GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1897-10-03
Gereformeede Gezindheid.

Gereformeede Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. Gereformeerde Kerken. BEROEKBN : Dinteloord c. a., J. Offringa, te Dedemsvaart. - -Almkerk (N.-Br.), W. Bosch, teVrijhoeven-Kapel. — Oudega (cl. Drachten i, D. Prins, van Holwerd. — Poortvliet (Tholen), L. Spoel, te Harderwijk B. — Vijf huizen ...

De Heraut
345 woorden
Brussel.

Brussel.

Brussel.SEIIEFOiligËEilQEI I, IngangKERK: 's Zondags 10 nor 's morgens en 6 > 'saTonös. Rue Pau! Devaux 7, bij de Beurs, ...

De Heraut
19 woorden
Geabonneerden op DE HERAUT

Geabonneerden op DE HERAUT

Geahonneerden op DE HERAUT beleefd verzocht, de abonnementsgelden het jde kwartcuzl, geëindigd 30 Sept. ten bedrage van f 1.20, per postwissel te maken aan ds Administratie. wordt over i8gy, overOp ontvangst van den postwissel wordt den af zender. daarvan bericht gezonden.Directeur- ...

De Heraut
J
A. WORMSER
45 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van i October, AMSTERDAM, i6 Sept. 1897. Van hier kan bericht worden, dat de saamsmelting der beide kerkformaties alhier, dusver onderscheiden door de letters A een B, en voldongen feit is geworden.Nadat de beide kerkeraden besloten hadden om tot die ...

De Heraut
D. BAKKER.
J. BOEIJENGA.
C
C. SCHOT CZ.
672 woorden
Ds. C. VAN PROOSDIJ.

Ds. C. VAN PROOSDIJ.

Bij den Uitgever D. DONE'JER, te Leiden, is verschenen: Welke !s oaze roepisg mei het oog op de beweging onder de Gereformeerden in de Ned. Herv. Kerk? REFERAAT, gehouden op de Cenfrale Pastorale Conferentie, 2 September 1897 te Utrecht, doorJDs. C. VA.NPï-ais ƒ ...

De Heraut
44 woorden
Te koop gevraagd:

Te koop gevraagd:

Te koop gevraagd: HENRY & STACKHOUSE, Bijbeivepkla. ringi Nederl, editie, net ex, , prijsopg. Brieven franco, lett. O., Bureau Heraut. ...

De Heraut
18 woorden
Daniël Landsmann.

Daniël Landsmann.

Verschenen bij den Uitgever W, KIRCHNER, Rozengracht 55, Amsterdam: EenLandsmann.getuige uit BsraëB.UIT HET DUITSCHDOORJPrijs f 0.3S.Z mM g ƒ h ...

De Heraut
22 woorden
Buitenland.

Buitenland.

(Slot.)Zuid-Af an ka. Stichting e en er Geref. kerk onder het kruis.In zake de 'eerediensf is ook het Geref, beginsel losgelaten, omdat men de ambten miskent, door ongeordende personen te laten optreden en nieuwe ambten in te voeren, die door de Geref. kerken nooit erkend zijn, zooa ...

De Heraut
WiNCKEL.
655 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

In dank ontvangen: Vooi de Vereeniging: AaB CcntrlbatlSa: Door den heer J, van Dijk te Zutphen / 20; door den heer C, Lyesen te Beverwijk /is, fr, per post ontvangen ƒ 5.Aan Collecten: (voor de Theol. faculteit).Van de Geref. • kerk te Scheveningen A. ƒ 42.05I/2; van idem te ...

De Heraut
146 woorden
„Dr. SCHEURER'S HOSPITAAL"

„Dr. SCHEURER'S HOSPITAAL"

VEREEBIiGIgaGB„Dr. SeiiïïBEMöSFITML"De algemeene Hoofden worden er aan herinnerd, dat de gelden met de kasboekjes, wóór 5 October worden ingewacht bijMejuffrouw J. C. RUTGERS, Penningmeesteresse. Keizersgracht 192, Amsterdam. ...

De Heraut
30 woorden
van 3