GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1896-03-15
voorheen VAN DEN DRIES & CO.,

voorheen VAN DEN DRIES & CO.,

A. R. A. HAGT, vsorlieen ^hit 0£» iiSSiES & 'O o.»WiJMHiüBËL, jrX. UKTDJEIJR T.LEEElDEiIjFjÖELBRiGE.VERLANGD: De twaaif twaalftallen LE£BR£aE»£ii van Dr. KOHt-BHUGGE.Aanbiedingen met prijsopf^ave, onder lett. J. No. 46, aan ERVEN B. VAN DER KAMP, Gron ...

15 maart 1896
De Heraut
43 woorden
DRINGENDE BEDE

DRINGENDE BEDE

Te Leiden is groote behoefte aan eene nieuwe Gereformeerde School voor on- en mSn> vermogenden. Wij hopen haar in eigen kring te onderhouden, doch voor de stichting zijn onze krachten ontoereikend.Welke broeder of zuster helpt ons daarin met eene gift of door het nemen van aandeelen van ...

15 maart 1896
De Heraut
67 woorden
E Voto

E Voto

EVoto.Voor de vier deelen van E Voto zijn twee banden beschikbaar gesteld, zoodat beide malen twee deelen in één band worden gebonden.Deze banden kunnen niet van linnen, maar moeten van sterk leder zijn, en voorts dien ^tillen, deftigen vorm hebben, die bij zulk een werk past. ...

15 maart 1896
De Heraut
182 woorden
J. A. WORMSER.

J. A. WORMSER.

0IT6A¥g Taa HÖVEEEB & ZOOH, te AMSTEBBAl: GEDICHTENvuJ. A. WORMSER. Prija fl.2& Zu mtexapeJb. fl.90. ...

15 maart 1896
De Heraut
17 woorden
EEN JAAR OP REIS IN DIENST DER ZENDING

EEN JAAR OP REIS IN DIENST DER ZENDING

EEN JIAfl OP ÜEISIIDIENST ODOORF. LËOM CACHET.Binnen enkele dagen ziet de elfde aflevering het licht; en korten trjd daarna zullenD. V. de overige volgen. Het boek, waarvoor men tegen inleekeningsprijs naar den maatstafvan 30 vel druks betaalt, wordt mins ...

15 maart 1896
De Heraut
84 woorden
Vrije Universiteit

Vrije Universiteit

Vriie UoiversiteDe Vereeniging voor Hooger Onderwijs is voor de helft (de wederhelft de Kerkelijke Kas te Amsterdam) erfgenaam geworden van de nalatenschap van Mejuffrouw de Wed. Schaperkötter, geb. Van Raab, alhier onlangs overleden, nadat eerst eenige legaten voor Christelijke filantropi ...

15 maart 1896
De Heraut
489 woorden
J. H. KOK

J. H. KOK

Bij de verschijning van den herdruk van de bekende Bijbelverklaringieary en StaolMoise, vestigt ondergeteekende de aandacht op de complete oorspronkelijke Engeiselje uitgave van dit gezochte en kostbare werk.Steeds antiquarisch voorhanden in verschillende edities, in den prij ...

15 maart 1896
De Heraut
49 woorden
DE GEZANT,

DE GEZANT,

DE GEZANT.Bedacteur: Ds. P. N. KBÜYSWIJE.73 Cent per S maanden franco.Zij, die zich met i April abonneeren, ontvansren de deze maand verschijnende Nrs.^r«/«.Kolium. T. SLAÖTER, Uitgever. ...

15 maart 1896
De Heraut
32 woorden
Familieberichten.

Familieberichten.

Na een langdurig en sleepend lijden overleed gisteren zacht en kalm onze zeer geliefde broeder, de, HeerABRAHAM BOURGON CRUCQ.In hem verliest de kerk van Middelburg een oprecht en wakker strijder voor de eere van haren Koning, een vurig beminnaar en onversaagd belijder van Gods Waar ...

15 maart 1896
De Heraut
95 woorden
Firma JOHANNES KRAMER & CO.

Firma JOHANNES KRAMER & CO.

Dü 15-17, AHSTEBDii.Co., Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS, Wisselen Gouden Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PBOLONGATIbK en 8ELEENIN6EN. Nemen gelden a, DEPOSITO l/g pCt onder de prolongatiekoers. Bedragen tot en met Duizend Gulden wordea o ...

15 maart 1896
De Heraut
45 woorden
van 4