GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1896-03-15
Amsterdams Kerk één en  onverdeeld.

Amsterdams Kerk één en onverdeeld.

Nog altoos is ook de Gereformeerde kerk van Amsterdam in twee kerkelijke instituten verdeeld.Een kerk genaamd naar de Keizersgracht, en een kerk genaamd naar de Kerkstraat.A en B.Toch drong sinds lang ook in Amsterdam het besef door, dat dit niet de meest gewenschte toestand ...

De Heraut
564 woorden
Vrije Universiteit

Vrije Universiteit

Vriie UoiversiteDe Vereeniging voor Hooger Onderwijs is voor de helft (de wederhelft de Kerkelijke Kas te Amsterdam) erfgenaam geworden van de nalatenschap van Mejuffrouw de Wed. Schaperkötter, geb. Van Raab, alhier onlangs overleden, nadat eerst eenige legaten voor Christelijke filantropi ...

De Heraut
489 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Eeti proces wegens meineed. De Roomsche pastoor A. Burtz, vroeger te Niedormagstatt in de Elsasz, ontving van een lid zijner gemeente de som van 1950 francs voor een bepaald doel, en dit onder het ^zegel van de biecht. Toen .de betrokken persoon gestorven was, misten de erfgenamen genoemde som. D ...

De Heraut
WINCKEL.
455 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Metverkortinguit het Kerkbladvan i^Maarti8g6, Kesanisgeving* De Kerkeraad der Gereformeerde kerkteNijkerk op de Veluwe heeft in zijne vergadering van 3 Maart besloten: 1. Dat, indien voor eenige inrichting van onderwijs, barmhartigheid, of andere zake ...

De Heraut
H. BRINK
K. VAN DEN BEEK
Scriba.
J. VAN .OEL.
377 woorden
De doodstraf.

De doodstraf.

Zonder overdrijving mag gezegd, dat de vraag, of in ons strafrecht de doodstraf weer als straf behoort te worden opgenomen, allengs zoo meer aan de orde komt.De actie van Rotterdam uitgegaan, al kon ze niet aanstonds haar doel bereiken, werkte hiertoe ongetwijfeld mede.Maar wat voor ...

De Heraut
319 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Aalten B en Francker, A. T. van Dijken te Marken. — Alontfoort c. a., J. Hartwigsen Cz. te Harmeien.AANGENOMEN: Tholen B, M. van Oostende te Ottoland (Z.-H.) — Zierilczee, G. H. W. Esselinkte Sliedrecht. ...

De Heraut
277 woorden
E Voto

E Voto

EVoto.Voor de vier deelen van E Voto zijn twee banden beschikbaar gesteld, zoodat beide malen twee deelen in één band worden gebonden.Deze banden kunnen niet van linnen, maar moeten van sterk leder zijn, en voorts dien ^tillen, deftigen vorm hebben, die bij zulk een werk past. ...

De Heraut
182 woorden
J. H. FERINGA

J. H. FERINGA

Ter Perse, om spoedig te verschijnen: Be plaats der Zendicg onder HeideBeu eulohamiiiedaaes, ia den arbeid derderef. Kerfees la Sederlaad, door j. H. FERINGA. Bed. des Woords te Klundert. Groot 8*'. form. Prijs 50 Cent.Deze lezing is zeer belangrijk met het oog op de a. s. 'G ...

De Heraut
113 woorden
Familieberichten.

Familieberichten.

Na een langdurig en sleepend lijden overleed gisteren zacht en kalm onze zeer geliefde broeder, de, HeerABRAHAM BOURGON CRUCQ.In hem verliest de kerk van Middelburg een oprecht en wakker strijder voor de eere van haren Koning, een vurig beminnaar en onversaagd belijder van Gods Waar ...

De Heraut
95 woorden
EEN JAAR OP REIS IN DIENST DER ZENDING

EEN JAAR OP REIS IN DIENST DER ZENDING

EEN JIAfl OP ÜEISIIDIENST ODOORF. LËOM CACHET.Binnen enkele dagen ziet de elfde aflevering het licht; en korten trjd daarna zullenD. V. de overige volgen. Het boek, waarvoor men tegen inleekeningsprijs naar den maatstafvan 30 vel druks betaalt, wordt mins ...

De Heraut
84 woorden
van 4