GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1897-10-03
L.G. WEISZ & CO.,

L.G. WEISZ & CO.,

SammissiGuairEi ia Eëectes, Frinsangrielil h^ ge Prinseaslraal, No. 107, aeasTEEtiaAig.ƒ ...

De Heraut
10 woorden
Te koop gevraagd:

Te koop gevraagd:

Te koop gevraagd: HENRY & STACKHOUSE, Bijbeivepkla. ringi Nederl, editie, net ex, , prijsopg. Brieven franco, lett. O., Bureau Heraut. ...

De Heraut
18 woorden
Brussel.

Brussel.

Brussel.SEIIEFOiligËEilQEI I, IngangKERK: 's Zondags 10 nor 's morgens en 6 > 'saTonös. Rue Pau! Devaux 7, bij de Beurs, ...

De Heraut
19 woorden
Daniël Landsmann.

Daniël Landsmann.

Verschenen bij den Uitgever W, KIRCHNER, Rozengracht 55, Amsterdam: EenLandsmann.getuige uit BsraëB.UIT HET DUITSCHDOORJPrijs f 0.3S.Z mM g ƒ h ...

De Heraut
22 woorden
„Dr. SCHEURER'S HOSPITAAL"

„Dr. SCHEURER'S HOSPITAAL"

VEREEBIiGIgaGB„Dr. SeiiïïBEMöSFITML"De algemeene Hoofden worden er aan herinnerd, dat de gelden met de kasboekjes, wóór 5 October worden ingewacht bijMejuffrouw J. C. RUTGERS, Penningmeesteresse. Keizersgracht 192, Amsterdam. ...

De Heraut
30 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Zondag 10 October j onze geliefde Ouders: a, s.HENDRIK GALENKAMP Kz, ENCHRISTINA HENDRIKA WEVERINK, HUNNEi25-jarlge IcMTCreeMgl; TE' HERDENKEN, De Heere heeft groote dingen \ gedaan, dies zijn wij verblijd.bijHunne dankbare kin ...

De Heraut
37 woorden
Ds. C. VAN PROOSDIJ.

Ds. C. VAN PROOSDIJ.

Bij den Uitgever D. DONE'JER, te Leiden, is verschenen: Welke !s oaze roepisg mei het oog op de beweging onder de Gereformeerden in de Ned. Herv. Kerk? REFERAAT, gehouden op de Cenfrale Pastorale Conferentie, 2 September 1897 te Utrecht, doorJDs. C. VA.NPï-ais ƒ ...

De Heraut
44 woorden
Geabonneerden op DE HERAUT

Geabonneerden op DE HERAUT

Geahonneerden op DE HERAUT beleefd verzocht, de abonnementsgelden het jde kwartcuzl, geëindigd 30 Sept. ten bedrage van f 1.20, per postwissel te maken aan ds Administratie. wordt over i8gy, overOp ontvangst van den postwissel wordt den af zender. daarvan bericht gezonden.Directeur- ...

De Heraut
J
A. WORMSER
45 woorden
BREEBAART'S ORGELHANDEL.

BREEBAART'S ORGELHANDEL.

avonden aangenaam en stichtelijk door te brengen., koope men nu een Amerikaansch Orgel van: lAARTDe Magazijnen zijn rijk voorzien. Op 20 September j.l. waren precies in voorraad 269 stiaks, Groote verscheidenheid in modellen en prijzen, tegen lage doch vaste ppifzem.22 Damrak ...

De Heraut
46 woorden
P. VAN EIJK.

P. VAN EIJK.

FirmaJT O HUL JST JSTElSILJEtj^mJEUR, < & Co, 1 15—17, Koopen en verkoopen EFFECTEW, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden Zilveren ftSÜKTEN en vreemde Banknoten, Sluiten PROLONGATIES! en BELEENINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO l/a pCt, onder de ...

De Heraut
48 woorden
van 3