GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1897-02-21
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerds KerkenBEROEPEN : Amersfoort A, M. Schuurman, te Alphen a/d Rijn. — Reeuwijk c. a., H. Thomas, cand. a/d V. U. te Hoogeveen. •— Geldermalsen, Joh. S. Langen, te Oldebroek. — Capelle a/d IJsel, W. Hoogland, cand. a'd V. U. te Amsterdam. —Zaandam A, L. van der Valk, te Sc ...

21 februari 1897
De Heraut
280 woorden
Diaconieën.

Diaconieën.

Nogmaals herinneren we aan onze Diaconieën, dat het hoog tijd is om een Diaken voor de kiezerslijst aan te wijzen.De Deputaten voor de betrekking met de Hooge Overheid wezen reeds op de noodzakelijkheid hiervan, en ook ons blad drong meer dan eens op dezen maatregel aan.Toch komt on ...

21 februari 1897
De Heraut
251 woorden
J.NEDERHOED.

J.NEDERHOED.

TilOölöliSCll!der Oerefarmesrde Kerken in Nederland.In de maand Januari ontvingen we de volgende Coiiecien; Van de Gemeenten Voorburg ƒ 12.80V2, Nederhorst den Berg ƒ 1.69, Velp A ƒ 17.40, Naarden ƒ 1.65, Bolsward A ƒ 6.79, Bolsward B ƒ 3.90, Makkum/5.38V2, Oosterend / 6. Wommels / ...

21 februari 1897
De Heraut
200 woorden
Register op E VOTO.

Register op E VOTO.

Er is een naam-, zaak-en tekstregister op de vier Dealen van E Voto in gereedheid gebracht, dat voor de premie-inteekenaren op dit werk verkrijgbaar wordt gesteld tegen den prijs van vijf en zeventig cents. Voor de overige koopers van E Voto tegen den prijs van een gulden vijf en twi? itig cents. ...

21 februari 1897
De Heraut
188 woorden
P.A.E. SILLEVIS SMITT.

P.A.E. SILLEVIS SMITT.

Bij J. H. DUNK, te Rotterdam, verscheenBWEËTAL PREDSKATfËN.Des menschen leven en des Heeren goedertierenheid. (Ps. 103 : 15—18). — Het einde des rechtvaardigen en des goddeloozen. (i Petrus 4 : r8), gehouden te Monster., op den eersten rustdag na het overlijden van Ds. G. KRA ...

21 februari 1897
De Heraut
88 woorden
PETRUS DINANT.

PETRUS DINANT.

Bij GEBRs. HUGE, te Eotterdam., zal, bij genoegzame deelneming, verschijnen: van den H. Apostel Paalus aan die van Ephese verklaard en toegepast, DOORF'JETmUSJDINJllSJT, in zijn eerw. leven getr. Bed. des Goddel. Woords te Rotterdam.Compleet in 3 deelen ƒ ...

21 februari 1897
De Heraut
64 woorden
D.J.VAN DEE LEE.

D.J.VAN DEE LEE.

Abonneert U ops„iOLLMS's SEBEBldat zich, onder redactie van Ds. J. C. SIKKEL en Ds. W. F. A. WINCKEL, steeds in toenemende belangstelling mag verheugen.Om het uitgebreid aantal lezers bijzonder geschikt voor advertentiën.Prijs pei* 3 maanden ƒ 0.S5, per Jaar bij voorui ...

21 februari 1897
De Heraut
59 woorden
P.VAN EIJK.

P.VAN EIJK.

Firma, JOHJLJSTJVES J^FtJ^M-EFt & Co., ^ r OM 15—17, AiSTEEDAi. ''^Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden, Zilveren IMUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO 1/2 pCt. onder de prolongatieko ...

21 februari 1897
De Heraut
49 woorden
MEDEERFGENAMEN VAN CHRISTUS.

MEDEERFGENAMEN VAN CHRISTUS.

vaü de yareeniiiiiiy ter levonleriiii} van Glirlstëlljke Leotuiir.mmu5ni0Seschiedenis vaa de vsrvolgiagen der GSiristeliJke kerk.3e stui: , Frijs f 2.70.Pr^s van het complete werk f e.— ingenaaid; in fraaien stempelbaud f 7.50.Amsterdam.DE UITGEVER ...

21 februari 1897
De Heraut
44 woorden
DR.A.KUYPER.

DR.A.KUYPER.

Uitgave van den BOEKHANDEL, voorheen Eöveker & WormserDeel I.M II.Dr. A..In den Kerstnaclit.Oud- en Nieuwiaar.DOORKUYPEFt.Deel III. De Paaschmorgen.„ IV. Op den Pinksterdag.4 deelen ingenaaid f 3.60; in 4 fraaie stempelband ...

21 februari 1897
De Heraut
42 woorden
van 3