GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1895-12-01
De Martelaren.

De Martelaren.

CCIX. ANNA ASKEW. In het graafschap Lincoln leefde in het begin der i6e eeuw de ridder Sir William Ashew. Zijne dochter Anna was eene discipelin van den Heere Jezus, die hare belijdenis met den dood bezegeld heeft. Hare ouders voedde ...

De Heraut
DAN GAAY FORTMAN.
1247 woorden
Dan be gemeene Bratie.

Dan be gemeene Bratie.

En God zag al w: i Hij geniaalst had. Genesis i : 31a, XIV. 'Dat we de eerste Iioofdstukken van Genesis als liistorie verstaan, moest opzettelijk herinnerd worden. Alleen toch als het Paradijs verhaal historie is, hebben we het recht, uit de gebeurtenissen, ...

De Heraut
3680 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Amsterdam, 29 Nov. 1895.Waar zelfs vau Gereformeerde zijde ten onzent vaak zoo schamper en bitter op de Vrije Universiteit gesmaald wordt, zij het ons vergund, aan onze lezers een oordeel over die Universiteit uit den vreemde voor te leggen.We lezen namelijk in de Refcrni. zeitung v ...

De Heraut
788 woorden
„Des derouwens moede.”

„Des derouwens moede.”

Gij hebt Mij verlaten, spreekt de Heere, gij zijt achterwaarts gegaan; daarom zal Ik mijne band tegen u uitstrekken en u verderven; Ik ben des berouwens moede geworden. Jeremia 15 : 6. In de handelingen van God met Israël houdt de Schrift u, als in een spiegel, de ...

De Heraut
1977 woorden
Het leerstuk der Kerk in de Belijdenis.

Het leerstuk der Kerk in de Belijdenis.

Onzerzijds is steeds beweerd en wordt nóg onverzwakt staande gehouden, dat de belijders van den Christus, die nog steeds in de Hervormde Kerk huizen, te kort doen aan de cere vau Christus' Koningschap.Volgens de Vaderlander is het nu juist dit, waarom men ons met ^persoonlijke bitterheid" ...

De Heraut
532 woorden
Tegenspraak?

Tegenspraak?

Door den Senaat der Vrije Universiteit is, gelijk uit zijn Publicatie blijkt, uitgesproken, dat m Art. 2 der Statuten onder »Gereformeerde beginselen" te verstaan zijn: de beginselen van het Calvinisme.Dit beaamt de geachte schrijver, die ons op tegenspraak met ons zelven waant betrapt te ...

De Heraut
1742 woorden
Prentenbijbel.

Prentenbijbel.

Bij den uitgever Van der Lee, te Voorburg, verscheen een herdruk van Hen ouden 'Prent^nèijbel, die in 1720, uit liet'Duitsch vertaald, hier te lande het licht zag.Ouden van dagen herinneren zich dat boekske uit hun jeugd nog wel. Althans in het begin dezer eeuw was het nog in gebruik. ...

De Heraut
219 woorden
Gereformeerde prediking.

Gereformeerde prediking.

TWEEDE REEKS. X. Bij het uitlegkundige en leerstellige deel komt dan ten slotte nog als derde hoofdelement der Predikatie de Toepassing, Wat hebt ge onder die Toepassing verstaan ? Zoo ongeveer, als in veel fabelbundels ...

De Heraut
1728 woorden
Uit de Ders.

Uit de Ders.

In de Friesciie Kerkbode wordt een licht in-" sluipende "dwaUng bestreden over de beteekenis van het woord ^een dubbel getal" in Art, 22 der Dordsche Kerkenordening.We lezen daar: De uitdrukking ceen dubbel getal" wordt nog soms niet goed begrepen; ten minste bij de verkiezing van o ...

De Heraut
KUYPER.
1543 woorden
Gereformeede Gezindheid.

Gereformeede Gezindheid.

Gereformesrda Kerken.BEROEPEN: Axel 3, H. Teerink te Werkendam (Noord-Brab.) B-— Boskoop, O. D. Eerdmans te Yerseke. — Gameren (bij TieU, A. van Apeldoorn J.Lz. te Scherpenzeel (Geld.)— Amia-Jacoba-Polder (cl. Tliolen), H. Buitenhuis te Sleeuwijk (N.-Br.) — Charlois (gem. Rotterdam), K, Tr ...

De Heraut
385 woorden
van 3