GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-01-11
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.Vergadering met leden en begunstigers D. V. op Vrydag: 16 Januari e k, des avonds te 8 uur, op de bovenzaal van het gebouw Coucordia, St. Luciënsteeg, hoek Pijpenmarkt. Spreker: Prof. Dr. H. BAVIi\CK. Namens het Locaal- Comité Amsterdam, H. POUWELS, Voorzitter. G. ...

De Heraut
73 woorden
H. TEN HOOVE,

H. TEN HOOVE,

Uitgaven van H. TEN HOOVE, te utrecht: J. Calvyn. Johannes Evangelie, opnieuw uitgegeven en met ophelderende noten voorzien, door Dr. H. FRANSSBN, predikant te AVinterswijk. Prijs / 3 30, geb. . . ƒ 3, 90 G. D. Krummaehttr. De worstelinge Jacobs, elf Leerredenen » 0.60 Th, V. d Groe. De wa ...

De Heraut
248 woorden
School met den Bijbel

School met den Bijbel

School met den Bijbelte Kootwijkerbroek.In antwoord op onze vraag om ƒ 400 ontvingen wij met dankzegging van den uitgeverA FERNHOUT f 130, zijnde de opbrengst vande Catechismuspreek van wijlen Dr. W. VANDEN BERGH; van Mevr. X. / 25; van br. deV. ƒ 10; van ...

De Heraut
146 woorden
BIBLIA

BIBLIA

Door de stremming der vaart konden buitenlandsche goederen, noodig voor ons Bijbelwerk niet aan ons adres komen. Nu wij met groote moeite en kosten in het bezit kwamen, kan de 4de aflevering; vanvóór 15 Januari worden verzonden.De Directie van de Flakk. Boekd. te DliddelbBrDls. ...

De Heraut
46 woorden
P. VAN EIJK

P. VAN EIJK

P. VAN SU K, FIRMA JOHANNES KB, AMEB, & Co., Bam IS-l? , Amsterdam.Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO met rentevergoeding van 3 ...

De Heraut
51 woorden
Hypnotisme en Suggestie;

Hypnotisme en Suggestie;

Bij A. VAN KLAVEREN, te Amsterdam, (Sweelinkstraat 14—16), is verschenen: Hypnotisme en Sugrgrestie; Verklaring van de algemeene verschijnselen van het Hypootisme, van de Perversie der Zintuigen en de Zinsbegoochelingen, veroorzaakt door de mondelinge en innerlijke Soggestin met lan ...

De Heraut
72 woorden
Dames

Dames

I DE TOKO, te Oist, • levert franco thuis rembours, 4^/2 K. G. extra fijne Geld Koiikw«»rst, è. / 4 50; 41/3 K. G. id. Büterlitrameiiworst, è ƒ 6 —.Alles bereid van de fijnste vleezen. Strengste keur. ...

De Heraut
29 woorden
DE VRIJE KERK.

DE VRIJE KERK.

Heden verscheen de Jannari-aflerering' vanDE VRIJE KERK.Vereeaiging van Christel. Gereforffleerde Stemmen, onder redactie van H. BEUKER.Zeventiende laargang.Dit Tijdschrift verschijnt maandelijks in afleveringen van 3 vel. Prijs per jaarg. ƒ3.—.De inteeke ...

De Heraut
44 woorden
CHRISTELIJKE LECTUUR.

CHRISTELIJKE LECTUUR.

Uitgave van HÖVEKER & ZOON, te Amsterdam.VEBEEMIGINGter bevordering vanCHRISTELIJKELECTUUR.Lidmaatschap ƒ 5.— Jaariyks.Ieder- lid heeft het recht om jaarlijks voor zooveel boeken uit het fonds der Vereeaiging gratis te ontvangen, als zijne contributie ...

De Heraut
265 woorden
ALLE DICHTWERKEN

ALLE DICHTWERKEN

Neen, nooit is er, of kan er mooier worden aangeboden.ALLE DICHTWERKENva> uProf. N. Beets.1 Iraaie deeles, omvattende al zijne Gedichten, herzien en naar tijdsorde gerangschikt, versierd met keurig Portret van ReérlantfS meest geliefden Dichitcr, nu bij uitverkoop s ...

De Heraut
95 woorden
van 4