Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

27 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1895-09-01
Dan de gemeene Bratie.

Dan de gemeene Bratie.

I. Toen de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach. 1 Petr. 3 : 20a. De eerste roepstem, die de Heraut, bij zijn verschijnen in 1878, door het land deed weerldinken, betuigde aan ons volk opnieuw de Calvinistisc ...

1 september 1895
De Heraut
2778 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CCI. THOMAS BILNEY. Opmerkelijk is het, dat we onder de martelaren van Groot-Britlange vele mannen en vrouwen van naam, aanzien en geleerdheid vinden. Thomas Bilney, van wien wij nu gaan spreken, behoorde tot de geleerden. Hij leefde ...

1 september 1895
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
983 woorden
„Met ootmoedigheid bekleed.”

„Met ootmoedigheid bekleed.”

Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat den hoovaardige, maar den nederige geeft Hij genade. I Petrus 5 ; 5. »Ootmoedigheid" is een kleed der ziel, dat van nature ni ...

1 september 1895
De Heraut
1735 woorden
Ter gedaohtenisse.

Ter gedaohtenisse.

Amsterdam, 30 Aug. 1895.Al komen we achteraan in den stoet, toch treden ook v^dj toe bij het graf van onzen lieven broeder Ploos van Amstel, en spreke ook de Heraut een woord ter zijner gedaohtenisse.Onze broeder Ploos stond in een zeer klein dorpje, dat onder de gemeenten onzes lan ...

1 september 1895
De Heraut
1015 woorden
Leeken en Vakmannen.

Leeken en Vakmannen.

I. In de ruste der zomermaanden is binnen onzen kring de niet onbelangrijke vraag opgeworpen, of een Commissie van enquête, gelijk op Seitipost benoemd werd, al dan niet uit specialiteiten moest zijn saamgesteld. Concreet genomen: of zulk een Commissie waar het jur ...

1 september 1895
De Heraut
1731 woorden
Onjuist.

Onjuist.

In een Meditatie schreven we onlangs: »Er voor opkomende, dat het menschelijk geslacht gered wordt, komt de Gereformeerde dus ook hier op voor de eere van zijn God. Dat is, voor zooverre hij Calvinist is, altoos zijn eenige drijfveer."Hierop teekent de Roeper aan: »Begrepen ? ...

1 september 1895
De Heraut
KUYPER
227 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij Ds. HOUTZAGERS : Van J. v. d. Beijl te Aarlanderveen f 2.50; van de Knapenvereeniging te Bodegraven f 2.95. ...

1 september 1895
De Heraut
21 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Op Seinpost is aan Dr. Den Houter, van Maassluis, overkomen, wat voorheen op bijna elke vergadering, aan één der beide referenten ten deel viel, t. w. dat de tijd voorbij, en de behandeling van zijn referaat ondoenlijk was geworden.Toch heeft hij zijn studie ons daarom niet willen onthoude ...

1 september 1895
De Heraut
KUYPER
1457 woorden
Gereformeerde prediking.

Gereformeerde prediking.

TWEEDE REEKS. I. Niet dusgenaamde »Evangelieprediking" maar «Dienst des Woords" moet het in de Gereformeerde kerken zijn.Van die slotsom, waartoe onze overlegging, voor nu zeven weken kwam, nemen we niets terug, al voorzien we ...

1 september 1895
De Heraut
1000 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De heer Ds. P: S. Ploos van Amstel, die hans met zijn gezin te Oudewater gevestigd is, verklaart zich bereid om, zoolang hij niet een aste standplaats heeft, vacante kerken te helpen.Op de Agenda der zeventiende algemeene vergadering van het Gereformeerd Traktaatgenootschap sFilippus", te ...

1 september 1895
De Heraut
890 woorden
van 3