GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-11-29
Orgelhandel.

Orgelhandel.

Orgelhandel.P. VAN LEEUWEK & ZOON, Warmoesstraat 73, Amsterdam.BTTIIUCZ: KETJZE in prijzen van ƒ 65, f 85, ƒ100 etc. ...

29 november 1891
De Heraut
14 woorden
HOUTSKOOL-BRIQUETTEN

HOUTSKOOL-BRIQUETTEN

VR4AG DEHOUTSKOOL-BRIQUETTENvan de Veluwsche Briqaettenfabriek te Emst, welke z eer licht en voordeelig in gebruik en prijs zijn.Solide afnemers gevraagd door J. VLASVELD. ...

29 november 1891
De Heraut
25 woorden
Officieele berichten uit de Ued. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ued. Geref. kerken.

Kort verslag van de vergadering der classis Dordrecht op Donderdag 5 November j.I.Het moderamen der vergadering bestond uit Ds. Sleeswijk Visser, praeses, Ds. Fernhout, scriba, en ouderl. Herngreen, Assessor.Vertegenwoordigd waren 15 kerken door 4 dienaren en 23 ouderlingen, terwijl ...

29 november 1891
De Heraut
K. FERNHOUT
952 woorden
VRAAGT en VERSPREIDT:

VRAAGT en VERSPREIDT:

VRAAGT en VERSPREIDT: DE JOOD, Een waarschnwend woord aan den Christen, DOOKA. VAM ROS. 4de vermeerderde uitgave. Prijs 35 Cent.In 15 Bladen, aanbevolen als een nuttig degelijk en interessant werkje.De eerste uitgaven zijn in 3 maanden verkocht. — Bij all ...

29 november 1891
De Heraut
56 woorden
Gereformeerde Bezindheid.

Gereformeerde Bezindheid.

Ned. Geret. tierken. DBIETALLKIT : Sneek, K. Femhout te Dordrecht, P. de Groot te Rinsumageest en P. N. Kruijswijk Hoogeveen. - Vreeswijk, P. Zijlmans, cand. aan de V. U., G. J. Barger te Driebergen en D. C. P, Sluijter te Vianen, TWEETALLEN : Zuidland, W, d ...

29 november 1891
De Heraut
616 woorden
BREEBAARFs Orgelhandel,

BREEBAARFs Orgelhandel,

Verschenen een bundel inh. lo stukken van Beethoven, Mozart e. a., speciaal voor Amerik. Orgels; met aanwijzing der registers. Boor de grootste musici gunstig gerecenseerd. Franco tegen inzending van go cents.BREEBAARFs Orgelhandel, Damrak 23. — Amsterdam.Best adres voor ecll ...

29 november 1891
De Heraut
41 woorden
BEROEMDE Pianino

BEROEMDE Pianino

BEROEMDE PianinoA L vin bruikleen aangeboden bij iemand die geneigd is tot aankoop. Adres, motto: /"/(üfflirtcc bureau dezer courant.I p ...

29 november 1891
De Heraut
21 woorden
P. VANEIJK

P. VANEIJK

P. VAM EU K, FIBMA JOHANNES KRAMER & Co., Dam 15-17, Axnsterdaiii.Koopen en verkoopen EFFECTEN, vreemde COUPONS enz. Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten, Sluiten PROLONGATIÈN en BELEENINGEN, Nemen gelden k DEPOSITO met rentevergoeding van l/g pCt. onder ...

29 november 1891
De Heraut
54 woorden
Dames katoenen Costumes

Dames katoenen Costumes

...

29 november 1891
De Heraut
0 woorden
Van Neerland's Litteratuur

Van Neerland's Litteratuur

Van Neerland's LitteratuurHet voortreffelijkste.Mooier Geschenk dan één of meer fraai irebondea Werken van KleTr. BOSUOOM— TOl/SSAI«T, is moeielijk denkbaar.Graaf Pepoli, de roman van een rijk Edelman, in Prachtband /3.50, Het Huis Lauernessc, in Prachtb. / iï.öO. Dian ...

29 november 1891
De Heraut
180 woorden
van 4