GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1896-03-15
Familieberichten

Familieberichten

gevraagd in een TimmepfabrieSc van kleinen omvang, in de provincie Utrecht, liefst met het vak bekend en een kapitaal van ƒ 3000 kunnende aanbrengen. Voor uitbreiding- zeer vatbaar en geeft een goed bestaan.Franco brieven, lett. C, O., Bureau Heraut., Amsterdam, ...

15 maart 1896
De Heraut
39 woorden
P. K. VAN BOON.

P. K. VAN BOON.

Dringende behoeftebestaat er aan een nieuw kerkgebouw te Breda; de krachten in eigen gemeente zijn ö^ïvoldoende; wie helpt nu verder, terwijl terrein is aangekocht, en de materialen voor het gebouw nog ontbreken? We vermelden met hartelijken dank de navolgende gaven: Coll. van P. v. ...

15 maart 1896
De Heraut
70 woorden
Van de gemeene Gratie

Van de gemeene Gratie

XXVI. Laat ons kiezen voor ons wat recht is; laat ons kennen onder ons wat goed is. Job 34:4- Thans moet de vraag beantwoord, wat de eigenlijke beteelcenis zij van de zoo veelszins raadselachtige woorden: »Ten dage als gij eet van de ...

15 maart 1896
De Heraut
3609 woorden
J. H. FERINGA

J. H. FERINGA

Ter Perse, om spoedig te verschijnen: Be plaats der Zendicg onder HeideBeu eulohamiiiedaaes, ia den arbeid derderef. Kerfees la Sederlaad, door j. H. FERINGA. Bed. des Woords te Klundert. Groot 8*'. form. Prijs 50 Cent.Deze lezing is zeer belangrijk met het oog op de a. s. 'G ...

15 maart 1896
De Heraut
113 woorden
voorheen VAN DEN DRIES & CO.,

voorheen VAN DEN DRIES & CO.,

A. R. A. HAGT, vsorlieen ^hit 0£» iiSSiES & 'O o.»WiJMHiüBËL, jrX. UKTDJEIJR T.LEEElDEiIjFjÖELBRiGE.VERLANGD: De twaaif twaalftallen LE£BR£aE»£ii van Dr. KOHt-BHUGGE.Aanbiedingen met prijsopf^ave, onder lett. J. No. 46, aan ERVEN B. VAN DER KAMP, Gron ...

15 maart 1896
De Heraut
43 woorden
DRINGENDE BEDE

DRINGENDE BEDE

Te Leiden is groote behoefte aan eene nieuwe Gereformeerde School voor on- en mSn> vermogenden. Wij hopen haar in eigen kring te onderhouden, doch voor de stichting zijn onze krachten ontoereikend.Welke broeder of zuster helpt ons daarin met eene gift of door het nemen van aandeelen van ...

15 maart 1896
De Heraut
67 woorden
E Voto

E Voto

EVoto.Voor de vier deelen van E Voto zijn twee banden beschikbaar gesteld, zoodat beide malen twee deelen in één band worden gebonden.Deze banden kunnen niet van linnen, maar moeten van sterk leder zijn, en voorts dien ^tillen, deftigen vorm hebben, die bij zulk een werk past. ...

15 maart 1896
De Heraut
182 woorden
J. A. WORMSER.

J. A. WORMSER.

0IT6A¥g Taa HÖVEEEB & ZOOH, te AMSTEBBAl: GEDICHTENvuJ. A. WORMSER. Prija fl.2& Zu mtexapeJb. fl.90. ...

15 maart 1896
De Heraut
17 woorden
EEN JAAR OP REIS IN DIENST DER ZENDING

EEN JAAR OP REIS IN DIENST DER ZENDING

EEN JIAfl OP ÜEISIIDIENST ODOORF. LËOM CACHET.Binnen enkele dagen ziet de elfde aflevering het licht; en korten trjd daarna zullenD. V. de overige volgen. Het boek, waarvoor men tegen inleekeningsprijs naar den maatstafvan 30 vel druks betaalt, wordt mins ...

15 maart 1896
De Heraut
84 woorden
Vrije Universiteit

Vrije Universiteit

Vriie UoiversiteDe Vereeniging voor Hooger Onderwijs is voor de helft (de wederhelft de Kerkelijke Kas te Amsterdam) erfgenaam geworden van de nalatenschap van Mejuffrouw de Wed. Schaperkötter, geb. Van Raab, alhier onlangs overleden, nadat eerst eenige legaten voor Christelijke filantropi ...

15 maart 1896
De Heraut
489 woorden
van 4