ 5.— Jaariyks.Ieder- lid heeft het recht om jaarlijks voor zooveel boeken uit het fonds der Vereeaiging gratis te ontvangen, als zijne contributie ...

De Heraut
265 woorden
ALLE DICHTWERKEN

ALLE DICHTWERKEN

Neen, nooit is er, of kan er mooier worden aangeboden.ALLE DICHTWERKENva> uProf. N. Beets.1 Iraaie deeles, omvattende al zijne Gedichten, herzien en naar tijdsorde gerangschikt, versierd met keurig Portret van ReérlantfS meest geliefden Dichitcr, nu bij uitverkoop s ...

De Heraut
95 woorden
Bij J. BRANDT & ZOON,

Bij J. BRANDT & ZOON,

Bij J. BRANDT & ZOON, op het Rusland, TTITC^EVEBS en BINDEBSJXEB.BIJBlSIiS en ^EIRlCBOlllEïiN, zijn steeds voorhanden PS4L91EK enz.alle soorten BIJBELS, TESTAJIEMTE», ...

De Heraut
26 woorden
ORGELS

ORGELS

ORCIEi: .Sra Aleianto, Kre et Is, te Parijs.Oenerale rertegenwoordiger dier Ërma voor Iede^ lasd en EoloniëB, Th. I. JASSEN, te 'sHertogenbosch.Deze Orgels worden door de grootste Musicials: HEINZE, RICHARD HOL, LEFÈBRE, VER'HEVEN, MAARTIN BOLTES en ander ...

De Heraut
45 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.De Heere gaf in deze week weer rgke stoffe tot verheuging. Immers, den 6en dezer had voor de derde maal een publieke promotie plaats, tevens de eerste in de godgeleerdheid; en wel van den heer H. H.Kuyper, den oudsten zoon van onzen Hoogleeraar. Het was een kostelyke sam ...

De Heraut
880 woorden
A. VAN ROSSUM'S

A. VAN ROSSUM'S

Wen Trage den nieuwen Catalogros.A. VAN BOSSUM'SGoedkoopste Bijbel Magazijn, Singel S31 S3, te Amsterdam, is ruim voorzien van alle soorten Bijbels en Herkboekm.fliF" Speciale Binderij voor Bijbels en Kerkboeken. Oude Bijbels worden Ingernild. ...

De Heraut
35 woorden
van 4